foobar foobar
Tom XXVI/1-2, 1959
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Jan KOWALCZYK, Zagadnienie kultury mierzanowickiej zwanej także tomaszowską 1
Sprawozdania
Teresa HILDT-WĘGRZYNOWICZ, Sprawozdanie z badań w 1957 r. osadnictwa łużyckiego w miejscowości Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecka 9
Róża MIKŁASZEWSKA, Osada kultury łużyckiej na stanowisku "Sowa" w Drohiczynie nad Bugiem, pow. Siemiatycze 18
Lechosław RAUHUT, Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczej we wsi Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecka w 1957 r. 23
Krystyna MUSIANOWICZ, Elżbieta WALICKA-KEMPISTY, Prace wykopaliskowe w Drohiczynie, pow. Siemiatyczne w 1957 r. 33
Miscellanea
Zdzisław RAJEWSKI, O przydatności poszukiwań podwodnych w badaniach archeologicznych w Polsce 44
Jerzy ANTONIEWICZ, Skarb halsztacki znaleziony w miejscowości Kisielsk, pow. Łuków 49
Odkrycia
Piotr KOMOROWSKI, Osada wydmowa kultury wstęgowej ceramiki rytej w miejsc. Krzywosądz, pow. Nieszawa 56
Jerzy KMIECIŃSKI, Grodzisko w miejscowości Kościelna Wieś, pow. Aleksandrów Kujawski 59
Jerzy KMIECIŃSKI, Nowe grodzisko w miejscowości Bodzanówek, pow. Aleksandrów Kujawski 60
Jerzy KMIECIŃSKI, Kurhan z późnego okresu rzymskiego w miejscowości Bechcice-Biłgoraj, pow. Łask 60
Jan DĄBROWSKI, Halsztacki grób z Sarnowej Góry, pow. Ciechanów 61
Józef MARCINIAK, Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego znalezione w miejscowości Kościesze, pow. Pułtusk 63
Jan DĄBROWSKI, Osada kultury łużyckiej w Podgórzu, pow. Płock 67
Jan DĄBROWSKI, Stanowisko grupy konstantynowskiej w Ludwikowie, pow. Wołomin 68
Henryk WIKLAK, Grób skrzynkowy kultury pomorskiej w Laskach, pow. Piotrków 68
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Cieszanowicach, pow. Piotrków Trybunalski 70
Teresa HILDT-WĘGRZYNOWICZ, Ślady osadnictwa kultury ceramiki "grzebykowej" w miejsc. Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecka 72
Jerzy ANTONIEWICZ, Bogato wyposażony grób późnolateński odkryty w miejsc. Osnówka, pow. Siemiatycze 73
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Lasowicach Małych, pow. Oleśno 75
Jerzy GURBA, Grób kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Bronice, pow. Puławy 75
Kronika
Zdzisław RAJEWSKI, Międzynarodowy kongres archeologiczny w Hamburgu 76
Zdzisław RAJEWSKI, Archeolog meksykański w Polsce 76
Lidia GABAŁÓWNA, B. KWINKOWSKA, Działalność Działu archeologicznego oraz Działu numizmatycznego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w 1957 r. 76
Alicja HAMLING, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1957 r. 79
Jerzy SZYDŁOWSKI, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w 1957 r. 81
Józef JANOWSKI, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Regionalnego w Krośnie w 1957 r. 82
Zdzisław RAJEWSKI, W sprawie ogólnopolskiego archiwum muzealnego z zakresu archeologii 83
Mirosław PIETRZAK, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego Muzeum Pomorskiego w Gdańsku za rok 1957 83Tom XXVI/3-4, 1959-1960
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Witold HENSEL, Archeologia w pracach przygotowawczych do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego 85
Zdzisław RAJEWSKI, O metodyce badań terenowych zespołów osadniczych 91
Alina KIETLIŃSKA, Problem tzw. grobów książęcych we wczesnym okresie rzymskim 98
Zenon WOŹNIAK, Chronologia celtyckich cmentarzysk w Polsce 119
Sprawozdania
Lechosław RAUHUT, Jadwiga RAUHUTOWA, Czesław POTEMSKI, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Fordonie, pow. Bydgoszcz na grodzisku "Wyszogród" w roku 1958 142
Eleonora TABACZYŃSKA, Stanisław TABACZYŃSKI, Nakło wczesnośredniowieczne w świetle wstępnych badań archeologicznych 164
Maria TRZEPACZ-CABALSKA, Sprawozdanie z badań archeologicznych w Starym Sączu pow. Nowy Sącz przeprowadzonych w latach 1956−1957 176
Róża MIKŁASZEWSKA, Sprawozdanie z badań na stanowisku 17 w Biskupinie pow. Żnin 182
Maria MIŚKIEWICZ, Wyniki prac wykopaliskowych w Mierzanowicach pow. Opatów prowadzonych w roku 1958 189
Zbigniew BUKOWSKI, Łużyckie osiedle obronne w Sobiejuchach pow. Żnin 194
Materiały
Teresa PIĘTKA-DĄBROWSKA, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w miejscowości Domaradzyn pow. Łowicz 225
Zdzisław RAJEWSKI, O wczesnośredniowiecznym Żninie 231
Jerzy OKULICZ, Ciałopalne groby z okresu rzymskiego w miejscowości Suchowola pow. Pajęczno 235
Zdzisław RAJEWSKI, Osadnictwo wczesnośredniowieczne we wsi Oćwieka pow. Żnin 239
Bonifacy ZIELONKA, Zabytki z osady wczesnośredniowiecznej w miejscowości Lubicz pow. Toruń 243
Miscellanea
Renée HACHULSKA-LEDWOS, Wczesnośredniowieczny skarb żelazny z Mogiły pow. Kraków 251
Zdzisław RAJEWSKI, Miecz brązowy z Wenecji koło Żnina 261
Jan DĄBROWSKI, Badania na grodzisku Łęcze pow. Elbląg w roku 1958 266
Jerzy PIASKOWSKI, Metaloznawcze badania wyrobów żelaznych z okresu halsztackiego i lateńskiego znalezionych na Pomorzu i Mazowszu 273
Zdzisław RAJEWSKI, Helikoptery w badaniach archeologicznych 281
Halina WIELICKA, Prace nad konserwacją drewna pochodzącego z wykopalisk w Biskupinie i Gdańsku 288
Odkrycia
Jan KUCHARSKI, Groby kultury łużyckiej we wsi Balin pow. Poddębice 297
Jan KUCHARSKI, Ślady osadnictwa kultury wenedzkiej we wsi Bałdrzychów pow. Poddębice 297
Teresa PIĘTKA-DĄBROWSKA, Wyniki prac wykopaliskowych na stanowisku 4 w Biskupinie pow. Żnin za rok 1958 298
Franciszek MACIEJEWSKI, Wyniki dalszych badań nad źródłem na stanowisku 15a w Biskupinie pow. nin w roku 1958 299
Zbigniew TRUDZIK, Osada wczesnośredniowieczna w miejscowości Bledzew pow. Skwierzyna 301
Teresa PIĘTKA-DĄBROWSKA, Znaleziska z okresu rzymskiego w miejscowości Bronisławy pow. Sochaczew 303
Stefan SKIBIŃSKI, Grób wczesnośredniowieczny na "Kredowej Górze" w Chełmie Lubelskim 303
Halina A. ZĄBKIEWICZ-KOSZAŃSKA, Halsztackie cmentarzysko kultury łużyckiej w Chodakach pow. Poddębice (dawniej Sieradz) 304
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Znaleziska z okresu rzymskiego w miejscowości Chruślin Kościelny pow. Łowicz 306
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Odkrycie osady wczesnośredniowiecznej w miejscowości Chruślin Kościelny pow. Łowicz 308
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Cmentarzysko ciałopalne w Czersku pow. Grójec 309
Róża MIKŁASZEWSKA, Przedmioty z okresu halsztackiego znalezione we wsi Czerwonka pow. okołów Podlaski 309
Stefan SKIBIŃSKI, Średniowieczne grodzisko w Czułczycach-Przysiółku pow. Chełm 310
Marek GEDL, Cmentarzysko kultury łużyckiej w miejscowości Danków, pow. Kłobuck 312
Jan GURBA, Cmentarzysko kultury pomorskiej w miejscowości Daromin pow. Sandomierz 313
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko z okresu halsztackiego w miejscowości Dobrzeń Wielki pow. Opole 313
Jan KUCHARSKI, Osadnictwo z okresu rzymskiego na terenie Folwarku Dominikowice pow. Poddębice 316
Wojciech SZYMAŃSKI, Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Gorysławicach pow. Busko w 1958 roku 316
Józef JANOWSKI, Grodzisko wczesnośredniowieczne pod wsią Goździków pow. Opoczno 318
Jan JASKANIS, Narzędzie kowalskie ze wsi Góra pow. Mońki 319
Stefan SKIBIŃSKI, Cmentarzysko łużyckie w Horodyszczu pow. Chełm 319
Jerzy GŁOSIK, Archeologiczne badania powierzchniowe przeprowadzone w roku 1956 nad Bugiem w okolicy Hrubieszowa 320
Leszek GAJEWSKI, Inkrustowany klucz żelazny do szkatułki z okresu rzymskiego z miejscowości Igołomia pow. Proszowice 322
Leszek GAJEWSKI, Grób szkieletowy z młodszej epoki kamiennej w miejscowości Igołomia pow. Proszowice 322
Jan GURBA, Zniszczony grób kultury łużyckiej w miejscowości Iwanowice pow. Kalisz 324
Jerzy GŁOSIK, Neolityczna siekierka kamienna z miejscowości Jackowice pow. Łowicz 324
Anna ŻUKOWSKA, Ozdoby brązowe ze wsi Janik pow. Opatów 325
Marek GEDL, Nowe stanowiska archeologiczne w pow. Jędrzejów 327
Piotr KOMOROWSKI, Toporek rogowy z miejscowości Józefów pow. Warszawa 327
Marta MŁYNARSKA, Piec hutniczy odkryty na terenie miasta Kalisza 328
Henryk WIKLAK, Prace ratowniczo-wykopaliskowe w Kałdusie pow. Chełmno 329
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko z późnego okresu halsztackiego w Kałdusie pow. Chełmno 329
Henryk WIKLAK, Osada z późnego okresu halsztackiego w Kałdusie pow. Chełmno 330
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Kałdusie pow. Chełmno 330
Henryk WIKLAK, Osada wczesnośredniowieczna w Kałdusie pow. Chełmno 330
Jerzy GŁOSIK, Stanowisko ceramiki sznurowej w miejscowości Karsznice pow. Łęczyca 331
Janusz KUCZYŃSKI, Nowe znaleziska monet rzymskich na terenie woj. kieleckiego 332
Józef KAŹMIERCZYK, Stanowisko hutnicze z okresu rzymskiego we wsi Krzanowice pow. Opole 333
Ryta KOZŁOWSKA, Piec hutniczy z I w. n.e. ze wsi Lis pow. Kalisz 334
Leszek GAJEWSKI, Brązowa siekierka z tulejką z miejscowości nieznanej w pow. Lubartów 335
Renata ROGOZIŃSKA, Jerzy POTOCKI, Kurhan z okresu rzymskiego w Łukawicy pow. Lubaczów 335
Kazimierz GODŁOWSKI, Nowe materiały z okresu późnolateńskiego i rzymskiego z Małopolski 337
Marek GEDL, Nowe materiały kultury łużyckiej na terenie Małopolski 338
Anna APANOWICZ, Zniszczone cmentarzysko kultury pomorskiej w Michałowie pow. Radom 340
Zenon WOŹNIAK, Wyniki badań w 1958 r. w Mogile (Kraków-Nowa Huta) rejon szpital wschód 340
Jerzy GŁOSIK, Neolityczny toporek kamienny z miejscowości Mrozy pow. Mińsk Mazowiecki 342
Henryk WIKLAK, Grób neolityczny odkryty w miejscowości Mzurki pow. Piotrków Trybunalski 342
Henryk WIKLAK, Ślady osadnictwa na terenie miejscowości Niesiołowice i Węsiory pow. Kartuzy 343
Antoni KUNYSZ, Wczesnośredniowieczna osada w mieście powiatowym Nisko 343
Leszek GAJEWSKI, Brązowy krzyżyk składany znaleziony w Obrowcu pow. Hrubieszów 344
Henryk WIKLAK, Osada i cmentarzysko kultury łużyckiej w Ochędzynie pow. Wieruszów (dawniej pow. Wieluń) 345
Franciszek MACIEJEWSKI, Osada wczesnośredniowieczna w miejscowości Oćwieka pow. Żnin 346
Jan KUCHARSKI, Wczesnośredniowieczne stanowisko w Olszowej Woli pow. Rawa Mazowiecka 347
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Opolu-Zakrzowie 347
Jerzy GŁOSIK, Stanowisko kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Osiek Mały pow. Łowicz 348
Zygmunt W. PYZIK, Grób kultury amfor kulistych we wsi Ossolin pow. Sandomierz 349
Janusz KUCZYŃSKI, Osada kultury amfor kulistych w Ostrowcu Świętokrzyskim pow. Opatów 350
Jan GURBA, Stanowiska archeologiczne w miejscowości Piaseczno pow. Sandomierz 354
Marian KACZYŃSKI, Brązowy denar cesarza Trajana znaleziony w miejscowości Pielaszów pow. Sandomierz 354
Jerzy GŁOSIK, Nowe znaleziska neolityczne na Podlasiu 355
Jerzy GŁOSIK, Oszczep krzemienny z miejscowości Popiel pow. Biała Podlaska 356
Henryk WIKLAK, Nowoodkryte groby ciałopalne na cmentarzysku kultury łużyckiej w Praszce pow. Wieruszów 357
Jerzy GŁOSIK, Kilka stanowisk kultury ceramiki "grzebykowej" i "sznurowej" z okolic Radzymina koło Warszawy 357
Irena GÓRSKA, Grób kloszowy z Raszyna pow. Piaseczno 360
Wojciech ŚMIGIELSKI, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w miejscowości Rąbin pow. Kościan 362
Józef JANOWSKI, Osada z okresu rzymskiego we wsi Równe pow. Krosno 364
Róża MIKŁASZEWSKA, Grób kloszowy we wsi Ruchenka pow. Węgrów 365
Antoni KUNYSZ, Rzadki typ siekier miedzianych z terenu województwa rzeszowskiego 366
Janusz KUCZYŃSKI, Grób grupy krakowskiej kultury ceramiki sznurowej odkryty w Sandomierzu 368
Jan GURBA, Zniszczone cmentarzysko kultury pomorskiej w Sarnowie pow. Zwoleń 369
Bonifacy ZIELONKA, Ślady osadnictwa w miejscowości Siniarzewo pow. Aleksandrów Kujawski 369
Rudolf JAMKA, Cmentarzysko kultury przeworskiej odkryte pod miejscowością Sława pow. Kożuchów 370
Halina A. ZĄBKIEWICZ-KOSZAŃSKA, Cmentarzysko kultury łużyckiej z III-IV okresu epoki brązu w miejscowości Słowik-Aleksandria pow. Łódź 373
Teresa LIANA, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w miejscowości Sokołówek pow. Wołomin (dawn. Radzymin) 375
Zbigniew BUKOWSKI, Osiedle obronne kultury łużyckiej na Pomorzu Zachodnim w miejscowości Swobnica pow. Gryfino 380
Tadeusz WIŚLAŃSKI, Amforka kultury nadcisańskiej z miejscowości Szczonowo pow. Jarocin 383
Maria MIŚKIEWICZ, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe ze Szczytna-Borzymowic pow. Włocławek 384
Jan JASKANIS, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Szeligach pow. Ełk 385
Wojciech SZYMAŃSKI, Grodzisko w Szeligach pow. Płock 286
Leszek GAJEWSKI, Stanowiska kultury wenedzkiej we wsi Śladków Duży pow. Chmielnik 388
Halina GOSŁAWSKA, Józef KUSZEWSKI, Stanowisko kultury pucharów lejkowatych i kultury iwieńskiej w miejscowości Świątniki pow. Radziejów 390
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Tuchlinie pow. Wyszków 391
Bonifacy ZIELONKA, Ceramika z epoki brązu z miejscowości Turzno pow. Toruń 391
Henryk WIKLAK, Stanowisko neolityczne w miejscowości Uść pow. Chełmno 392
Henryk WIKLAK, Grób ciałopalny z późnego okresu lateńskiego odkryty w miejscowości Widawa pow. Łask 392
Henryk WIKLAK, Nowoodkryte zabytki archeologiczne z pow. Wieluń 393
Józef JANOWSKI, Osada z II i III wieku n.e. w Wietrznie przysiółek Bania pow. Krosno 394
Jan GRZEŚKOWIAK, Wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1957 i 1958 roku we Włocławku na stan. 1 394
Jan GRZEŚKOWIAK, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 1958 roku na stanowisku 2 we Włocławku 396
Piotr KOMOROWSKI, Znaleziska neolityczne z Werbkowic pow. Hrubieszów 397
Piotr KOMOROWSKI, Dwa stanowiska kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Werbkowice pow. Hrubieszów 398
