foobar foobar


Wojciech BORKOWSKI, Wojciech BRZEZIŃSKI, Prahistoryczne ścieżki, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa 2002, 16 s.; 24 cm.
ISBN 83-917894-2-X

Broszura popularnonaukowa z ilustracjami Józefa Ignacego Kraszewskiego, omawiająca pochodzenie człowieka oraz jego osiągnięcia kulturowe na przestrzeni dziejów.

Terra Sigilata miniaturka
Marek ZALEWSKI, Supraśl. 500 lat dziejów
klasztoru i miasta
, Bibliothecæ Muzeum Dziejów Supraśla Nr. 1, Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, Warszawa-Supraśl 2005, 48 s.,
24 cm.
ISBN 83-60099-20-0
ISBN 83-89101-38-6

Autor przedstawia rozwój ośrodka religijnego w Supraślu na tle dziejów miasta i zamieszkującej je społeczności.

Suprasl miniaturka
Marek ZALEWSKI, Dawny Supraśl. Old Supraśl, Bibliothecæ Muzeum Dziejów Supraśla Nr. 21,
Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie, Stowarzyszenie Collegium Suprasliense, Warszawa-Supraśl 2005, 48 s., 24 cm.
ISBN 83-60099-65-0 (PMA)
ISBN 83-916520-7-6 (Collegium)

Bogato ilustrowana, dwujęzyczna publikacja poświęcona dziejom
miasta i jego mieszkańców do II Wojny Światowej.

Suprasl miniaturka
Marek ZALEWSKI, Archeologia. Najdawniejsze dzieje Puszczy Knyszyńskiej, Biblioteka Dziejów Podlasia Nr. 2,
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Warszawa-Białystok 2007, 74 s., 20,5 cm.
ISBN 978-83-60099-04-9 (PMA)
ISBN 978-83-60368-14-5 (Książnica)

Popularny zarys dziejów osadnictwa na terenie dzisiejszej Puszczy Knyszyńskiej od pojawienia się tu pierwszych myśliwych ok. 11000 lat
temu po średniowiecze i czasy nowożytne (streszczenia po angielsku
i niemiecku).

Najdawniejsze dzieje miniaturka
Marek BORUTA, Arsenał Władysławowski
w Warszawie
, Warszawa 2005, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie,
16 s.,13 ilustracji, 16,5×24 cm
ISBN 83-600099-40-5

W popularnej formie Autor przedstawia historię budowy i dalsze losy Arsenału warszawskiego, bogato ilustrując je rycinami i fotografiami budynku z różnych etapów jego dziejów.
(Wydawnictwo z okazji 214. rocznicy Konstytucji 3 Maja)

Arsenał miniaturka
Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie. Informator
, Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie, Warszawa 2005,
88 s., 24 cm.
ISBN 83-60099-60-X

Publikacja prezentująca zwięzły rys dziejów, obecny stan i plany rozwoju Państwowego Muzeum Archeologicznego u progu 80-lecia jego istnienia, bogato ilustrowana archiwalnymi materiałami
z własnych zbiorów muzeum.

Arsenał miniaturka
Marek ZALEWSKI, Dawny Supraśl, Biblioteka Dziejów Podlasia Nr. 3,
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Warszawa-Białystok 2008, 60 s., 21 cm.
ISBN 978-83-60099-07-0 (PMA)
ISBN 978-83-60368-22-0 (Książnica)

Drugie, poprawione i uzupełnione wydanie bogato ilustrowanej, dwujęzycznej publikacji poświęconej dziejom miasta i jego mieszkańców.

Dawny Supraśl miniaturka
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski