Poniżej do pobrania Katalog wystawy
"Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii"

 Uwaga

Z
apraszamy w niedzielę 25.09.2016r. w godzinach 11.00 - 14.00 na plastyczne zajęcia rodzinne. Uczestnicy będą mogli wykonać z gliny  maski greckie (podstawowy element stroju starożytnego, greckiego aktora) oraz utkać  krajkę i ozdobić ją specjalnym stemplem..
Wstęp bezpłatny - na zajęcia i wystawy stałe i czasowe.


Projekt EFRR - RPO WM

D
igitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (więcej...)
Mazowsze
bip
Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Mazowsze