foobar foobar


Tom I
Kultura bogaczewska w 20 lat później.
Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003
(red. A. Bitner-Wróblewska), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie,
Warszawa 2007, 519 s.; 30 cm
ISBN 83-60099-80-4 (PMA)

Materiały z konferencji zorganizowanej w marcu 2003 r.,
w dwadzieścia lat po obronie rozprawy doktorskiej Wojciecha Nowakowskiego, w której wydzielił i zdefiniował kulturę bogaczewską.

Do tomu dołączona jest płyta CD zawierająca - publikowane
po raz pierwszy - tekst i ilustracje tej rozprawy, w wersji
przygotowanej przez Autora do druku w VII tomie "Materiałów Starożytnych i Wczesnośredniowiecznych".

Kultura bogaczewska miniaturka
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski