Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjnaLogo SPPMA - Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego

Logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa


 

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - pt.:

Łącząc brzegi. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie Środkowej Wisły.

W roku 2017 Państwowe Muzeum Archeologiczne realizowało projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwa będzie weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych, starożytnych i nowożytnych zlokalizowanych na zalewowym tarasie północnej części doliny środkowej Wisły. Obszar obejmuje nadwiślańskie części powiatów otwockiego, garwolińskiego, piaseczyńskiego i odpowiada on  zasięgowi mikroregionu etnograficznego Urzecze.  Tak określony zakres terytorialny projektu jest wynikiem potrzeby ponownej weryfikacji obszarów zalewowych Wisły, dotyczy to również wysp (kęp) na rzece, które ze względu na swą niedostępność (podmokłe starorzecza, kępy wiślane) z założenia traktowano jako obszary niezamieszkałe i nigdy nie były przedmiotem badań archeologicznych. Jest to sprzeczne ze znaną nam obecnie funkcją komunikacyjną i kulturotwórczą Wisły w przeszłości, która znajduje potwierdzenie zarówno w wynikach badań wykopaliskowych (m. in. Czersk, Glinki, Sobienie Biskupie, Dziecinów, Piotrowice) jak i etnograficznych, związanych z nadwiślańskim mikroregionem Urzecza.

Zadanie zostanie zrealizowane metodą badań powierzchniowych, które poprzedzi analiza Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i uzupełnią badania geofizyczne i podwodne.

Kierownik projektu:

Strona internetowa Stowarzyszenia www.przyjacielepma.pl