Napis: Cyfrowe zbioryCyfrowe zbiory

SKARBY WIEKÓW ŚREDNICH

ZNALEZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH MONET Z MAZOWSZA

BAZA STANOWISK Z WARSZAWY

BAZA ARCHIWALIÓW - ICA ATOM

 

 

 

 Cyfrowe zbiory PMA

Na tej stronie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie publikuje informacje o posiadanych zbiorach zabytków w formie katalogu obiektów cyfrowych. Zestaw informacji pozwala na jednoznaczną identyfikację każdego publikowanego w ten sposób muzealium i usytuowanie go kontekście wiedzy archeologicznej.

Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o informacje o kolejnych zabytkach Muzeum. Układ publikacji wynika ze struktury organizacyjnej kolekcji w podziale chronologicznym i wybranych do prezentacji problemów i tematów.

Publikację rozpoczynamy od prezentacji części kolekcji Działu Wczesnego Średniowiecza i Archeologii Czasów Nowożytnych oraz Gabinetu Numizmatycznego, a także takich tematów, jak:
- Skarby wieków średnich z ziem polskich
- Znaleziska wczesnośredniowiecznych monet z Mazowsza.

Ponadto publikujemy w systemie bazodanowym AToM cyfrowe dokumenty archiwalne, uporządkowane według międzynarodowych standardów ICA – Międzynarodowej Rady Archiwów.

Publikacja na stornie zawiera także katalog stanowisk archeologicznych, czyli miejsc, z których pochodzą zabytki archeologiczne, tworzące zbiory PMA. Baza danych zawiera dane o stanowiskach uporządkowane według danych adresowych.

Dofinansowano ze środków EFRR - RPO WM

Sponsorzy