Zaproszenie

W styczniu 2017 r., wspólnie ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie,  rozpoczęliśmy cykl spotkań pt.: "Fascynacje polskich archeologów", adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, mieszkańców Warszawy i Mazowsza.  
Bezpłatne i otwarte prelekcje będą odbywały się co miesiąc w sali im. Erazma Majewskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
12 lutego zapraszamy Państwa na drugi wykład, który wygłosi dr Miłosz Giersz. Podczas prelekcji pt.:"Grobowce, mumie i złote skarby, czyli o polskim odkryciu mauzoleum władców prekolumbijskiego Peru." opowie o odkryciu grobowca elity peruwiańskiej sprzed około tysiąca lat Mamy nadzieję, iż prelekcje będą doskonałą okazją do uwrażliwienia społeczeństwa na unikalność dziedzictwa archeologicznego, którego zachowanie w XXI wieku jest poważnie zagrożone. (więcej...)

Projekt EFRR - RPO WM

D
igitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (więcej...)
Mazowsze
bip
Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego