Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna
Zespół realizujący projekt:
Zarządzanie projektem prowadzone było przez Zespół Projektowy, w którego skład weszli doświadczeni pracownicy PMA, wspierani przez wszystkie działy Muzeum. Wśród członków zespołu projektowego znaleźli się między innymi:
 
mgr Agnieszka Jaskanis - Główny Inwentaryzator zbiorów PMA, kierownik projektu, w tym koordynator działań informatycznych, digitalizacyjnych i inwetaryzacyjnych. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu ewidencji zbiorów muzealnych, standaryzacji ich opracowania oraz udostępniania informacji o nich poprzez sieci teleinformatyczne. Autorka założeń budowy baz danych i współautorka specjalistycznych programów dedykowanych muzeum posiadającym zabytki archeologiczne:
1)"Fibula"(Oracle) program do zarządzania i ewidencji zbiorów archeologicznych,
2) "Cyfrowe zbiory PMA" (4D) program do zarządzania obiektami cyfrowymi,
Współautorka ogólnopolskiego standardu udostępniania informacji o muzealiach SSWIM - Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej, opracowanego w 1996 r. i rozwijanego do 2004 r.. w ramach środkowoeuropejskiej grupy ICOM - Międzynarodowej Rady Muzeów przy UNESCO.
W latach 2006 - 2010 członkini zespołu ds. digitalizacji przy Ministrze MKiDN.
Od roku 2013 ekspert NIMOZ w zakresie standaryzacji schematu metadanych dla cyfrowych zbiorów muzealnych oraz standaryzacji  dokumentów ewidencyjnych muzeum.

mgr Maria Krajewska - pracownik Pracowni Dokumentacji Naukowej, autorka ponad 20 publikacji z zakresu badań historycznych i archiwalnych nad kolekcją dokumentacji naukowej PMA i zbiorami muzealiów. Odpowiedzialna za wybór dokumentacji naukowej do realizacji projektu.

mgr Justyna Marczuk - pracownik Pracowni Inwentaryzacji i Ruchu Muzealiów. Od 7 lat współpracuje przy projekcie digitalizacji zabytków PMA, odpowiedzialna m.in. za:
- weryfikację zabytków przeznaczonych do digitalizacji pod względem zgodności zapisów z dokumentacją muzealną,
- sporządzanie niezbędnej dokumentacji digitalizacyjnej,
- nadzór nad wykonawstwem i procedurą digitalizacji, tworzenie baz danych.

Agnieszka Danielewska - pracownik Zespołu Zarządzania Informacją Muzealną, od 10 lat współpracuje z firmą informatyczną wykonującą serwis komputerowy w PMA. Specjalista tworzenia baz danych.

Ewa Dragan - Główna Księgowa PMA, odpowiedzialna za wykonanie finansowe umów w ramach projektu.

Wsparcia merytorycznego w zakresie wiedzy historycznej i archeologicznej dotyczącej terenowych badań archeologicznych oraz upowszechnienia wiedzy z zakresu historii archeologii udzielili partnerzy projektu:
- Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
- Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
a także Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie, które wsparło PMA poprzez propagowanie i upowszechnienie celów projektu, prezentację kolejnych etapów jego realizacji i prezentację efektów.

O PROJEKCIE >