PN/3/2023 - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 2023"

 

37
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ogłasza postępowanie pod nazwą: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 2023". Rodzaj zamówienia: dostawa; Oznaczenie postępowania: PN/3/2023. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm). Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c4a7d8e-feb1-11ed-9355-06954b8c6cb9


Załączniki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU