Pradzieje ziem polskich
Największa stała ekspozycja Muzeum ukazująca dzieje osadnictwa i kultury mieszkańcow naszych ziem od około 200 tys. lat temu po okres wczesnego średniowiecza. Na wystawie pokazany jest proces zmian jaki zachodził we wszystkich dziedzinach życia człowieka mieszkajacego na terenie ziem polskich w kolejnych epokach: kamienia, brazu, żelaza - do późnego średniowiecza.

Seminarium bałtyjskie
Zapraszamy na 14-ty sezon Seminarium Bałtyjskiego, organizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkania odbywają się zawsze w środy, o godz. 11.00 w sali odczytowej im. E. Majewskiego w gmachu PMA (wejście od Ogrodu Krasińskich).

Noc Muzeów
W tym roku rozpoczynamy prezentacje cyklu wystaw pod nazwą INSPIRACJE. W ramach cyklu przestawimy prace współczesnych twórców inspirowane odkryciami archeologicznymi oraz sztuką pradziejową. w Noc Muzeów zapraszamy Państwa do obejrzenia dwóch wystaw z tego cyklu. 

"dla rozwoju Mazowsza"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
Mazowsze bip 
facebook

Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego