foobar foobar
Tom XXII/1, 1955
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Od redakcji
W setną rocznicę czasopisma "Památky Archeologické" 3
Rozprawy
Teresa KIERSNOWSKA, Ryszard KIERSNOWSKI, Z dziejów obrotu kruszcowego w Polsce wczesnofeudalnej w świetle skarbu ze wsi Stojkowo, pow. Kołobrzeg 5
Materiały
Lehosław RAUHUT, Wczesnośredniowieczny skarb ze wsi Borucin, pow. Aleksandrów Kujawski 55
Stefan NOSEK, Skarb srebrny wczesnośredniowieczny z miejscowości Bużyska, pow. Siemiatycze 65
Miscellanea
Konstanty MOLDENHAWER, Jadalne owoce pestkowe i orzechy włoskie w wykopaliskach polskich z okresu wczesnośredniowiecznego 71
Odkrycia
Włodzimierz BERNAT, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne w miejscowości Międzyborów, pow. Grodzisk Mazowiecki 81
Jerzy ANTONIEWICZ, Józef JANOWSKI, Miecz wczesnośredniowieczny odkryty w m. Ciechanów na północnym Mazowszu 83
Bonifacy ZIELONKA, Grób skrzynkowy kultury pomorskiej z miejscowości Cierpień, pow. Rypin 85
Janina KAMIŃSKA, Aleksander KAMIŃSKI, Grodzisko pierścieniowate, wczesnośredniowieczne na gruntach wsi Święck-Strumiany, pow. Wysokie Mazowieckie 87
Krzysztof DĄBROWSKI, Grodzisko na łąkach wsi Bużyski, pow. Siemiatycze 88
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Kurhany i osada wczesnośredniowieczna koło miejscowości Drohiczyn, pow. Siemiatycze 89
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Nowe grodzisko położone koło Drohiczyna nad Bugiem, pow. Siemiatycze 89
Włodzimierz BERNAT, Ślady osadnictwa z okresu wczesnośredniowiecznego w miejscowości Ogrodniki, pow. Siemiatycze 89
Jacek MIŚKIEWICZ, Ślady osady wczesnośredniowiecznej w miejscowości Zabuże, pow. Biała Podlaska 90
Piotr KOMOROWSKI, Grodzisko w miejscowości Dzięcioły, pow. Siedlce 91
Włodzimierz BERNAT, Wczesnośredniowieczna osada w kolonii Hołówczyce, powiat Siedlce 91
Włodzimierz BERNAT, Osada wczesnośredniowieczna w miejscowości Myszkowice, powiat Siedlce 92
Aleksander GARDAWSKI, Z badań powierzchniowych na terenie miasta Sandomierza 92
Jan GURBA, Stanowisko złockiej grupy ceramiki sznurowej w Sandomierzu na Chwałkach 96
Jerzy GĄSSOWSKI, Nowe odkrycia w Opatowie 97
Witold BENDER, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne we wsi Goresławice, pow. Pińczów 98
Jan GURBA, Zniszczone cmentarzysko kultury pomorskiej w Pińczowie 101
Alina KIETLIŃSKA, Pieczęć z przełomu XII na XIII wiek z Góry Zamkowej w Cieszynie 101
Adam KRAUSS, Cmentarzysko rzymskie i osada odkryte w miejscowości Siemonia-Kolonia Podmłynie, pow. Będzin 104
Kazimierz BIELENIN, Odkrycie wczesnośredniowiecznego grobu ciałopalnego w Jadownikach Mokrych, pow. Dąbrowa Tarnowska 106
Jerzy ANTONIEWICZ, Ciekawy zabytek z grodziska w miejscowości Lipowo, pow. Mrągowo 107
Kronika
Zdzisław RAJEWSKI, Kolegium kwalifikacyjne dla pracowników naukowych w muzealnictwie i konserwatorstwie 108
Jerzy HALICKI, Posiedzenie Rady Redakcyjnej organu muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego 108
Zdzisław RAJEWSKI, Pokaz materiałów archeologicznych z obszaru Grodów Czerwieńskich 109
Zdzisław RAJEWSKI, Archeologiczny obóz szkoleniowy w Biskupinie 109
Bogdan KOSTRZEWSKI, Uniwersalny przyrząd do zdjęć i reprodukcji fotograficznych 110
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawy archeologiczne dla szkół 110
Jerzy OKULICZ, Mierzenie pojemności naczyń 111
Jan GURBA, Archeologia na Centralnej Wystawie Rolniczej w Lublinie 113Tom XXII/2, 1955
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Zdzisław RAJEWSKI, O metodzie terenowych badań wczesnośredniowiecznych wiejskich zespołów osadniczych 117
Materiały
Włodzimierz HOŁUBOWICZ, Wyniki badań w Niemczy śląskiej, przeprowadzonych w 1950 r. 146
Bonifacy ZIELONKA, Materiały z osiedla obronnego kultury łużyckiej w miejscowości Kamieniec, pow. Toruń 158
Miscellanea
Leon Jan ŁUKA, Dwa importowane naczynia z okresu rzymskiego z miejscowości Leśno, pow. Chojnice 175
Jan ŻAK, Grzebienie z wystrojem zwierzęcym z ziem polskich i zachodnio-słowiańskich 180
Andrzej NADOLSKI, Pochwa miecza znaleziona w osadzie miejskiej z XI wieku w Gdańsku 186
Odkrycia
Gabriela MIKOŁAJCZYK, Wczesnośredniowieczny nóż rytualny i kubek rogowy z Lednogóry, pow. Gniezno 193
Jerzy GĄSSOWSKI, Wczesnośredniowieczny rylec do pisania z Biskupina 195
Włodzimierz SZAFRAŃSKI, Odkrycie dwu kompletów wczesnośredniowiecznych żarn obrotowych w Biskupinie, pow. Żnin 197
Krzysztof DĄBROWSKI, Aleksandra KRZYŻANOWSKA, Odkrycie denarów w osadzie z okresu rzymskiego w Piwonicach, pow. Kalisz 198
Teresa GRZYWACZYK, Osiedle obronne kultury łużyckiej w miejscowości Słupca, pow. Konin 200
Leon Jan ŁUKA, Skarb z wczesnej epoki brązowej z miejscowości Wicko, pow. Lębork 203
Bonifacy ZIELONKA, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne we wsi Byczyna, pow. Aleksandrów Kujawski 203
Jerzy KMIECIŃSKI, Halsztacki grób skrzynkowy z miejscowości Oporów, pow. Kutno 208
Jerzy KMIECIŃSKI, Cmentarzysko z III wieku naszej ery odkryte we wsi Dobroń Duży, pow. Łask 208
Włodzimierz BERNAT, Kurhany z późnego okresu rzymskiego we wsi Bogucin, pow. Płońsk 210
Krystyna MODRZEWSKA, Czaszka z monetami z XVIII wieku z Lublina-Kalinowszczyzny 214
Alina KIETLIŃSKA, Łyżka odlewnicza znaleziona na Górze Zamkowej w Cieszynie 216
Kronika
Teresa WĄSOWICZÓWNA, Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Szczecinie poświęcona Pomorzu 218
Maria NORSKA-GULKOWA, Wystawa archeologiczna w Opolu 220
Tadeusz REYMAN, Polowa wystawa archeologiczna w Igołomi-Zofipolu i jej znaczenie dydaktyczne 224
Barbara LEPÓWNA, Działalność Muzeum Archeologicznego w Łodzi w 1954 r. 226
Zdzisław RAJEWSKI, Pomoce szkolne z zakresu archeologii 230Tom XXII/3-4, 1955
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Jerzy ANTONIEWICZ, Niektóre dowody kontaktów słowiańsko-pruskich we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych 233
Materiały
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Siekiery brązowe typu Mälar z Mińska na Białorusi 278
Jerzy OKULICZ, Cmentarzysko z III−V w. naszej ery w miejscowości Netta, pow. Augustów 284
Wiktor GLAZER, Jerzy OKULICZ, Wyniki metaloznawczych i technologicznych analiz ozdób metalowych z cmentarzyska w miejscowości Netta, pow. Augustów 304
Helena CEHAK-HOŁUBOWICZOWA, Cmentarzysko kurhanowe z VI i VII w. w miejscowości Karmazyny koło miasta Troki w Litewskiej S. R. R. 312
Krystyna MUSIANOWICZ, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1954 roku w miejscowości Drohiczyn nad Bugiem, pow. Siemiatycze 332
Władysław FILIPOWIAK, Osada wczesnośredniowieczna Szczecin-Mścięcino w świetle badań w 1954 r. 347
Odkrycia
Jerzy ANTONIEWICZ, Nowe zabytki z osady halsztackiej w Rybnie, pow. Mrągowo 355
Jan DĄBROWSKI, Halsztacka siekierka z tulejką z miejscowości Sątoczno, pow. Kętrzyn 356
Jerzy ANTONIEWICZ, Brązowa moneta cesarza Galliena, znaleziona w miejscowości Kuty, pow. Węgorzewo 358
Jan DĄBROWSKI, Późnoneolityczna siekierka kamienna z miejscowości Ramsowo, pow. Olsztyn 360
Brunon MISZKIEWICZ, Czaszka z I okresu brązu z miejscowości Barkweda, pow. Olsztyn 361
Jerzy OKULICZ, Zniszczone groby wczesnośredniowieczne odkryte na terenie miasta Kętrzyn 363
Marian KACZYŃSKI, Cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w miejscowości Osowa, pow. Suwałki 364
Marian KACZYŃSKI, Ślady osadnictwa w miejscowości Czarnakowizna, pow. Suwałki 365
Marian KACZYŃSKI, Cmentarzysko kurhanowe z okresu późnorzymskiego we wsi Jeleniewo, pow. Suwałki 365
Jerzy OKULICZ, Osada z wczesnej epoki żelaza w miejscowości Krzywólka, pow. Suwałki 366
Marian KACZYŃSKI, Osada w miejscowości Jegliniec, pow. Suwałki 367
Marian KACZYŃSKI, Ślady osady obronnej w miejscowości Wodziłki, pow. Suwałki 368
Marian KACZYŃSKI, Osada wczesnośredniowieczna w miejscowości Targowisko, pow. Suwałki 368
Jerzy ANTONIEWICZ, Ciekawe naczynie z miejscowości Szurpiły, pow. Suwałki 369
Marian KACZYŃSKI, Przypuszczalne grodzisko w miejscowości Posejnele, pow. Suwałki 370
Marian KACZYŃSKI, Grodzisko w miejscowości Sudawskie, pow. Suwałki 371
Marian KACZYŃSKI, Domniemane grodzisko w miejscowości Pełele, pow. Suwałki 371
Marian KACZYŃSKI, Toporek neolityczny znaleziony w miejscowości Żyrwiny, pow. Suwałki 371
Józef JANOWSKI, Ceramika łużycka i lateńska z miejscowości Krzemień, pow. Sokołów Podlaski 372
Piotr KOMOROWSKI, Ślady osadnictwa w miejscowości Bużka, pow. Siedlce 372
Kronika
Witold BENDER, I Sesja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk 373
Jerzy HALICKI, Konferencja w Nowej Hucie w sprawie badań i opracowań materiału archeologicznego 374
Stanisław NAHLIK, Doświadczenia i perspektywy muzealnej służby oświatowej 377
Wacław SMOLIŃSKI, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1954 379
Gabriel LEŃCZYK, Działalność Muzeum Archeologicznego w Krakowie w 1954 r. 384
Jerzy SZYDŁOWSKI, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 1954 roku 385
Wanda SARNOWSKA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Śląskiego we Wrocławiu w 1954 roku 386
Bonifacy ZIELONKA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Pomorskiego w Toruniu w 1954 roku 387
Leon Jan ŁUKA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Pomorskiego w Gdańsku w r. 1954 388
Jerzy ANTONIEWICZ, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Mazurskiego w Olsztynie w 1954 r. 390
Zdzisław RAJEWSKI, Nowe formy organizacyjne Oddziału Państwowego Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie 391
Zdzisław RAJEWSKI, Archeologowie zagraniczni w muzeach archeologicznych 392
Jerzy ANTONIEWICZ, Powstanie oddziału olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego 392
Jerzy ANTONIEWICZ, Film naukowo-oświatowy o polskim starożytniku z XVII wieku na Mazurach 392
Zdzisław RAJEWSKI, Jubileusz prof. Józefa Kostrzewskiego 392
A. K., Jubileusz doc. Gabriela Leńczyka 392
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski