| Strona główna PMA |


Państwowe Muzeum Archeologiczne
i
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

zapraszają
w dniach od 22 listopada 2005 do 31 stycznia 2006
na wystawę

"Osiemdziesiąt lat archeologii lotniczej w Polsce"

Prezentowana w salach Państwowego Muzeum Archeologicznego wystawa fotograficzna po raz pierwszy w Polsce objaśnia, dlaczego archeolodzy, którzy poszukują śladów dawnej działalności ludzkiej, ukrytych pod powierzchnią ziemi, wzbijają się w tym celu w przestworza oraz prezentuje burzliwą historię archeologii lotniczej w Polsce, która obejmuje osiem dekad ponawianych inicjatyw, prowadzących wreszcie do osiągnięcia profesjonalizacji na przełomie wieków.

Scenariusz wystawy: prof. UKSW dr hab. Zbigniew Kobyliński
Komisarz wystawy: mgr Anna Grochulska
Projekt plastyczny wystawy: Lidia Kobylińska
Opracowanie strony internetowej: Łukasz, Weronika i Zbigniew Kobylińscy

Wystawie towarzyszy publikacja książki Zbigniewa Kobylińskiego
Archeologia lotnicza w Polsce: osiem dekad wzlotów i upadków,
która zawiera opracowanie historii polskiej archeologii lotniczej i liczne czarno-białe i kolorowe fotografie stanowisk archeologicznych z lotu ptaka. Publikację można nabyć w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (ul. Długa 52 - Arsenał) oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie (Al. Solidarności 105).

Zapraszamy również na stronę internetową poświęconą archeologii lotniczej i innym metodom niedestrukcyjnym w archeologii: http://www.iaepan.edu.pl/~zbikob