Naczynie szklane - miseczka z przeźroczystego, zielonkawego szkła. Zabytek pochodzi z okresu wpływów rzymskich i znajduje się w zbiorach Muzeum.
Napis: AktualnościAktualności

 

 

 

 

W KWIETNIU 2024


25 kwietnia 2024 o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie

które odbędzie się 25 kwietnia 2024 (czwartek) o godz. 11.30
w sali 2.10 
Wydziału Archeologii UW

Pan dr hab. Tomasz Nowakiewicz i Pan mgr Vital Sidarovich (Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Pani dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

przedstawią referat pt.
„Phallus imperatoris”, lew i ryba bez głowy, czyli ile Rzymu widać z Lidy? Unikatowy depozyt z ilustracją barbarzyńskiej projekcji władzy z późnej starożytności

oraz
Pani dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

przedstawi referat pt.
Niepozorne, acz pełne treści – wisiorki z miejsca ofiarnego w Nidajnie

 

 

W MARCU 2024


14 marca 2024 o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie

które odbędzie się 14 marca 2024 (czwartek) o godz. 11.30
w sali 2.10 
Wydziału Archeologii UW

Pani mgr Agata Grzędzielska
(Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

przedstawi referat pt.
Kultura bogaczewska na przełomie wczesnego i młodszego okresu wpływów rzymskich – zarys problematyki

 

 

W LUTYM 2024

***

dr Wojciech Brzeziński
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego W Warszawie
oraz
dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła
Prezes Zarządu Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica

mają przyjemność zaprosić na promocję książki Jacka Andrzejowskiego Jartypory, Stan. 2. Cmentarzysko Kultury Wielbarskiej We Wschodniej Polsce

wydanej jako tom XII/1 serii Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina
spotkanie odbędzie się w czwartek, 8 lutego 2024 roku o godz. 11:30
w Muzeum Niepodległości (Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów) Warszawa, Aleja Solidarności 62 (sala kinowa na poziomie -1)

 


OD STYCZNIA 2024

Program  „Kulturalna szkoła na Mazowszu”
w Państwowym Muzeum Archeologicznym
kontynuacja w  2024 roku

W związku z przebudową Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” realizowany jest poza siedzibą Muzeum na terenie placówek zainteresowanych udziałem w zajęciach.

- Tematy  zajęć zgodnie z dotychczasową ofertą Muzeum.
- Cena biletu od jednego uczestnika  wynosi 1 zł. brutto, niezależnie od wybranego tematu zajęć.
- PRZED NADESŁANIEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
, w celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy o kontakt
na numer telefonu: 504-435-689
e-mail: wystawy@pma.pl
termin realizacji programu obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych (KLASY OD 0 DO 8) i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, których siedziby są umiejscowione na terenie województwa mazowieckiego

 2. W Programie mogą brać udział uczniowie z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami (ilość opiekunów zgodnie z limitem określonym w § 4 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r., poz.452 z późn. zm.)

 3. Szkoła składa kartę zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej bezpośrednio do wybranej/wybranych instytucji kultury, na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 2 do Programu. Treść karty zgłoszenia szkoły do programu, zaakceptowana przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, powinna wynikać z uprzednio dokonanych przez szkołę, uzgodnień z instytucją kultury terminu wizyty i jej celu, które potem wpisane są w karcie zgłoszenia.

 4. Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły.

 5. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: wystawy@pma.pl

Do pobrania:

Załącznik nr 1 : Wykaz instytucji
Załącznik nr 2 : Karta zgloszenia
Program: Kulturalna szkola na Mazowszu

 

W GRUDNIU 2023

14 grudnia o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie

które odbędzie się 14 grudnia (czwartek) o godz. 11.30 w sali 2.10 
Wydziału Archeologii UW

Pani mgr Agata Wiśniewska
(Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

przedstawi referat pt.
”Grupa barcka”. Mazursko-natangijskie pogranicze w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów

 

 W LISTOPADZIE 2023

16 listopada o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie

które odbędzie się 16 listopada (czwartek) o godz. 11.30 w sali 2.10 
Wydziału Archeologii UW

Pani mgr Magdalena Szubska i Pan dr Jacek Wysocki
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

przedstawią referat pt.
Uwagi na temat obrządku pogrzebowego na cmentarzysku w Równinie Dolnej, stan. III, gm. Korsze

 WE WRZEŚNIU 2023

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało I nagrodę w XVII edycji konkursu Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba w kategorii "Projekt edukacyjny” za program „Zajęcia pozamuzealne”.

 

Nagrodzony projekt jest w całości przygotowany i realizowany przez Dział Wystaw i Popularyzacji PMA. Są to lekcje i warsztaty muzealne prowadzone poza siedzibą muzeum na terenie przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, bibliotek oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych w Warszawie i województwie mazowieckim. Głównym celem projektu jest popularyzacja archeologii wśród najmłodszych, poznawanie dawnych metod wytwarzania podstawowych przedmiotów i rozwijanie zdolności manualnych u dzieci.

 


W CZERWCU 2023

Państwowe Muzeum Archeologiczne, Urząd Dzielnicy Targówek oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na
2 Piknik Archeologiczny, który odbędzie się 17 i 18 czerwca 2023 r. na grodzisku w Lesie Bródnowskim w Warszawie.

Odbędą się liczne warsztaty o tematyce archeologicznej dla dzieci i młodzieży oraz pokazy i rekonstrukcje życia codziennego w średniowieczu. Zapraszamy.
W MAJU 2023

25 maja 2023 o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie

które odbędzie się 25 maja (czwartek) o godz. 11.30 w sali 2.10 
Wydziału Archeologii UW

Pani mgr Magdalena Szubska i Pan dr Jacek Wysocki
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

przedstawią referat pt.
Pochówki końskie z Równiny Dolnej, gm. Korsze

 

 

 


W KWIETNIU 2023

27 kwietnia 2023 o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie

które odbędzie się 27 kwietnia (czwartek) o godz. 11.30 w sali 2.10 
Wydziału Archeologii UW

tematem spotkania będzie
Dwugłos na temat obrządku pogrzebowego Jaćwingów

Krukówek
dr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), mgr Renata Maskowicz-Sikorowska i mgr Jerzy Siemaszko (Muzeum Okręgowe w Suwałkach)

Nekropole nad Szczeberką
mgr Iwona Lewoc (WNKS UW, Fundacja Terra Desolata), mgr Sławomir Miłek (Fundacja Ab Terra), dr hab. Tomasz Nowakiewicz i mgr Dawid Rembecki (Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

 

 


W MARCU 2023

22 marca 2023 o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie

które odbędzie się 22 marca (środa) o godz. 11.30 w sali 2.10 
Wydziału Archeologii UW

Pani mgr Magdalena Nowakowska i Pani mgr Małgorzata Mileszczyk
(Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

przedstawią referat pt.
Dom nad jeziorem. Naturalne i sztuczne wyspy ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Mazurskim4 marca 2023 r., w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie odbył się wernisaż wystawy Nad Wisłą, na Urzeczu. Tu było żyć trudno, ale się opłacało. Ekspozycję przygotowaną wspólnie przez Państwowe Muzeum Archeologiczne i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie otworzyła dyrektorka MSHM Dorota Słowińska-Kamasa, dyrektor PMA dr Wojciech Brzeziński oraz przedstawicielka PME dr Justyna Laskowska-Otwinowska. Wernisaż uświetnił występ zespołu ludowego URZECZEni, którego członkowie przygotowali warsztaty wycinanek, naukę tańca szota oraz próbkę kulinariów z Urzecza w postaci zupy śliwianki. Gości po wystawie oprowadził dr Łukasz Maurycy Stanaszek – autor publikacji o Urzeczu i kustosz dyplomowany PMA. Obok licznych gości obecny był Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, dr hab. Katarzyna Czarnecka oraz członek rady MSHM dr hab. Jacek Andrzejowski. Kuratorami wystawy są Roman Chojnowski (PMA) i Mariusz Raniszewski (PME). Ekspozycję można zwiedzać do 23 kwietnia 2023 r.

Wystawa ma charakter objazdowy. Chcemy pokazać, gdzie było i czym się charakteryzowało Urzecze. Atrakcyjność tych terenów odnosiła się zarówno do czasów nowożytnych, jak i do głębokich pradziejów, na co wskazują wieloletnie badania archeologiczne. Dziś już wiadomo, że ludność - bez względu na czas - osiedlała się w tych samych „dobrych" miejscach, którymi były nieco wyżej położone tereny w dolinie Wisły. Niewątpliwie największym magnesem dla zakładania ludzkich siedzib na Urzeczu była bliskość rzeki oraz niezwykle żyzna gleba (mada), stale nawożona poprzez kolejne wylewy. Starsi mieszkańcy regionu trafnie zatem zauważali, że „tu było żyć trudno, ale się opłacało". W średniowieczu powstały tu wielkie mazowieckie grody, takie jak Czersk i Warszawa, które jeszcze bardziej zintensyfikowały osadnictwo na tym terenie.
Wystawa koncentruje się na historii mówionej współczesnych Łurzycoków pamiętających dawne zwyczaje, obrzędy i kulturę materialną. Zobaczymy archiwalne i współczesne fotografie z Urzecza, filmy z opowieściami jego obecnych mieszkańców o życiu na Urzeczu, stroje, przedmioty użytkowe czy narzędzia. Eksponowane na wystawie zabytki archeologiczne dokumentują ciągłość kulturową na tym obszarze od późnego paleolitu po średniowiecze.

kurator Roman Chojnowski

 
     
 
     
     
     
     
     


W LUTYM 2023

23 lutego (czwartek) 2023 o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie
dnia 23 lutego (czwartek) o godz. 11.30
w sali 2.10 Wydziału Archeologii UW

Pani dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
 oraz
 Pan dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
(Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

przedstawią referat pt.
Uzbrojenie z Nidajna. Nowe dane na temat chronologii stanowiska

 


W STYCZNIU 2023

26 stycznia 2023 o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie
dnia 26 stycznia 2023 r. o godz. 11.30
w sali 2.10 Wydziału Archeologii UW

Pani mgr Izabela Mellin-Wyczółkowska
(Mazurska Pracownia Archeologiczna „Rudka”)
oraz
Pani Zuzanna Wyczółkowska
(Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

przedstawią referat pt.

Osada kultury bogaczewskiej w Jagodnym Wielkim, pow. giżycki

 

 

 

OD STYCZNIA 2023

Program  „Kulturalna szkoła na Mazowszu”
w Państwowym Muzeum Archeologicznym
kontynuacja w  2023 roku

W związku z przebudową Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” realizowany jest poza siedzibą Muzeum na terenie placówek zainteresowanych udziałem w zajęciach.

- Tematy  zajęć zgodnie z dotychczasową ofertą Muzeum.
- Cena biletu od jednego uczestnika  wynosi 1 zł. brutto, niezależnie od wybranego tematu zajęć.
- PRZED NADESŁANIEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
, w celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy o kontakt
na numer telefonu: 504-435-689
e-mail: wystawy@pma.pl


WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych (KLASY OD 1 DO 8) i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami (ilość opiekunów zgodnie z limitem określonym w § 4 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r., poz.452 z późn. zm.)

 2. Szkoła składa kartę zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej bezpośrednio do wybranej/wybranych instytucji kultury, na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 2 do Programu. Treść karty zgłoszenia szkoły do programu, zaakceptowana przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, powinna wynikać z uprzednio dokonanych przez szkołę, uzgodnień z instytucją kultury terminu wizyty i jej celu, które potem wpisane są w karcie zgłoszenia.

 3. Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły.

 4. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.

 5. Informacje o możliwości skorzystania z Programu oraz formularze udostępnia się na stronach internetowych instytucji kultury.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: wystawy@pma.pl

Do pobrania:

Załącznik nr 1 : Wykaz instytucji
Załącznik nr 2 : Karta zgloszenia
Program: Kulturalna szkola na Mazowszu


W LISTOPADZIE 2022

24 listopada 2022 o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie
dnia 24 listopada 2022 o godz. 11.30
w sali 2.10 Wydziału Archeologii UW

Pani dr Rasa Banyte-Rowell
(Instytut Historii Litwy)
będzie prezentować swoją książkę pt.

The Late Roman Period Baitai Cemetery as a Source 
for Interpreting Cultural Processes in the Baltic Region

oraz Państwo
mgr Agata Grzędzielska
(Wydział Archeologii UW)

dr Bartłomiej Kaczyński
(Państwowe Muzeum Archeologiczne)
przedstawią komunikat pt.

Unikatowa zapinka typu sanguisuga z dawnego Prussia-Museum

 

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2022

20 października 2022 o godz. 11.30, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

- x -

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie
dnia 20 października 2022 o godz. 11.30
w sali 2.10 Wydziału Archeologii UW

Pani mgr Ludwika Jończyk
wygłosi referat pt.

Mosiężysko – wyniki badań wczesnośredniowiecznego cmentarzyska
w Szurpiłach

 


OD MAJA 2022

Program  „Kulturalna szkoła na Mazowszu”
w Państwowym Muzeum Archeologicznym

W związku z przebudową Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” realizowany jest poza siedzibą Muzeum na terenie placówek zainteresowanych udziałem w zajęciach.

- Tematy  zajęć zgodnie z dotychczasową ofertą Muzeum.
- Cena biletu od jednego uczestnika  wynosi 1 zł. brutto, niezależnie od wybranego tematu zajęć.
- PRZED NADESŁANIEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
, w celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy o kontakt
na numer telefonu: 504-435-689


WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych (KLASY OD 1 DO 8) i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami (ilość opiekunów zgodnie z limitem określonym w § 4 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r., poz.452 z późn. zm.)

 2. Szkoła składa kartę zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej bezpośrednio do wybranej/wybranych instytucji kultury, na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 2 do Programu. Treść karty zgłoszenia szkoły do programu, zaakceptowana przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, powinna wynikać z uprzednio dokonanych przez szkołę, uzgodnień z instytucją kultury terminu wizyty i jej celu, które potem wpisane są w karcie zgłoszenia.

 3. Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły.

 4. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.

 5. Informacje o możliwości skorzystania z Programu oraz formularze udostępnia się na stronach internetowych instytucji kultury.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: wystawy@pma.pl

Do pobrania:

Załącznik nr 2 - Karta zgloszenia
Program: Kulturalna szkola na Mazowszu


OD LUTEGO 2022

W dniu 7 marca br., odpowiadając na apel Koleżanek i Kolegów z  Muzeum w Hrubieszowie, Pracownicy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie  przekazali, na potrzeby uchodźców przekraczających granicę z Ukrainą  w Zosinie i Dołhobyczowie, zestawy artykułów sanitarnych, środków czystości i opatrunkowych, leki przeciwbólowe, naczynia jednorazowe, słodycze oraz produkty spożywcze dla dzieci.
Środki finansowe, w łącznej wysokości 6,5 tysiąca złotych,  pozyskano ze zbiórki przeprowadzonej wśród pracowników oraz z kasy Komisji Międzyzakładowej 252  NSZZ „Solidarność” przy PMA ( 3 tysiące złotych).
W pracach związanych ze zbiórką, zakupami, pakowaniem oraz opisywaniem paczek udział wzięli:  Mirosława Andrzejowska, Anna Grochulska oraz Jacek Andrzejowski, w przekazaniu darów uczestniczyli również Tomasz Rakowski oraz Bartłomiej Kaczyński. Transport zapewniło Państwowe Muzeum Archeologiczne.  Wszystkie rzeczy z pierwszej  zbiórki oraz paczki z darami pochodzące z pokrewnych, archeologicznych instytucji  przewiezione zostały, przy pomocy panów Łukasza Jarząbka i Łukasza Kaczmarka,  do tymczasowego magazynu w szkole podstawowej w Hrubieszowie, przy granicy polsko-ukraińskiej.
Państwowe Muzeum Archeologiczne będzie kontynuowało pomoc dla uchodźców – trwa  zbiórka przedmiotów takich jak koce, materace, pościel oraz środki spożywcze i sanitarne . Bierzemy również aktywny udział w redystrybucji zgromadzonych produktów. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Kontakt: Anna Grochulska  022 504 48 00
e-mail: aniagrochulska@gmail.com

WE WRZEŚNIU 2021

W dniach 14 - 18 września 2021 roku ., zapraszamy na XXV Warszawskie Spotkania Konserwatorskie -  SZTUKA KONSERWACJI 2021

informacja do pobrania : SZTUKA KONSERWACJI 2021

W GRUDNIU 2020

Od 11 grudnia 2020 do 16 maja 2021r., w gościnnych salach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, przy ul. Kredytowej 1 została przygotowana wystawa pt. „Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii”, „Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture” "Latvia and Poland: so far away and yet so close. More than 100 years of common history". Wystawa pod patronatem Jego Ekscelencji, Ambasadora Łotwy w Warszawie, Edgarsa Bondarsa.

Ekspozycja prezentuje wspólne, archeologiczno-historyczne dziedzictwo Polski i Łotwy, sięgając do tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów, XIX-wiecznych zrywów niepodległościowych i współczesnych kontaktów. Kiedy w początkach 2 poł. XVI w., po zwycięskich bataliach króla Stefana Batorego ziemie dzisiejszej wschodniej Łotwy, tzw. Polskie Inflanty, znalazły się w granicach Rzeczpospolitej, nikt nie mógł przypuszczać, iż związki kulturowe między tą częścią Łotwy (Latgalią/Łatgalią) a ziemiami polskimi będą tak trwałe. Na wystawie zgromadzono ponad 140 zabytków archeologicznych i historycznych – ozdoby, broń, narzędzia, przedmioty codziennego użytku, eksponaty związane z kultem religijnym. Wystawa jest trójjęzyczna; towarzyszy jej bogato ilustrowany przewodnik, także w trzech językach: po polsku, łotewsku i angielsku.

Wystawa została przygotowana przez Regionalne Muzeum w Viļace i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie przy współpracy Muzeum Narodowego Historii Łotwy w Rydze oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, a także ambasady Republiki Łotwy w Warszawie i ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze.

Prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Regionalnego Muzeum w Viļace, Muzeum Narodowego Historii Łotwy w Rydze oraz parafii katolickich w Viļace (d. Marienhaus) i Šķilbēni (d. Szkiełbany). Kuratorki wystawy i autorki scenariusza: Anna Bitner-Wróblewska, Rita Gruševa Projekt plastyczny wystawy: Raimonds Vindulis.

Wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym, kiedy tylko pozwolą na to warunki epidemiologiczne. Dalsze informacje na stronie internetowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz na stronie PMA - wystawy.

 

 

 

W LISTOPADZIE 2020

W dniach 26-29 listopada 2020 r ramach Programu Internetowych Spotkań Autorskich Targów Książki Historycznej w części - Salon książki muzealnej online odbyło się spotkanie z dr Wojciechem Brzezińskim Dyrektorem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie poświęcone wydanej w 2019 roku książce pt. „Jaskinia Gvardjilas Kide w Gruzji”. Opracowanie to powstało w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego”. Wywiad przeprowadził Jerzy Kisielewski.

Link do nagrania z dnia 26 listopada 2020r.   <posłuchaj wywiadu online >

Strona www projektu < Fundacja Historia i Kultura>

 

 

 

OD PAŹDZIERNIKA 2020

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie prezentuje od października b.r., w salach wystawowych Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, nową ekspozycję zatytułowaną „Nad Wisłą, na Urzeczu”. Odsłona archeologiczna".

Wieloletnie badania archeologiczne na Urzeczu pokazały, że miejsce to było niezwykle atrakcyjne osadniczo nie tylko w czasach nowożytnych, ale także w pradziejach. Ludność zasiedlała dogodne, wyżej położone tereny w dolinie wiślanej bez względu na czas i pochodzenie. Największe przyrodnicze atuty Urzecza to niewątpliwie bliskość spławnej rzeki oraz żyzna gleba (mada), stale nawożona poprzez kolejne wylewy. Starsi mieszkańcy regionu trafnie zatem zauważali, że „tu było żyć trudno, ale się opłacało”. W średniowieczu na południu i północy Urzecza powstały wielkie mazowieckie grody – Czersk i Warszawa, które jeszcze bardziej zintensyfikowały osadnictwo na tym terenie.

Mało kto wie, że słynna kultura świderska, jedna z najważniejszych, europejskich kultur archeologicznych schyłku epoki lodowcowej, swą nazwę zawdzięcza Świdrom Wielkim na Urzeczu. Pokazujemy świderskie groty strzał zwane liściakami, niezwykle rzadko eksponowane na wystawach. Można także zobaczyć unikatowy skarb z Wilanowa, na który składają się bogato zdobione obręcze oraz bransoleta. Pierwsze cztery wieki naszej ery to okres wpływów rzymskich, czyli dominacji Cesarstwa Rzymskiego, które oddziaływało na całą barbarzyńską Europę. Z tego czasu pochodzą liczne importy (ozdoby, broń), które w dużej liczbie docierały na Urzecze wiślanym szlakiem. Co najważniejsze, dotarły również i na naszą wystawę.

Urzecze to także jeden z ważniejszych regionów średniowiecznego Mazowsza. Tu bowiem znajdował się gród w Czersku, dawna stolica niezależnego do 1526 r. Księstwa Mazowieckiego i prastara siedziba mazowieckich Piastów. Na naszej wystawie można podziwiać liczne zabytki z tamtejszych wykopalisk, w tym wyposażenie grobu, przypisywanego komesowi Magnusowi, domniemanemu synowi angielskiego króla Anglii Harolda II Godwinsona. Na wystawie prezentujemy ponadto model szkuty wiślanej z przełomu XV i XVI w., odkrytej w ostatnich latach w pobliżu czerskiego zamku.

 
     
 
     
 

 

 

OD SIERPNIA 2020

22 sierpnia 2020 r. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie otwiera wystawę „Nad Wisłą, na Urzeczu”, która opowiada o nadwiślańskim Urzeczu, zanikającym mikroregionie etnograficznym, o którym mieszkańcy Warszawy rzadko kiedy słyszeli. Opowieść o tym miejscu widziana jest z perspektywy pamięci i zbiorów jego współczesnych mieszkańców. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - współproducent wystawy - zaprezentuje na niej archeologiczne artefakty z terenów nadwiślańskich

W sercu Mazowsza usytuowany jest mikroregion Urzecze. To wąski, czterdziestokilometrowy pas ziemi nad Wisłą, który bezpowrotnie oddaje miejsce nowym zabudowaniom i odchodzi w przeszłość. Dawne części mikroregionu etnograficznego zwanego Urzeczem - Saska Kępa, Zawady, Siekierki, okolice mostu Południowego - ulegają urbanizacji, procesom migracyjnym, nowoczesności. Postanowiłem sięgnąć do pamięci mieszkańców współczesnego Urzecza, by zachować resztki jego tożsamości - tłumaczy pomysłodawca i kurator wystawy Mariusz Raniszewski.

Prezentowana w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie wystawa czasowa „Nad Wisłą, na Urzeczu” koncentruje się na historii mówionej współczesnych Łurzycoków pamiętających dawne zwyczaje, obrzędy i kulturę materialną. Wystawa pokazuje archiwalne i współczesne fotografie Urzecza i jego mieszkańców, nagrania z opowieściami  o życiu na Urzeczu, filmy, stroje, przedmioty codziennego użytku i narzędzia służące np. do obróbki drewna. Na wystawie zobaczymy charakterystyczny motyw na kobiecym stroju wilanowskim z nadwiślańskiego Urzecza, jakim jest czarny haft w floralne ornamenty, dowiemy się na czym polegała udana symbioza mieszkańców z rzeką, jak wyglądały domy budowane na tyrpach, czyli małych wzniesieniach nad Wisłą, podejrzymy też menu oryginalnej, lokalnej kuchni.

Pomysł tej wystawy związany jest z projektem „Zagubiona Dzielnica. Urzecze” sfinansowanym przez m.st. Warszawa. Jeszcze kilka lat temu z okien mojego mieszkania na skraju Siekierek rozciągał się widok na morze zieleni: ogródki działkowe, a potem tereny zalewowe, aż po Wisłę i majaczący w oddali most Siekierkowski. Z czasem, przemierzając dawne uliczki dorożkarzy – Daktylową, Figową, Cytrynową - coraz częściej natykałem się na dźwigi budowlane. Stare Siekierki zaczęły odchodzić w przeszłość, wypełniły je osiedla deweloperskie. A Siekierki to właśnie część Urzecza i tak narodził się projekt i pomysł na wystawę – wyjaśnia Raniszewski.

Dziś po latach zapomnienia Urzecze znów budzi ciekawość badaczy. „Starsi mieszkańcy regionu trafnie zauważali, że tu żyć było trudno, ale się opłacało” opowiada dr Łukasz Maurycy Stanaszek antropolog i badacz Urzecza z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Więcej informacji o wystawie:
https://ethnomuseum.pl/wystawy/nad-wisla-na-urzeczu/

 

OD KWIETNIA 2020


Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły
Wystawa w wersji online

Ekspozycja „Barbarzyńskie tsunami” została przygotowana jako wystawa objazdowa, której pokazy miały miejsce od października 2017 do marca 2020 roku w dwunastu polskich muzeach. Pasjonująca tematyka, wybór unikatowych eksponatów oraz zastosowanie różnych technik multimedialnych sprawiły, że cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem. Skłoniło to organizatorów do podjęcia próby zapewnienia szerszego dostępu do treści ukrytych pod jej frapującym tytułem. Efektem tych starań jest strona internetowa, która prezentuje wystawę w wersji cyfrowej.

Link do wystawy  w wersji cyfrowej na stronie www Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Kanwą opowieści są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV a początkiem VI stulecia, w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Romanum i wtargnęły na jego obszar zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, a na jego gruzach tworzyły własne królestwa. Niektóre z tych ludów, odnotowane w antycznych źródłach pisanych, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach po Chrystusie. Odegrały one znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion, a także w kształtowaniu nowego porządku w Europie u progu średniowieczna. Zaprezentowane na wystawie zabytki dobrano pod kątem zobrazowania obecność tych ludów na naszych ziemiach oraz ich udziału w wymianie kulturowej i transformacjach zachodzących u schyłku starożytności na tle wydarzeń mających miejsce przed wielkimi wędrówkami (III–IV wiek) i następujących po nich (VI–VII wiek).

Wystawa została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z: Państwowym Muzeum Archeologicznym, Muzeum Lubelskim, Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum w Lęborku, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Muzeum Zamojskim, Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, Muzeum Archeologicznym w Krakowie, Muzeum Miejskim Wrocławia i Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Jest ona również pokłosiem projektu „Maestro”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą, zrealizowanego w ostatnich latach na Uniwersytecie Warszawskim.

Od końca stycznia do końca marca 2018 roku wystawa ta była pokazywana w gmachu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

 

W styczniu 2020

 • 22 stycznia o godz. 11.00, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 • Zaproszenie na Seminarium Bałtyjskie. Po kliknięciu otworzy się zaproszenie w większym rozmiarze. Tekst zaproszenia: Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza i Dział Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego maja przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie dnia 22 stycznia 2020 roku o godzinie jedenastej zero zero. Na spotkaniu odbędzie się promocja trzech tomów serii "Studien zur Siedlungsgeschichte und Archaologie der Ostseegebiete". Spotkanie odbędzie się w sali 2.10 w Instytucie Archeologii UW, ulica Krakowskie Przedmieście 26-28


W grudniu 2019

 • 16 grudnia o godz. 15.00, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
W maju 2019

 • 15 maja o godz. 11.30, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

 

W marcu 2019

 • 21 marca o godz. 13.00, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

W lutym 2019

 • 19 lutego o godz. 13.00, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

 

W grudniu 2018

 • 5 grudnia o godz. 11.30, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

 

  Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymalo I nagrodę w tegorocznej, XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” w kategorii - Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”

  Tegoroczni laureaci:

  Kategoria „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”:

  • I miejsce – wystawa pt. „Dom wieczności Wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;
  • II miejsce – wystawa pt. „Ludowe stradivariusy” – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu;
  • III miejsce ex aequo – wystawa pt. „Od Malewicza do Strzemińskiego” – Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu oraz wystawa pt. „Galeria Wzornictwa Polskiego” – Muzeum Narodowe w Warszawie.

  Wyróżnienia:

  • projekt pt. „Modernizacja części wystawy stałej – sekwencji Pawiacki Dzień 1939-1944” – Muzeum Niepodległości w Warszawie;
  • wystawa pt. „O potrzebie Tworzenia Widzeń 1929-2017” – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku;
  • wystawa pt. „Syrena herbem Twym zwodnicza” – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
  Rekonstrukcja grobowca Wezyra pokryta polichromowanymi reliefami.(fot. Andrzej Witas)

  Wystawa pt. Dom wieczności Wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca prezentowała jedno z najważniejszych odkryć misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Saqqara (Egipt)  - grobowiec wezyra Merefnebefa (XXIII wiek p.n.e.).
  Honorowy patronat:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik
  Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu - Jego ekscelencja Pan Hosam Rafik Mohamad Alkaweesh
  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego - prof. UW dr hab. Marcin Pałys.

  Organizatorzy:
  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego
  Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  Polsko-Egipska Misja Archeologiczna Saqqara  fot. Piotr Augustyniak

  Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymalo I nagrodę w tegorocznej, XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” w kategorii - „Muzealny projekt edukacyjny”

  Tegoroczni laureaci:

  Kategoria „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”:

  • I miejsce – projekt pt. „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski – lekcje muzealne” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;
  • II miejsce – projekt pt. „Industrialna Fabryka Talentów” – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie;
  • III miejsce – projekt pt. „Stacja Dzieci” – Stacja Muzeum w Warszawie.

  Wyróżnienia:

  • projekt pt. „Rodzinne soboty i niedziele w muzeum romantyzmu w Opinogórze’’ – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze;
  • projekt pt. „Lekcja edukacyjna Anatomia sportu” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
  • projekt pt. „Zwrotnik Kultury – Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku” – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.  Projekt pt. „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski ” W trakcie lekcji, wspomaganej interaktywną prezentacją multimedialną przedstawiliśmy najnowsze teorie dotyczące powstania pierwszych płacideł, produkcji monet na ziemiach dzisiejszej Polski w epoce żelaza oraz form płacenia we wczesnym średniowieczu.

  Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.  fot. Piotr Augustyniak

   

   

  Inwestycje realizowane ze środków Województwa Mazowieckiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie w latach 2017-2018

  MODERNIZACJA BUDYNKU ARSENAŁU - SIEDZIBY PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO

  W latach 2016-2017 została wykonana dokumentacja techniczno-projektowa modernizacji skrzydła północnego i wschodniego Arsenału. Głównymi celami tej modernizacji są: powiększenie powierzchni wystawowej Muzeum, wyposażenie sal wystawowych we wszystkie niezbędne urządzenia (dźwig, klimatyzacja, wentylacja itp.) oraz przeniesienie i modernizacja biblioteki naukowej PMA (75 tyś. tomów) na parter skrzydła wschodniego w celu udostępnienia jej dla szerszej grupy czytelników również w czasie niezwiązanym z pracą Muzeum. W ramach tego projektu przewidywane jest stworzenie nowej wystawy stałej poświęconej pradziejom i średniowieczu ziem polskich, dwukrotnie większej od dotychczasowej.

  Ilustracja przedstawiająca budynek Arsenału Warszawskiego z osiemnastego wieku.
  Ilustrację podpisano: Arsenał Warszawski w osiemnastym wieku
  ilustracja przedstawiająca budynek od frontu
  Ilustrację podpisano: Arsenał Warszawski w latach 1815 - 1830.

  ilustracja graficzna - planowane rozmieszczenie pomieszczeń po modernizacji
  Ilustrację podpisano: Rzut parteru wraz z pomieszczeniami biblioteki w skrzydle wschodnim

  Ilustracja graficzna - planowane rozmieszczenie pomieszczeń po modernizacji
  Ilustrację podpisano: Rzut pierwszego piętra - wystawa stała

  ilustracja graficzna - planowane rozmieszczenie pomieszczeń po modernizacji
  Ilustrację podpisano: Rzut poddasza - pomieszczenia użytkowe
  ilustracja graficzna - plan nowej wystawy stałejIlustrację podpisano: Plan nowej wystawy stałej

  ilustracja dekoracyjna
  Wizualizacja fragmentu wystawy stałej

  Obecnie trwa przygotowywanie dodatkowej dokumentacji techniczno-projektowej rewitalizacji dziedzińca Arsenału. Fotografia prezentuje stan obecny.
  ilustracja dekoracyjna

  W dniu 19 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 258/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Województwa Mazowieckiego, w której zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania "Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" w łącznej wysokości 29.062.000 zł w tym:
  2018 - 172.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,
  2019 - 5.500.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,
  2020
  2021 - 10.000.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

  PRACOWNIA KONSERWACJI DREWNA W RYBNIE

  Agregat prądotwórczy
  W związku z rozpoczęciem w tym roku konserwacji zabytków w PKD w Rybnie, aby zapewnić bezpieczną pracę znajdujących się tam urządzeń oraz właściwą stabilizację wymiarową mokrego drewna archeologicznego, konieczny jest zakup agregatu prądotwórczego. Urządzenie to zapewni stały dostęp energii elektrycznej w razie wyłączenia zasilania lub awarii na obszarze gminy lub w samej Pracowni. Po rozpoczęciu zabiegów konserwatorskich, przerwy w dostawie prądu mogą spowodować uszkodzenie elementów wanny wyposażonej w systemem grzewczy, przeznaczonej do impregnacji drewna w roztworach glikoli polietylenowych. Nawet krótka przerwa w dostawie prądu może spowodować również przerwanie procesu liofilizacji, a następnie niekontrolowany wzrost temperatury wewnątrz komory próżniowej, powodujący pękanie i deformacje zabytkowego drewna. Dodatkowo, wyłączenie chłodni służącej w Pracowni do zamrażania i przechowywania drewna po etapie impregnacji doprowadzi do niekontrolowanego suszenia zabytkowego drewna, a w jego następstwie do skurczu materiału oraz deformacji elementów uniemożliwiających późniejszą rekonstrukcję statku w miejscu ekspozycji.
  Wysokość dotacji (agregat prądotwórczy oraz stacja demineralizacji wody): 175.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja rok 2018.

  ilustracja dekoracyjna
  Planowane miejsce lokalizacji agregatu prądotwórczego

  Stacja demineralizacji wody
  Zakup stacji demineralizacji wody umożliwi bezpieczną pracę urządzeń znajdujących się w Pracowni Konserwacji Drewna oraz właściwy przebieg procesu stabilizacji wymiarowej mokrego drewna archeologicznego. Zabytki poddane prawidłowym procesom konserwatorskim znacznie dłużej pozostają w dobrej kondycji, co nie generuje dodatkowych kosztów związanych z ich rekonserwacją. Urządzenie zapewni wodę o odpowiednich parametrach, która wykorzystywana będzie do przechowywania zabytkowych obiektów - np. elementów konstrukcyjnych szkuty z Czerska oraz przygotowywania roztworów glikoli polietylenowych, stosowanych podczas procesu ich impregnacji i konserwacji.

  ilustracja dekoracyjna

  Ponadto, PMA otrzymało dotację na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej budowy pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem przeznaczonego do przechowywania zabytków archeologicznych pochodzących z epiki żelaza . Wysokość dotacji 70.000 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja do końca 2018 roku.

  ilustracja dekoracyjna
  Planowany nowy magazyn zbiorów archeologicznych będzie budynkiem o zbliżonej kubaturze do magazynu nr 2 widocznego na zdjęciu powyżej.

  Otrzymano również dotację na dokumentację techniczno-projektową modernizacji budynku portierni w Ośrodku Magazynowo- studyjnym w Rybnie. Wysokość dotacji 50.000 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja do końca 2018 roku.

  Zdjęcie portierni - parterowego budynku usytułowanego przy bramie wjazdowej.
  Zdjęcie podpisano: Portiernia w Rybnie - stan obecny.


  DZIAŁ KONSERWACJI MUZEALIÓW PMA - ARSENAŁ SKARBIEC

  Szafa klimatyzacyjna
  Zakup nowej szafy klimatyzacyjnej ma na celu optymalizację warunków klimatycznych niezbędnych do bezpiecznego i wieloletniego, przechowywania znajdujących się w kolekcji PMA muzealiów o szczególnym znaczeniu. Stabilizacja wilgotności oraz temperatury należy do podstawowych działań prewencyjnych zapewniających ochronę zbiorom muzealnym. Niewłaściwy sposób kontroli parametrów mikroklimatycznych powietrza, bądź całkowity brak ich optymalizacji, mógłby wywołać nieodwracalne zmiany w obiektach zabytkowych. Na zdjęciu poniżej dotychczas wykorzystywane urządzenie w PMA. Wysokość dotacji: 53.000 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja rok 2018.

  ilustracja dekoracyjna

  ZAKUP SAMOCHODU

  Państwowe Muzeum Archeologiczne otrzymało środki na zakup samochodu osobowo-dostawczego, przeznaczonego m.in. do wsparcia działań w dziedzinie ochrony dziedzictwa archeologicznego. Samochód posiada siedem miejsc i może przewozić ekipę badawczą wraz z podręcznym sprzętem pomiarowym i detekcyjnym. Z uwagi na wyposażenie w komputer pokładowy i łączność internetową wraz z routerem WIFI pojazd umożliwia łączność on line z siecią Internet na obszarze badanych stanowisk archeologicznych. Jest to ogromne wsparcie dla jednego z podstawowych zadań realizowanych przez PMA jakim jest badanie i ochrona reliktów archeologicznych na obszarze nie tylko Mazowsza, ale także innych regionów naszego kraju.
  Wysokość dotacji: 100.000 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja rok 2018.

   

   

  W maju 2018

  • 23 maja o godz. 11.00,
  Zaproszenie na Seminarium Bałtyjskie. Po kliknięciu zaproszenie otworzy się w większym rozmiarze. Tekst zaproszenia: 23.05.2018 roku o godzinie 11.00 pan magister Kacper Martyka z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przedstawi referat "Nowe wczesnośredniowieczne stanowiska z północno wschodniej Polski w świetle badań Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie." Spotkanie odbędzie się w sali odczytowej PMA, wejście od ogrodu Krasińskich.

   

  • 18 - 21 maja,
  Baner zapowiadający sympozjum

  W dniach 18 - 21 maja 2018 odbyło się "11 Flintknapping Symposium" zorganizowane w tym roku przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w ośrodku PMA w Rybnie.
  Spotkanie zgromadziło 28 osób, które zajmują się w swojej pracy naukowej, dydaktycznej oraz popularyzatorskiej obróbką surowców krzemiennych. Wiele osób uczestniczących w tegorocznym spotkaniu to uznani eksperymentatorzy tacy jak: Wulf Hein i Marquard Lund, autorzy pierwszego niemieckiego obszernego opracowania dotyczącego eksperymentalnej obróbki krzemienia "Flinthandwerk".

  W tym roku badacze skupili się na wymianie doświadczeń związanych z dwoma zagadnieniami:
  1. produkcją siekier czworościennych z naciskiem na techniki pracy z krzemieniem pasiastym,
  2. produkcją sztyletów krzemiennych znanych w polskiej literaturze jako sztylety typu Torczyn - są to duże płaskie i bardzo cienkie sztylety z wczesnej epoki brązu pochodzące z ośrodków na Wołyniu.

              W sobotę po południu cześć warsztatów odbywała się na dziedzińcu PMA.  Zgodnie z zapowiedzą - otwarta dla gości.
  W niedzielę w Ośrodku Studyjno-Magazynowym w Rybnie spotkanie miało charakter bardziej naukowy. Można było wysłuchać wypowiedzi towarzyszących działaniu eksperymentalnym. Dyskusje kuluarowe dotyczące zagadnień technicznych trwały do późnych godzin wieczornych.
  Jeszcze raz potwierdziło się, iż nie wszystkie tajemnice wytwarzania narzędzi krzemiennych zostały odkryte, a różne osoby mają ciekawe, ale też odmienne koncepcje na rozwiązywanie zagadek naukowych.

  W przyszłym roku kolejne spotkanie odbędzie się w Muzeum Archeologicznym w Tyrolu - muzeum Ötziego.

  Autorzy zdjęć: Brigitte Hirsch, Frauke Mohrwinkel, Anna Migal

   

  • 19 maja w godz. 18.00 - 01.00,

  Zaproszenie na Egipską Noc Muzeów. Po kliknięciu otworzy się zaproszenie o większym rozmiarze. Tekst zaproszenia: Jeśli chcesz przenieść się w tajemniczy świat i masz ochotę zabawić się w egipskiego skryba zapraszamy na egipską noc muzeum. W specyficznej atmosferze, wyjątkowej przestrzeni sali muzealnej uczestnicy zajęć będą mogli wykonać z gliny amulet. Ponadto każdy uczestnik zajęć będzie mógł przejść krótki kurs nauki egipskiego pisma. W czasie Nocy Muzeów otwieramy grobowiec wezyra sprzed czterech tysięcy lat. Na spotkaniu z archeologami pracującymi w Saqqarze będzie można z pierwszej ręki poznać wykopaliska w Egipcie od kuchni. Dowiemy się, jakie sekrety wyjawiła Saqqara i co jeszcze może czekać na odkrycia. Porozmawiamy o faraonach, mumiach i skorpionach, o zasługach wezyra Merefnebefa, o tym jakie popełnił przestępstwa. Przekonamy się czy zabiezpieczył swój grobowiec klątwą. Zapraszamy do zwiedzania wystawy Dom wieczności wezyra razem z jej twórcami gotowymi odpowiedzieć nawet na trudne pytania. Zwiedzanie wystaw 18.00 - 01.00. Zajęcia plastyczne 19.00 - 22.00. Spotkanie z archeologami o 20.00.

   

  W kwietniu 2018

  • 25 kwietnia o godz. 11.00,

  Zaproszenie na Seminarium Bałtyjskie. Po kliknięciu otworzy się zaproszenie o większym rozmiarze. Tekst zaproszenia: W dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 11.00 pani dr Alaksandra Rzeszotarska - Nowakiewicz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przedstawi referat Styl Nidajno. Spotaknie odbędzie sie w sali odczytowej, wejście od Ogrodu Krasińskich.

   

  W marcu 2018

  • od 19 marca,
  Zaproszenie na zajęcia manualne w Muzeum. Treść zaproszenia: Gliniany Świat Wyobraźni. Jesli chcesz zobaczyć tajemniczy świat staroegipskich piramid i poznac mnogość bóstw, kultów i rytuałów w wierzeniach zapraszamy do PMA na zajęcia manualne od poniedziałku do piatku. Zajęcia towarzyszą wystawie Dom Wieczności Wezyra - Kaplica grobowa Merefnebefa. Propozycja dla grup zorganizowanych. W specyficznej atmosferze, wyjątkowej przestrzeni pracowni muzealnej uczestnicy podczas zajęć będą mieli okazję wykonać z gliny amulet. Każdy będzie mógł wykazac się kreatywnością i dodatkowo podpisać swój amulet umieszczając znaki hieroglifów. Zapraszamy na zajęcia, które będa źródłem dobrej zabawy jako formy uczenia się i zdobywania wiedzy. Uczestnicy będą mogli poczuc sie prawdziwymi artystami i zabrać swoje dzieło na pamiatkę. Zapraszamy na zajęcia również dzieci z zerówki. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 22 831 15 37 od poniedziałku do piatku w godzianch 8.00 - 16.00.


  • w dniach 11 marca i 18 marca,
  Plakat informujący o obchodach Dnia Świętego Patryka w Muzeum. Treść plakatu: Dni świetego Patryka 11 i 18 marca 2018 roku. Pod patronatem Ambasadora Irlandii w Polsce i Konsula Honorowego Irlandii w Poznaniu. 11 marca 10.00-14.00 Irlandzki Dzien Rodzinny w PMA, 10.00-14.00 zielone warsztaty plastyczne z okazji zielonego świeta. 12.00 - warsztaty tańca irlandzkiego prowadzone przez Mateusza Wójcika tancerza i twórce spektaklu Usłuszeć taniec. 13.00 - spotkanie z baśniami irlandzkimi. 18 marca w PMA o 13.00 - IRLANDIA - widowisko taneczno muzyczne, barwna podróż przez kulture muzyczną i taneczna zielonej wyspy. Najpopularniejsza muzyka i taniec ludowy świata w mistrzowskim wykonaniu sprawi, że utrzymanie stóp w miejscu będzie nie lada wyzwaniemj. Gościem specjalnym będzie Ashleigh John - gwiazda tańca irlandzkiego. Towarzyszyć jej będą Mateusz Wójcik oraz irlandzki zespół Macalla Trio.

  W lutym 2018

  • 14 lutego o godzinie 11:00,

  Zaproszenie na Seminarium Bałtyjskie. Po kliknięciu otworzy się zaproszenie o większym rozmiarze. Tekst zaproszenia: W dniu 14 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 pan dr Volker Hilberg z Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf przedstawi referat "Hedeby's demise in the late Viking Age and the shift to Schleswig. New research into an old problem". Spotaknie odbędzie sie w sali odczytowej, wejście od Ogrodu Krasińskich.

   

   

   

  W styczniu 2018

  • 17 stycznia o godzinie 11:00,

  Zaproszenie na Seminarium Bałtyjskie. Po kliknięciu otworzy się zaproszenie o większym rozmiarze. Tekst zaproszenia: W dniu 17 stycznia 2018 roku o godzinie 11.00 pani mgr Maria Krajewska z Państwowego Muzeum Archeologicznego przedstawi referat "Kolekcjoner i archeolog, ksiądz Juozas Żiogas w świetle swojej korespondencji". Pan dr Seweryn Szczepański z Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie przedstawi komunikat "Cień Hitlerjugend w blasku kwidzyńskiej archeologii". Spotaknie odbędzie sie w sali odczytowej PMA, wejście od Ogrodu Krasińskich.


   

  W grudniu 2017


  ilustracja dekoracyjna

  W ramach akcji "Koleją do kultury" zapraszamy wszystkie osoby posiadające bilet Kolei Mazowieckich do bezpłatnego zwiedzania Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

  Ulga przysługuje w ciągu 30 dni od upływu terminu ważności biletu.
  Do skorzystania z akcji wystarczy: bilet jednorazowy, okresowy, również zakupiony w ofercie specjalnej, a także bilet na pociągi "Dragon" i "Słoneczny".

  Nie są natomiast honorowane bitety zakupione w ramach oferty "Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD"

  Akcja będzie trwać do 31 grudnia 2017.

  Pozostałych 37 partnerów akcji, oraz inne informacje:
  dokultury.mazowieckie.com.pl

  W listopadzie 2017

  • 29-30 listopada zapraszamy do udziału w sesji

  Zaproszenie do udziału w sesji organizowanej 29-30 listopada 2017 roku w Muzeum, a poświęconej pamięci Jana Jaskanisa. Tekst: Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie zaprasza na sesję "Jan Jaskanis życie i działalność jako archeologa, muzealnika i konserwatora."

  Program sesji 29.11.2017 roku. Po kliknięciu otworzy się program w większym rozmiarze, w pdf. Tekst programu: 11.00 dr W. Brzeziński - przywitanie gości i wprowadzenie, 11.15 D. Jaskanis - zainteresowania i holistyczne podejście Jana K. Jaskanisa do archeologii, 11.35 prof. W. Szymański - O Janie Jaskanisie - przyjacielu, 11.55 K. Burek - Wspomnienie o moim Szefie, 12.15 A. Lechowski - Działalność muzealna Jana Jaskanisa w Białymstoku, 12.35 dr W. Brzeziński - Wizja Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i działalność Jana Jaskanisa jako dyrektora, 12.55 - 14.00 przerwa lunchowa, 14.00A. Jaskanis - Jan Jaskanis - muzealnik i muzeolog, 14.20 U. Perlikowska-Puszkarska - Praca społeczna Jana Jaskanisa na rzecz archeologii - tworzenie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, 14.40 prof. W. Nowakowski - Wkład Jana Jaskanisa w badania nad okresem wpływów rzymskich, 15.00 dr hab. A. Bitner-Wróblewska - Archeologia bałtyjska w badaniach Jana Jaskanisa, 15.20 S. Sałaciński, M. Zalewski - Otwartość na nieznane - wkład Jana Jaskanisa w badania Państwowego Muzeum Archeologicznego nad prehistorycznym górnictwem krzemienia w Polsce, 15.50 dr W. Brzeziński - podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia.

  Program sesji 30.11.2017 roku. Po kliknięciu otworzy się program w większym rozmiarze, w pdf. Tekst programu: 11.00 dr W. Borkowski, dr J. Wysocki - Działalność konserwatorska Jana Jaskanisa, 11.20 J. Brzozowski, J. Siemaszko - Problematyka działań konserwatorskich na Suwalszczyźnie i wschodniej części Mazur - perspektywa dwóch pokoleń, 11.40 R. Odoj - Suwalszczyzna - obszar współpracy powojennego pokolenia archeologów na przykładzie badań cmentarzyska w Żywej Wodzie, 12.00 prof. Z. Kobyliński - najnowsze badania grodzisk na ziemiach zachodniobałtyjskich, 12.20 dr M. Engel, C. Sobczak - Międzyrzecze Biebrzy i Supraśli w świetle badań LIDAR, 12.40 dr hab. M. Karczewski - Archeologia środowiska kultury bogaczewskiej i sudowskiej - od czasów Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej do dziś, 13.00 - 14.00 przerwa lunchowa, 14.20 dr hab. P. Szymański - Ceramika z osady w Osowej (stanowisko 2) koło Suwałk. Uwagi na temat chronologii i przynależności kulturowej, 14.40 G. Iwanowska - powroty na Suwalszczyznę - prospekcje terenowe, 15.00 K. Rusin - Badania kurhanu w Taolinie, gmina Janów, 15.20 P. Iwanicki - Obrządek pogrzebowy w świetle materiałów z cmentarzyska w Czerwonym Dworze, 15.40 dr W. Brzeziński - podsumowanie i zamknięcie konferencji.

  • 19 listopada (niedziela) o godzinie 12:00,

  Plakat - zaproszenie na wykład 7 z cyklu "Fascynacje polskich archeologów". Treść plakatu: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne zapraszają 19 listopada 2017 roku o godzinie 12.00 na wykład Wawrzyńca Orlińskiego "Wandalskie korzenie?" Mgr Wawrzyniec Orliński - archeolog, pracownik Muzeum Historycznego w Legionowie. Głównym tematem jego zainteresowań badawczych jest problematyka rozwoju kultury przeworskiej na Mazowszu. Prowadzone przez niego wieloletnie badania wykopaliskowe stanowisk tej kultury, uczestnictwo w projektach badawczych oraz praca muzealnicza przyczyniają sie do poznawania przeszłości tego niezwykłego ludu oraz popularyzacji wiedzy na jego temat. Wstęp wolny. Sala imienia Erazma Majewskiego. Wstęp od strony Ogrodu Krasińskich.

   

   

   

 • 15 listopada o godzinie 11:00,

Zaproszenie na Seminarium Bałtyjskie. Po kliknięciu otworzy się zaproszenie o większym rozmiarze. Tekst zaproszenia: Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Dział Archeologii Bałtów PMA i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie w dniu 15 listopada 2017 roku o godzinie 11.00. Pan dr Martin Gollwitzer (County Administrative Board of Dalarna, Szwecja) przedstawi referat "New Merovingian Period and Viking Age fin from Vestfold, Norway - the Hesby excavations". Spotkanie odbędzie sie w Sali Odczytowej. Wejście od Ogrodu Krasińskich.

W październiku 2017

 • 29 października (niedziela) o godzinie 12:00,

Plakat - zaproszenie na wykład 6 z cyklu "Fascynacje polskich archeologów". Treść plakatu: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne zapraszają 29 października 2017 roku o godzinie 12.00 na wykład dr Magdaleny Żurek "Między późnym antykiem na Bliskim Wschodzie a polskim średniowieczem". Dr Magdalena Żurek - Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczyła w badaniach w Egipcie, Syrii i Strefie Gazy. Prowadzi własne badania w Kuwejcie i Polsce. Wystąpienie poświęcone będzie dwóm kierunkom badań dr M. Żurek : późnego antyku we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i średniowiecza w Polsce. Zaprezentowane będą wyniki badań osady chrześcijańskiej Qusur i zamku w Przezmarku. Wstęp wolny. Sala imienia Erazma Majewskiego. Wstęp od strony Ogrodu Krasińskich. • 13 października 2017 r.
Baner z tytułem i datą konferencji - Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z Mazowsza. 13 października 2017 roku.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych na Mazowszu" organizowanej przez Instytut Archeologii UKSW, Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana (bud. 21), ul. Wóycickiego 1/3.

Celem konferencji jest  zdiagnozowanie, poprzez zainicjowanie dyskusji
w kręgu środowisk powołanych do ochrony dziedzictwa kulturowego, problemów związanych z przechowywaniem zabytków archeologicznych. Pomimo, iż tytuł konferencji został zawężony do obszaru Mazowsza, organizatorzy mają nadzieję na wymianę doświadczeń również z osobami i instytucjami z terenu całego kraju, zajmującymi się problematyką ochrony dziedzictwa archeologicznego. Konferencja składać się będzie z trzech bloków tematycznych poświęconych, konserwatorstwu, archeologii i muzealnictwu.

Program konferencji
Strona wydarzenia
Facebook

We wrześniu 2017


Zaproszenie na serię prelekcji. Po kliknięciu otworzy się zaproszenie o większym rozmiarze. Tekst zaproszenia: Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie dr Wojciech Brzeziński zaprasza na serię prelekcji dotyczących krzemieniarstwa górno i schyłkowopaleolitycznego. 26 września 2017 roku w godzinach 16.00-18.00.

W maju 2017


 • 25 maja 2017 r.
Okładka publikacji. Po kliknięciu otworzy się w większym formacie

W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się promocja publikacji „Korespondencja Erazma Majewskiego z Hieronimem Łopacińskim”, która wprowadza do obiegu naukowego nieznane dotychczas, cenne źródła  związane z dwoma wybitnymi intelektualistami z przełomu XIX i XX stulecia  i wpisuje się we współczesne naukowe potrzeby badawcze.

Publikacja ukazała się dzięki współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i jest opracowaniem edytorskim dziewięćdziesięciu sześciu jednostek epistolarnych wraz z załącznikami (rękopisami prac H. Łopacińskiego, fotografiami i kopertami). Opublikowane dokumenty opracowała Maria Krajewska, która także opatrzyła je wstępem i obszernymi przypisami, uzupełniającymi lub wyjaśniającymi podawane fakty. Redakcję i korektę wykonała Katarzyna Stanek, a opracowanie graficzne, skład i łamanie – Paweł D. Znamierowski.

Korespondencja została ułożona chronologicznie według oryginalnych lub zrekonstruowanych dat jej napisania. Każda jednostka epistolarna oraz każdy załącznik zostały opatrzone metryką, która zawiera: informację o miejscu przechowywania, opis zewnętrzny oraz charakterystykę zapisu.

Wszystkie opublikowane teksty oparte są na autografach. Ponieważ powstały w czasie obowiązywania innych norm języka literackiego, zawierają wiele form językowych odmiennych od dzisiejszych. Znaleźć w nich można także błędy popełniane przez autorów wynikające albo z ich nawyków językowych albo z nieuwagi zapisu. Nie zastosowano jednak żadnych zabiegów modernizacyjnych, aby nie naruszać indywidualnych cech języka autorów korespondencji oraz ich oryginalnego stylu. W sytuacjach, gdy sprzeczność z dzisiejszymi zasadami ortograficznymi, fleksyjnymi, składniowymi i fonetycznymi mogłaby powodować u czytelnika wątpliwość w zrozumieniu treści – zostały zastosowane komentarze językowe.

W publikacji oprócz wstępu i tekstów korespondencji w formie dwugłosu znajduje się także wykaz korespondencji (w tym niezachowanej, której istnienie potwierdzają materiały źródłowe), indeks osób oraz aneksy, zawierające rękopiśmienne teksty H. Łopacińskiego  przysłane E. Majewskiemu do publikacji.

Publikacja zawiera wizerunki unikatowych materiałów źródłowych: fotografii i dokumentów. Dzięki temu można wykorzystać ich wszystkie wartości źródłoznawcze. Reprodukcje  zostały wykonane w Pracowni Reprograficznej Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie oraz w Pracowni Digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.Zaproszenie na Noc Muzeów. Treść zaproszenia: 20 maja 2017 roku w godzinach 18.00 -01.00 zwiedzanie wystaw, w godzinach 20.00-22.00 zajęcia rodzinne. Wstęp wolny. Wystawy stałe: Pradzieje ziem polskich, Biskupin, Alfabet architektury romańskiej, ABC architektury gotyku. Wystawy czasowe: Uratowane skarby podziemnego Lwowa, Śladami Świętego Patryka, Skarby z archiwum - Inwentarz archeologiczny Michała Brensztejna. Wejście do muzeum od Ogrodu Krasińskich.

Plakat - zaproszenie na wykład 5 z cyklu "Fascynacje polskich archeologów". Treść plakatu: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne zapraszają 14 maja 2017 roku o godzinie 12.00 na wykład prof. Michała Gawlikowskiego "Wspomnienie o Palmyrze". Profesor Michał Gawlikowski pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wykłada archeologię Bliskiego Wschodu. Przez 40 lat kierownik badań w Palmyrze, a także w Dżerasz w Jordanii, Hawarte w Syrii, aktualnie w Aynuna w Arabii Saudyjskiej. Wstęp na wykład wolny. Sala imienia Erazma Majewskiego. Wejście od Ogrodu Krasińskich.


Zaproszenie
Do udziału w warsztatach p.t. "Techniki nuklearne w badaniach i konserwacji zabytków"
organizowane przez : Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej w Poznaniu oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

w dniu 12.05.2017 roku

Program zawiera zagadnienia:

 1. Nuklearne techniki w konserwacji i identyfikacji dzieł sztuki
 2. Które urządzenia stosowane w identyfikacji dzieł sztuki wymagają IOR
 3. Historia zastosowania promieniowania rentgenowskiego w analityce i identyfikacji dzieł sztuki
 4. Zastosowanie radiografii w muzealnictwie
 5. Zasady dozymetrii promieniowania jonizującego. Metody pomiarowe
 6. Obrazowanie rentgenowskie i neutronowe w służbie archeologii
 7. Zastosowanie technik rentgenowskich do badań zabytków archeologicznych w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
Koszt uczestnictwa w warsztatach - 100 zł,

należy wpłacić na niżej podany rachunek lub na miejscu przed rozpoczęciem warsztatów
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
Nr 42 1240 3767 1111 0000 4065 41854
tyt. Warsztaty w PMA 12.05.2017
(mile widziane potwierdzenie wpłaty)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia
do 24.04.2017 r.
Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologic (www.sior.pl)

Do pobrania
Zaproszenie na warsztaty
Formularz zgłoszenia
Program warsztatów
.