Stanisław SUCHODOLSKI, Wczesnośredniowieczne naczynie gliniane z Załącza pow. Grójec 399
Bonifacy ZIELONKA, Naczynie i ostroga z ciałopalnego grobu wczesnośredniowiecznego z miejscowości Zamczysko pow. Bydgoszcz 400
Ryta KOZŁOWSKA, Cmentarzysko i osada lateńsko-rzymska we wsi Zawady pow. Kalisz 400
Jerzy GŁOSIK, Nieznane stanowisko kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Zberki pow. Śrem 401
Adam KRAUSS, Zamczysko we wsi Zbrojewsko pow. Kłobuck 401
Bogdan BALCER, Zbiorowy grób ciałopalny z miejscowości Zbytki na terenie Wielkiej Warszawy 402
Józef KAŹMIERCZYK, Osada z młodszego okresu rzymskiego we wsi Zimnice Małe pow. Opole 405
Leszek GAJEWSKI, Nowe stanowisko kultury łużyckiej w miejscowości Zofipole pow. Proszowice 409
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Grodzisko w Zwoli Wielkiej pow. Garwolin 410
Marek GEDL, Cmentarzysko kultury łużyckiej w miejscowości Żarki pow. Chrzanów 411
Kazimierz KIERZKOWSKI, Wstępne sprawozdanie z sondażu na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Żninie 412
Franciszek MACIEJEWSKI, Wyniki badań na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Żninie w 1958 r. 414
Recenzje
"Schütz die Bodenaltertümer unserer Heimat Bodenaltertümer" Merkheft zum Schütze und zur Erhaltung der Ur- und Frühgeschichtlicher Bodenaltertümer (Zdzisław RAJEWSKI) 416
Praveke Umeni v obrazech, W. a B. Formanu, s texte Josefa Poulika. Statni nakladatelstvi krasne litratury, hudoby a umeni. Praha 1956, 9 ryc. w tekście, str. 189+XXII tablice (Krzysztof DĄBROWSKI) 416
Josef Poulik: Z hlubin veku, Wydawnictwo Mlada Fronta, Praha 1956, str. 258 z rysunkami w tekście (Krzysztof DĄBROWSKI) 416
Kronika
Danuta JASKANIS, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego Muzeum w Białymstoku za rok 1957 418
Czesław POTEMSKI, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w roku 1957 418
Włodzimiera ZIEMLIŃSKA-ODOJOWA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Mazurskiego w Olsztynie w roku 1957 419
Janusz KUCZYŃSKI, Zygmunt W. PYZIK, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach w 1957 roku 421
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1958 421
Tadeusz ŻUROWSKI, Wystawa Konserwatorska Województwa Warszawskiego 425
Włodzimierz BŁASZCZYK, Jubileuszowa Sesja Naukowa poświęcona problematyce historii m. Będzina 426
Zdzisław RAJEWSKI, Sesja archeologiczna we Włocławku 427
Teresa WĄSOWICZÓWNA, Ogólnopolska, archeologiczna konferencja sprawozdawcza w Bydgoszczy w dniach 15-18 XII.1958 r. 427
Zbigniew BUKOWSKI, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Archeologicznej Konferencji Planującej w Opolu w dniach 6 i 7 kwietnia 1959 428
Irena GÓRSKA, Sesja Naukowa i Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Archeologicznego 431
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja archeologiczna w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego 431
Halina MODRZEWSKA, Wycieczka pracowników naukowych Państwowego Muzeum Archeologicznego do Czechosłowacji 431
Alicja HAMLING, Ludmiła ZAJDEL, Sprawozdanie z konferencji poświęconej omówieniu badań nad początkami Państwa Polskiego w latach 1958-66 i obchodów "Tysiąclecia" na Pomorzu Zachodnim 432
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja I.C.O.M.'u w Sztokholmie 432
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski