foobar foobar


Tom I
Varia Barbarica (red. J. Andrzejowski), Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie, Warszawa-Lublin 2002, 432 s.; 30 cm.
ISSN 1644-8774
ISBN 83-912470-3-1

Sprzedaż prowadzi Instytut Archeologii Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Varia Barbarica miniaturka
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski