Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna


Logo - Narodowy Instytut Dziedzictwa 

Od 2010 r. na Reducie Ordona prowadzone były badania archeologiczne, które potwierdziły lokalizację szańca przy dzisiejszej ul. Na Bateryjce na Ochocie oraz przyczyniły się do odkrycia pozostałości elementów umocnień: walu, fosy, wilczych dołów oraz pochówków, zarówno obrońców, jak i atakujących Rosjan. Odkryte zabytki dostarczyły historykom nowych informacji o uzbrojeniu i umundurowaniu ówczesnych żołnierzy i pozwoliły na znacznie pełniejszą rekonstrukcję zdarzeń.

Państwowe Muzeum Archeologiczne w ramach projektu pt. "Opracowanie wyników badań archeologicznych "Dzieła nr 54", tzw.  Reduty Ordona i wydanie dwóch tomów publikacji", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, wydało w ramach Warszawskich Materiałów Archeologicznych (tomy 11 i 12-13) dwa tomy opracowania wyników badań na stanowisku Reduta Ordona w Warszawie.
Kierownik projektu: dr Wojciech Borkowski

Publikacja (pdf) do pobrania:
Okładka jedenastego tomu Warszawskich Materiałów Archeologicznych poświęconych badaniom archeologicznym przeprowadzonym  na Reducie Ordona - tom 1. Można ją tu pobrać w formacie pdf


Okładka dwunastego - trzynastego tomu Warszawskich Materiałów Archeologicznych poświęconych badaniom archeologicznym przeprowadzonym na Reducie Ordona - tom 2. Można ją tu pobrać w formacie pdf