Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjnaLogo - Narodowy Instytut Dziedzictwa

Logo - Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagielońskiego


 

W roku 2015 PaństwoweMuzeum Archeologiczne wzięło udział w realizacji projektu "Opatów - największe cmentarzysko kultury przeworskiej" prowadzonego przez Fundację Monumenta Archaeologica Barbarica przy udziale Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Efektem realizacji projektu jest wydanie 4. części monografii cmentarzyska w Opatowie, zawierającej opracowania wyników specjalistycznych analiz materiałów z tej nekropoli: antropologicznych, paleodemograficznych, archeozoologicznych, antrakologicznych i metaloznawczych. Tom opublikowano w dwóch wersjach językowych: polskiej, jako wolumin IV Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, i niemieckiej, jako część 4. woluminu XIX serii Monumenta Archaeologica Barbarica, pod redakcją prof. dr hab. Renaty Madydy-Legutko i dr hab. Judyty Rodzińskiej-Nowak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. Jacka Andrzejowskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

10 grudnia 2015 roku w Sali im. Erazma Majewskiego w PMA odbyła się prezentacja wydawnictwa.

Kierownik projektu: dr Jacek Andrzejowski, kierownik Działu Epoki Żelaza PMA.

Strona tytułowa czwartej części monografii cmentarzyska w Opatowie. Tom w wersji niemieckiej.

Strona tytułowa czwartej części monografii cmentarzyska w Opatowie. Tom w wersji polskiej.