Materiały archiwalne

Na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat wystaw, które były prezentowane w PMA w latach ubiegłych.
 

Przeszłość otwarta dla przyszłości.
Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

( 9 listopada 2006 r. - 10 stycznia 2007 r.)

Z lądu i z powietrza...
Babilon i inne stanowiska archeologiczne centralnego Iraku

( 6 listopada - 22 grudnia 2006 r. )

TRUSO - Wikińskie Emporium

( 11 października 2006 r. - 15 stycznia 2007 r. )

Korzenie Kalisza

( 24 maja - 25 czerwca 2006 r. )

TROJA. Sen Henryka Schliemana

( 29 marca - 14 czerwca 2006 r. )

Badania archeologiczne na Rynku Głównym w Krakowie w 2004 roku
( 24 lutego - 5 maja 2006 r. )

Jan Nepomucen - Święty Europy Środkowej
( 17 stycznia - 13 marca 2006 r. )

Osiemdziesiąt lat archeologii lotniczej w Polsce
( 22 listopada 2005 r.- 31 stycznia 2006 r. )

Mozaiki z Rawenny
( 20 września - 30 listopada 2005 r. )


Tell Amarna w Syrii - barwy chrześcijaństwa
( 31 sirpnia - 2 października 2005 r.
)

Supraśl 500 lat dziejów klasztoru
( 9 sierpnia - 10 września 2005 r. )

Celtyckie kresy
( 17 marca - 31 maja 2005 r. )

Złotnik w muzeum - inspiracje
( 21 stycznia - 1 marca 2005 r. )

Wyspa władców
Ostrów Lednicki - siedziba pierwszych Piastów

(18 października 2004 r. - 15 marca 2005 r.)

Wandalowie - strażnicy bursztynowego szlaku
(8 marca - 15 czerwca 2004 r. )

Stare Miasto w Warszawie...
(3 sierpnia - 15 maja 2004 r. )

Z Polesia, Wołynia, Podola ...
(18 listopada 2003 r. - 16 stycznia 2004 r.)

Wystawa fotografii dr Sławomira Jastrzębskiego
"Świątynie starożytnego Meksyku"
(18 września - 17 października 2003 r.)

Między Mykenami a Bałtykiem kultura Otomani-Füzesabony
(28 kwietnia 2003 r. - 30 czerwca 2003 r.)

Kernawe-litewska Troja
(29 listopada 2002 r. - 30 marca 2003 r.)

Skarby węgierskich stepów
(10 lutego - 9 kwietnia 2003 roku)

Wielka wystawa fotografii "Egipt z lotu ptaka"
(19 listopada - 20 grudnia 2002 roku )

Prahistoryczne górnictwo krzenienia na ziemiach polskich
(30 września - 6 listopada 2002)

Wokół QUO VADIS
Wystawa współorganizowana i prezentowana w Muzeum Narodowym w Warszawie
(12 września - 28 października 2001)

Klejnoty monarsza -skarb ze Środy Śląskiej
(20 kwietnia -17 czerwca 2001)

Słowianie w Europie wcześniejszego średniowiecza
(grudzień 1998 - czerwiec 1999)

Na rubieżach cywilizacji antycznych
Kultura przeworska od II w. p.n.e. do V w. n.e.
(grudzień 1994 - marzec 1996)Powrót na główną Stronę PMA