Zdjęcie elementu architektonicznego Arsenału - kapitel
Napis: Historia muzeumHistoria muzeum
Zdjęcie litografii  z 1829 r. ukazujące budynek Arsenału. Zbrojownia warszawska. Widok zewnętrzny.
J. Piwarski.Litografia kolorowa z 1829 r.
Zdjęcie archiwalne Arsenału Wygląd Arsenału w 2 poł. lat trzydziestych XX w. (arch.)

H istoria badań archeologicznych prowadzonych przez PMA

W 1928 roku rozpoczęto rejestrację odkryć archeologicznych oraz badania wykopaliskowe, ratownicze i powierzchniowe. Od tego czasu pracownicy PMA zbadali ponad 400 stanowisk archeologicznych w Polsce, brali także udział w pracach eksploracyjnych w Iraku, Peru, Niemczech, Austrii i Czechach. Przeprowadzone zostały weryfikacyjne badania powierzchniowe, inwentaryzacja jaskiń i schronisk skalnych [1946 r.], badania ratownicze, zabezpieczono skarby monet, kurhany i kręgi kamienne, "baby" kamienne i inne cenne obiekty archeologiczne. PMA uczestniczyło w programie badań milenijnych, opracowanym przez Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego, współpracowało z Komisją Badań Dawnej Warszawy oraz włączyło się do programu badań Archeologicznego Zdjęcia Polski. W ramach dokumentowania obiektów archeologicznych w terenie organizowano sesje zdjęć lotniczych we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej 

W zapoczątkowanym przez reformę administracyjną z 1.01.1999 r. nowym rozdziale historii PMA kontynuowane są wszystkie statutowe kierunki badań. Do najważniejszych należą: studia nad kulturą plemion bałtyjskich prowadzone w szerokiej współpracy międzynarodowej, badania terenowe na stanowiskach archeologicznych, datowanych od późnego paleolitu do wczesnego średniowiecza, prowadzone w Polsce centralnej i północno-wschodniej, studia nad zbiorami i wynikające z nich systematyczne publikowanie źródeł oraz studia nad  historią archeologii i PMA.

góra