foobar foobar

W 1873 roku ukazał się w Warszawie pierwszy tom najstarszego w Polsce specjalistycznego periodyku poświęconego prahistorii... [więcej]

Volume I of Wiadomości Archeologiczne, first journal of archaeology in the Polish language, was published in Warsaw in 1873. [more]


W roku 2008 zeskanowano zawartość 10 pierwszych tomów "Wiadomości
Archeologicznych". Wersja elektroniczna (w formacie PDF) będzie udostępniona w bibliotece PMA oraz na przygotowywanej nowej stronie internetowej Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Digitalizację sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego.


ZASADY OPRACOWANIA TEKSTÓW DO PUBLIKACJI
W "WIADOMOŚCIACH ARCHEOLOGICZNYCH"


Tomy I−IV Tom V Tom VI Tom VII
Tom VIII Tom IX Tom X Tom XI
Tom XII Tom XIII Tom XIV Tom XV
Tom XVI Tom XVII Tom XVIII Tom XIX
Tom XX Tom XXI Tom XXII Tom XXIII
Tom XXIV Tom XXV Tom XXVI Tom XXVII
Tom XXVIII Tom XXIX Tom XXX Tom XXXI
Tom XXXII Tom XXXIII Tom XXXIV Tom XXV
Tom XXXVI Tom XXXVII Tom XXXVIII Tom XXXIX
Tom XL Tom XLI Tom XLII Tom XLIII
Tom XLIV Tom XLV Tom XLVI Tom XLVII
Tom XLVIII Tom XLIX Tom L Tom LI
Tom LII Tom LIII Tom LIV Tom LV
Tom LVI Tom LVII Tom LVIII Tom LIX
Tom LX


foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski