Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjnaLogo - Narodowy Instytut Dziedzictwa


 

W lutym 2017 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu:

Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy i Supraśli

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKiDN - "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 5 "Ochrona Zabytków Archeologicznych".

Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wokół wybranych ośrodków grodowych zlokalizowanych w międzyrzeczu Biebrzy i Supraśli wykonane zostanie lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR, ALS) wraz ze zdjęciami lotniczymi i weryfikacją terenową pozyskanych wyników.
Projekt jest kontynuacją badań z lat 2012, 2013 i 2015. Polega na nieinwazyjnej identyfikacji i ewidencji stanowisk posiadających własną formę krajobrazową takich jak grodziska, wysoczyznowe osady obronne, cmentarzyska kurhanowe, etc. Stanowiska te tworzą unikalny krajobraz kulturowy północno-wschodniej Polski.

Projekt jest realizowany przez Dział archeologii Bałtów PMA przy współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku i Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Kierownik projektu: mgr Cezary Sobczak (Dział Archeologii Bałtów)

Strona internetowa projektu: http://grodziskajacwiezy.pl/