Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna


Logo - Narodowy Instytut Dziedzictwa

ilustracja dekoracyjna



 

Państwowe Muzeum Archeologiczne realizuje projekt pt. Wydanie książki "Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie".


Projekt realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt ."Ochrona zabytków archeologicznych",
umowa nr: 2124/17/FPK/NID z dn. 04.04.2017 r. oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, umowa nr: 172/UMWM/06/2017/KP-3152.1 z dn. 03.07.2017 r., a także ze środków własnych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Projekt dotyczy przygotowania do druku i wydania opracowania materiałów zabytkowych pozyskanych z badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2011 w Warszawie przez Stowarzyszenie Starożytników, na terenie dwóch obiektów zabytkowych:
1. Arsenału Królewskiego w Warszawie.
2. zabudowy historycznej parceli (nr hip. 1347), składającej się z kamienicy przy pl. Małachowskiego 2 (zwanej kamienicą Raczyńskich, Krasińskich lub Heurichowską) oraz oficyn przy ul. Traugutta 6 i 8.

Publikacja będzie zawierała rys historyczny dotyczący osobno obu obiektów oraz opracowanie materiału zabytkowego, pozyskanego w trakcie badań archeologicznych, do którego dołączony zostanie katalog fotograficzny wybranych zabytków znalezionych w trakcie prac. Każdy artykuł otrzyma streszczenie w języku angielskim. Książka pt. "Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie" ukaże się jako 14 tom serii Warszawskie Materiały Archeologiczne.