Zaproszenie

N
arodowe Centrum Kultury i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie  zapraszają 24 października 2016r. o godzinie 17.30 na promocję książki autorstwa dr Łukasza Maurycego Stanaszka pt.: "Wampiry w średniowiecznej Polsce."


Projekt EFRR - RPO WM

D
igitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (więcej...)
Mazowsze
bip
Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego