DK/1/2023 - "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji południowego i zachodniego skrzydła budynku Arsenału Warszawskiego"

 

32
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie pod nazwą: "„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji południowego i zachodniego skrzydła budynku Arsenału Warszawskiego". Rodzaj zamówienia: usługa; Oznaczenie postępowania: DK/1/2023. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 170 w zw. z art. 153 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm). Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji. Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia. Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e4fe08a9-7481-11ed-b4ea-f64d350121d2


Załączniki do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_S 010-021281OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ

2023_S 020-051991 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf

informacja o zmianie treści OPiW i zmianie terminu (skan)

2023S 036-105231 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Decyzja o unieważnieniu postępowania