DK/2/2023 - „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji południowego i zachodniego skrzydła budynku Arsenału Warszawskiego"

 

36
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ogłasza postępowanie pod nazwą: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji południowego i zachodniego skrzydła budynku Arsenału Warszawskiego". Rodzaj zamówienia: usługa; Oznaczenie postępowania: DK/2/2023. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 170 w zw. z art. 153 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm). Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia dostępną pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ Strona postępowania na której znajdują się wszystkie dokumenty postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-406d1824-b8eb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f


Załączniki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opis potrzeb i wymagań