DK/7/2022 - Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

 

33
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie pod nazwą: "Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie". Rodzaj zamówienia: usługa; Oznaczenie postępowania: DK/7/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 170 w zw. z art. 153 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm). Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Załączniki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUOPIS POTRZEB I WYMAGAŃ

OPiW formularze 1-9 w wersji edytowalnej po zmianach wprowadzonych pismem z 15.02.2023

2023/S 036-105148 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

informacja o zmianie treści OPiW i terminu składania wniosków

Odpowiedź z 21.02.2023 r. na Wniosek o wyjaśnienie treści opisu potrzeb i wymagań