Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna

 

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie jest współwydawcą 2. tomu serii Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Popularis zatytułowany Z głębin czasu. Opowieść o pewnej rybie / From the Depth of Time. A Tale About a Fish. Tom, który ukazał się 19 listopada 2021 roku, poświęcony jest dwóm unikatowym w skali europejskiej rzymskim naczyniom szklanym: butli w kształcie ryby i dużemu pucharowi z aplikacjami w kształcie ptaków wodnych, znalezionym w grobie odkrytym w 2015 roku na wielkim cmentarzysku kultury wielbarskiej w Czarnówku koło Lęborka. To kompleksowe opracowanie jest efektem projektu zrealizowanego w latach 2020–2021 przez Muzeum w Lęborku przy współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, sfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu (w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) oraz ze środków własnych tych instytucji.

(EN) The State Archaeological Museum in Warsaw is the co-editor of the 2nd volume of Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Popularis entitled Z głębin czasu. Opowieść o pewnej rybie / From the Depth of Time. A Tale About a Fish. The volume, which was published on 19 November 2021, is devoted to two Roman glass vessels, unique on the European scale: a fish-shaped bottle and a large cup with appliqués in the shape of water birds, found in a grave discovered in 2015 at the great cemetery of the Wielbark Culture in Czarnówko near Lębork (N Poland). This comprehensive study is the result of a project carried out in 2020–2021 by the Muzeum w Lęborku in cooperation with the Institute of Archaeology, University of Łódź, the Monumenta Archaeologica Barbarica Foundation, the Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie and the State Archaeological Museum in Warsaw, funded by the Ministry of Culture and National Heritage and Sport (as part of the Support for Museum Activities programme run by the National Heritage Institute) and by these institutions’ own resources.

Z GŁĘBIN CZASU. Opowieść o pewnej rybie / FROM THE DEPTH OF TIME.
A Tale About a Fish (red. J. Andrzejowski, M. Pruska, J. Schuster)
seria Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Popularis, vol. 2
Lębork-Łódź-Schleswig-Warszawa 2021
Muzeum w Lęborku (ISBN 978-83-929977-6-4)
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica (ISBN 978-83-962807-0-1)
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (ISBN 978-83-956650-8-0)
Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (ISBN 978-83-959534-5-3)

Spis treści / Contents
Jacek ANDRZEJOWSKI, Claus von CARNAP-BORNHEIM, Mariola PRUSKA, Jan SCHUSTER, A więc – czas na rybę! / So Then – Time for a Fish!
Jacek ANDRZEJOWSKI, Agnieszka KRZYSIAK, Jan SCHUSTER, Dzień, w którym wypłynęła ryba / The Day the Fish Came Out
Jan SCHUSTER, Luksus dla bogaczy ‒ rzymskie szkła w starożytnej Polsce / Luxury for the Rich ‒ Roman Glass in Ancient Poland
Friederike NAUMANN-STECKNER, Zupa ze złotych rybek / The Goldfish in the Bouillabaisse        
Jacek ANDRZEJOWSKI, Ryby jakie były – każdy widzi / Fish that Were – Everyone Can See           
Florian SCHIMMER, Jesteś tym, co zjadasz / You Are What You Eat
Dieter QUAST, Alexandra HILGNER, Ryby ozdobne / Ornamental Fish
Dieter QUAST, Ryby na uwięzi / Fish on the String
Małgorzata LITWINOWICZ, Pod skrzydłem, pod płetwą. O szklanej rybie / Beneath a Wing, Beneath a Fin. The Glass Fish