Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna

 

 

 


 

W październiku 2014 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę na realizację zadania "Katalog Biblioteki Państwowego Muzeum Archeologicznego w systemie Horizon" (umowa 1245/P-DUN/2014).

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu Biblioteka zakupiła sprzęt komputerowy, licencję na założenie bazy w systemie Horizon i rozpoczęła katalogowanie zbiorów przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu bibliotecznego. Realizacją zadania zajmują się pracownicy Biblioteki Naukowej PMA.Kierownik projektu: mgr Ewa Talarek

Katalog on-line