Zaproszenie

13 stycznia 2017 roku
(piątek) o godzinie 12.00 w
Państwowym Muzeum Archeologicznym odbędzie się promocja
książki pt. Krzemień narzutowy w pradziejach. (więcej...)

Projekt EFRR - RPO WM

D
igitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (więcej...)
Mazowsze
bip
Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego