Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjnaLogo - Narodowy Instytut Dziedzictwa


 

W lutym 2015 Państwowe Muzeum Archeologiczne otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu:

Nieinwazyjne rozpoznanie jaćwieskich ośrodków grodowych Pojezierza Ełckiego

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKiDN - "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 5 "Ochrona Zabytków Archeologicznych". Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wokół wybranych ośrodków grodowych zlokalizowanych na terenie Pojezierza Ełckiego wykonane zostanie lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR, ALS) wraz ze zdjęciami lotniczymi i weryfikacją terenową pozyskanych wyników.
Kierownik projektu: mgr Cezary Sobczak (Dział Archeologii Bałtów)