Strona główna

Założeniem archeologii lotniczej jest istnienie związku pomiędzy obecnością stanowiska archeologicznego w danym miejscu, a zjawiskami, które w tymże miejscu można zaobserwować na powierzchni ziemi. Archeologia lotnicza to zatem "dokonywanie obserwacji powierzchni ziemi z powietrza w celu wykrycia i zadokumentowania śladów stanowisk archeologicznych, jak również analiza i interpretacja zdjęć lotniczych wykonanych w innych celach z punktu widzenia poszukiwania ewentualnie zawartych w nich informacji przydatnych archeologom".

Zróżnicowane działania, które łącznie obejmujemy nazwą archeologii lotniczej (odbywanie lotów i obserwacji, wykonywanie zdjęć lotniczych, ich interpretacja, archiwizacja i publikacja) mogą mieć rozmaite cele naukowe, konserwatorskie i edukacyjne, takie jak:

W ten sposób archeologia lotnicza stanowi istotny element wszystkich działań, które charakteryzują nowoczesną archeologię:

Tak wielka gama zastosowań archeologii lotniczej i tak wielkie jej możliwości poznawcze uzasadniają w pełni opinię wyrażoną niegdyś przez Leo Deuela, który stwierdził, że "archeologia lotnicza zrewolucjonizowała naukę o przeszłości w stopniu większym być może niż odkrycie metody datowania przez badanie radioaktywności izotopu węgla".