 

W kwietniu 2017

 • 23 kwietnia 2017 roku (niedziela) o godzinie11.30,

Plakat - zaproszenie na wykład 4 z cyklu "Fascynacje polskich archeologów". Treść plakatu: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne zapraszają 23 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.30 na wykład dr Zbigniewa E. Szafrańskiego "Królowa Hatszepsut w swej niezwykłej świątyni". Dr Zbigniew E. Szafrański - egiptolog, kierownik polsko-egipskiej misji archeologiczno - konserwatorskiej, badającej świątynię Hatszepsut w Deir el-Bahari z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze. Współtwórca polskiej szkoły - archeologii śródziemnomorskiej. Autor licznych publikacji naukowych. Popularyzator egiptologii i archeologii śródziemnomorskiej. Wstęp na wykład wolny. Sala imienia Erazma Majewskiego. Wejście od Ogrodu Krasińskich.

 • w dniach 20- 21 kwietnia 2017,

Plakat - zaproszenie na wykład. Po kliknięciu otworzy się zaproszenie o większym rozmiarze. Tekst zaproszenia: Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie dr Wojciech Brzeziński zaprasza na wykłady dra hab. Stanisława Iwaniszewskiego. 20.04.2017 roku o godzinie 12.00 wykład "Sanktuarium wysokogórskie w Sierra Nevada. 21.04.2017 roku o godzinie 12.00 wykład "Obserwacje księzyca u starożytnych Majów. Sala imienia Erazma Majewskiego. Wejście od Ogrodu Krasińskich.

 • w dniach 18 - 21 kwietnia 2017,
Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Biblioteka Narodowa, Państwowe Muzeum  Archeologiczne w  Warszawie, Muzeum  Techniki  i  Przemysłu w  Warszawie, Urząd Dzielnicy Praga-Północ

ZAPRASZAJĄ
do  udziału  w  obchodach  dwudziestolecia Warszawskich Spotkań Konserwatorskich - SZTUKA KONSERWACJI 1997- 2017.
w
Bibliotece Narodowej przy Alejach Niepodległości Nr 213
Państwowym Muzeum Archeologicznym przy ulicy Długiej Nr 52
Muzeum Techniki i Przemysłu w Pałacu Kultury i Nauki
przy Placu Defilad Nr 1
Urzędzie  Dzielnicy  Praga - Północ
przy ulicy Księdza Ignacego Kłopotowskiego Nr 15
Domu Artysty Plastyka ZPAP przy ulicy Mazowieckiej Nr 11a

wstęp  na  spotkania  jest  wolny

Do pobrania Zaproszenie i program

 

W marcu 2017

 • 12 marca 2017 roku (niedziela) o godzinie11.30,

Plakat - zaproszenie na wykład 3 z cyklu "Fascynacje polskich archeologów". Treść plakatu: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne zapraszają 12 marca 2017 roku o godzinie 11.30 na wykład "Tajemnice antycznej Ilirii i Królewskie Rhizon. Wykład wygłosi profesor dr hab. Piotr Dyczek - Kierownik Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej oraz Zakładu Kultury Materialnej Antyku Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje on misją badawczą w Risan. W czasach antycznych było to jedno z najważniejszych miast Ilirii, a w drugiej połowie trzeciego wieku przed naszą erą pełniło rolę stolicy królestwa. Wstęp na wykład wolny. Sala imienia Erazma Majewskiego. Wejście od Ogrodu Krasińskich.


W lutym 2017

 • 12 lutego 2017 roku (niedziela) o godzinie11.30,

Plakat - zaproszenie na wykład 2 z cyklu "Fascynacje polskich archeologów". Treść plakatu: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne zapraszają 12 lutego 2017 roku o godzinie 11.30 na wykład dr Miłosza Giersza "Grobowce, mumie i złote skarby, czyli o polskim odkryciu mauzoleum władców prekolumbijskiego Peru." Dr Miłosz Giersz - Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych. Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w Peru, w dolinie rzeki Huarmey. Odkrywca pierwszego niesplądrowanego grobowca Wari, za co w 2014 roku został uhonorowany nagrodą Traveler National Geographic. Wstęp na wykład wolny. Sala imienia Erazma Majewskiego. Wejście od Ogrodu Krasińskich.


W styczniu 2017

 • 13 stycznia 2017 roku (piątek) o godzinie 12.00,
 • ........ Strona tytułowa książki.....

  Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
  Dr Wojciech Brzeziński zaprasza na promocję książki
  Krzemień narzutowy w pradziejach
  (8. tom serii wydawniczej PMA Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach) pod redakcją  Wojciecha Borkowskiego, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego.

  w Państwowym Muzeum Archeologicznym, sala im. Erazma Majewskiego, ul. Długa 52, wejście od Ogrodu Krasińskich

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W październiku i listopadzie 2016

 • Do 15 listopada - w Państwowym Muzeum Archeologicznym można obejrzeć wystawę towarzyszącą promocji najnowszej książki dr. Łukasza Maurycego Stanaszka "Wampiry w średniowiecznej Polsce", wydaną przez Narodowe Centrum Kultury. Wystawa ma charakter krótkiego kompendium wiedzy o pochówkach antywampirycznych w Polsce. Ekspozycję otwiera postać lekko garbatej zielarki, która była świetnym kandydatem na "strzygę". Następnie możemy zobaczyć przykłady grobów "wampirów", zarówno w wersji fantomu (manekin) jak i szkieletu. Zwłoki ułożono w pozycji odwrotnej, czyli na brzuchu, tak aby w razie przebudzenia się zmarli "wgryzali się" w ziemię, a nie wychodzili na zewnątrz. Na szyi "wampirów" możemy zobaczyć sierp lub też czaszkę złożoną w stopach. Dodatkową atrakcją jest słynna czaszka "upiora" z wbitym w czoło 40-centymetrowym gwoździem, znaleziona w 1870 roku niedaleko Piotrkowa, a przywieziona tu specjalnie z Zakładu Antropologii UJ. Całość problematyki wampirycznej w skrótowej formie opisana jest na sześciu tablicach, pięknie ozdobionych "średniowiecznymi" drzeworytami Wojciecha Marchlewskiego.

W czerwcu 2016

 • 26 czerwca - ZAJĘCIA RODZINNE w PMA
  Zapraszamy w niedzielę 26 czerwca w godzinach 11.00 - 14.00 do Państwowego Muzeum Archeologicznego na plastyczne zajęcia rodzinne.
  Uczestnicy będą mogli wykonać z gliny  maski greckie (podstawowy element stroju starożytnego, greckiego aktora) oraz utkać krajkę i ozdobić ją stemplem.
  wstęp bezpłatny - na zajęcia oraz na wystawy stałe i czasowe.


 • W maju 2016

 • 29 maja - GRECKI DZIEŃ DZIECKA W PMA
  Zapraszamy w niedzielę 29 maja w godzinach 11.00 - 14.00 do Państwowego Muzeum Archeologicznego na "Grecki Dzień Dziecka".
  Podczas przygotowanych przez nas zajęć plastycznych uczestnicy będą mogli wykonać z gliny:
  * figurki
  * maski greckie (podstawowy element stroju starożytnego, greckiego aktora)

  wstęp bezpłatny - na zajęcia oraz na wystawy stałe i czasowe.

 • W dniach 17-18 maja - w sali odczytowej im E. Majewskiego odbędzie się Sesja sprawozdawcza z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego w latach 2012-2015 .
  progrm sescji

 • 14 maja - GRECKA NOC MUZEÓW W PMA -
  Jeśli chcesz przenieść się w tajemniczy świat prahistorycznej Macedonii i masz ochotę zabawić się zapraszamy 14 maja w godzinach 18.00-01.00 do Państwowego Muzeum Archeologicznego na "Grecką Noc Muzeum".

  Podczas Nocy Muzeów  zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia plastyczne które odbywać będą się w godzinach 20.00 - 22.00. W specyficznej atmosferze, wyjątkowej przestrzeni sali muzealnej uczestnicy zajęć będą mogli wykonać z gliny:
  * antropomorficzne figurki malowane
  * greckie maski - podstawowy element stroju starożytnego, greckiego aktora
  Ponadto zabawimy się w pradziejowego tkacza i spróbujemy utkaną "krajkę" ozdobić specjalnym stemplem.

W marcu 2016r.

 • W dniach 31.03 - 4.10.2016 r. w  Państwowym Muzeum Archeologicznym  będzie można zobaczyć wystawę zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Salonikach pn. "Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii"

 • Od 10 marca  do połowy maja 2016r., wystawę " Prehistoryczny łowca - człowiek z Janisławic ", która w 2013r. była prezentowana w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie  i cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych gości  -  można będzie obejrzeć w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
  informacja o wystawie