ilustracja dekoracyjna
ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna

INNE WIATY / ZAWIATY
(od 20.10. 2016r. do 29 .01.2017r.)

Od 20 padziernika 2016 r w siedzibie Pastwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie prezentowana bdzie przygotowana wsplnie z Herman Otto Muzeum w Miszkolcu wystawa  pt. Inne wiaty / Zawiaty. - Tajemnice ycia w epoce brzu na terenie pnocno-wschodnich Wgier.

Ekspozycja prezentuje najnowsze wyniki bada archeologicznych epoki brzu (2300 - 900 p.n.e.) na terenie pnocno-wschodnich Wgier. Wystaw rozpoczyna pena tajemnic kultura tellowa z pocztkw epoki brzu (ok. 2300 - 1400 p.n.e.). Tell oznacza wzgrze - miejsce, gdzie przez setki a nawet tysice lat osiedlay spoecznoci poczona wsplnymi wierzeniami i obrzdkiem pogrzebowym. Pozostaoci ich domostw tworzyy warstwy kulturowe, niekiedy o gruboci kilku metrw.

Druga cz ekspozycji prezentuje obszar wschodnich Wgier w pnym okresie epoki brzu (1400 - 900 p.n.e.), kiedy to w tej czci Europy wsplnoty ludzkie staj si coraz bardziej mobilne, a kultura materialna coraz bardziej uniwersalna. Powstaj osady obronne a osiedla rolnicze pojawiaj si na nieeksploatowanych wczeniej obszarach. Te procesy znajduj odzwierciedlenie s m.in. w ceramice, nowym obrzdku pogrzebowym - kremacji, polegajcym na paleniu cia zmarych. Mia te miejsce w tym czasie rozwj metalurgii brzu charakteryzujcy si ogromnym zasigiem dystrybucji produkowanych wyrobw - a po Niemcy i Skandynawi. Wysokiej jakoci przedmioty z brzu pochodzce z tego okresu archeolodzy czsto znajduj ukryte jako skarby.

Unifikacja kulturowa, charakterystyczna dla tego okresu, znajduje swe odzwierciedlenie rwnie w szerokim rozprzestrzenieniu si zwyczaju kremacji. Okoo 1000 lat p.n.e. pojawiaj si wielkie cmentarzyska urnowe. Czy obrazuje to nag i powszechna zmian wierze dotyczcych mierci i zawiatw?

Wystawa zachca zwiedzajcych do rozwaa na temat ycia codziennego ludzi epoki brzu, ich rytuaw, wierze i wyobrae, Pokazuje nam rwnie ich ycie codzienne, wspaniae wyroby wykonane z brzu i gliny. Kulminacj tajemnic wystawy "Inne wiaty/zawiaty" jest prezentowany w specjalnej aranacji wyjtkowym zabytek z brzu, majcy zapewne znaczenie rytualne. Moemy zada sobie pytanie czy pradawne Inne wiaty tak bardzo rni si od Zawiatw?

Komisarz wystawy: Kertsz Gabriella Nikoletta
Komisarz PMA: Iwona Kowalczyk- Mizerakowska

Wystawa zrealizowana w ramach obchodw w Polsce Roku Kultury Wgierskiej.

Informacje i zapisy: tel. (22) 831 15 37
e-mail: informacja@pma.pl