foobar foobar


Tom II
Jan JASKANIS, Cecele. Ein Gräberfeld
der Wielbark-Kultur in Ostpolen
(red. D. Jaskanis),
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
Kraków 1996, 226 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-86077-38-7

Cecele miniaturka
Tom III
Teresa DĄBROWSKA, Kamieńczyk. Ein Gräberfeld
der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien

(red. A. Kokowski, Z. Woźniak), Instytut Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Kraków 1997,
334 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-85463-51-8

Kamienczyk miniaturka
Tom V
Jacek ANDRZEJOWSKI, Nadkole 2. A Cemetery
of the Przeworsk Culture in Eastern Poland

(red. A. Bitner-Wróblewska), Instytut Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Kraków 1998,
268 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-85463-64-X

Nadkole 2 miniaturka
Tom VIII
Krystyna HAHUŁA, Ryszard WOŁĄGIEWICZ, Grzybnica.
Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur mit Steinkreisen in Pommern
(red. W. Nowakowski), Muzeum w Koszalinie, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa-Koszalin 2001, 184 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-912470-2-3

Grzybnica miniaturka
Tom X
Jan JASKANIS, Krupice. Ein Gräberfeld der Przeworsk- und Wielbark-Kultur in Ostpolen (red. D. Jaskanis), Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa 2005, 250 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-912470-5-8 (Fundacja Przyjaciół IA UW)
ISBN 83-60099-15-4 (PMA)

Krupice miniaturka
Tom XI
Ewa BOKINIEC, Podwiesk Fundstelle 2.
Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur im Kulmer Land

(red. T. Dąbrowska), Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Toruniu,
Warszawa-Toruń 2005, 341 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-912470-4-X ( IA UW)
ISBN 83-60099-05-7 (PMA)
Podwiesk miniaturka
Tom XII
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Netta. A Balt
Cemetery in Northeastern Poland
(red. W. Brzeziński), Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa 2007,
326 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-60099-01-4 (PMA)
Netta miniaturka
Tom XIII
Katarzyna CZARNECKA, Oblin. Ein Gräberfeld
der Przeworsk-Kultur in Südmasowien
(red. R. Madyda-Legutko), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa 2007,
450 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 978-83-60099-02-5 (PMA)
Oblin miniaturka
Tom XIV
Magdalena DZIĘGIELEWSKA, Magdalena KULCZYŃSKA, Ciebłowice Duże. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in südwestlichen Masowien
(red. M. Mączyńska, R. Prochowicz), Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa 2008,
216 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 978-83-927585-0-1 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)
ISBN 978-83-60099-13-1 (PMA)
Ciebłowice miniaturka
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski