foobar foobar
Tom XXVIII/1, 1962
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Jan KOWALCZYK, Zagadnienie grobów zbiorowych w neolicie Polski 1
Jerzy PIASKOWSKI, Metaloznawcze badania dawnych narzędzi rolniczych znalezionych w Krakowie-Nowej Hucie 15
Materiały
Marek GEDL, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Olesnie na Górnym Śląsku 27
Teresa LIANA, Znaleziska z okresu późnolateńskiego i rzymskiego z terenu województwa kieleckiego w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego 47
Anna ŻUKOWSKA-UZAROWICZOWA, Cmentarzysko łużyckie w Erminowie, pow. Sochaczew 59
Sprawozdania
Jerzy PYRGAŁA, Wojciech SZYMAŃSKI, Wyniki badań powierzchniowych na terenie pow. Płońsk i Sierpc woj. warszawskiego 70
Odkrycia
Halina RÓŻAŃSKA, W sprawie skarbu z Trójcy, pow. Opatów 79
Andrzej KEMPISTY, Grodzisko kultury łużyckiej w Chorzelach, pow. Przasnysz 79
Wojciech SZYMAŃSKI, Badania na cmentarzysku szkieletowym w Gorysławicach, pow. Busko, w 1959 r. 81
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Polance, pow. Legnica 83
Leszek GAJEWSKI, Nowe stanowiska archeologiczne na terenie pow. Proszowice, woj. krakowskie 83
Łucja OKULICZOWA, Badania powierzchniowe w okolicach Różanu, pow. Maków Mazowiecki 84
Antoni KUNYSZ, Miecz celtycki z Rzeszowa 86
Eligia GĄSSOWSKA, Nowe odkrycia grobów kultury ceramiki sznurowej w pow. Sandomierz 88
Irena GÓRSKA, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Sypniewie, pow. Maków Mazowiecki 90
Wojciech SZYMAŃSKI, Dymarka z XII w. odkryta w Szeligach, pow. Płock 91
Leszek GAJEWSKI, Nowe znaleziska archeologiczne w Złotnikach, pow. Proszowice 93
Recenzje
Herbert Jankuhn: Haithabu und Danewerk, Neumünster 1958, str. 1-42+2 mapy + liczne ryciny w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 96
Jerzy Gąssowski: Dzień w kraju Mieszka, Warszawa 1959, str. 1-32+ilustracje w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 96
Alicja Łuka: Kultura pomorska na Pomorzu Wschodnim, Gdańsk 1959, str. 1-40+16 ilustracji (Zbigniew BUKOWSKI) 96
Tadeusz Malinowski: O badaniach cmentarzyska sprzed 3 tysięcy lat w Olszyńcu w powiecie żarskim, Żary 1959, str. 1-18+11 rycin w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 96
Mecklenburgische Altertümer, opr. E. Schuldt, Schwerin 1959, str. 1-74+75 tablic w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 97
Czesław Potemski: Najdawniejsze dzieje Bydgoszczy i okolicy (w pracy zbiorowej "Bydgoszcz - Historia. Kultura. Życie gospodarcze"), Gdynia 1959, str. 62-71 (Zbigniew BUKOWSKI) 97
Josef Poulik: Velkomoravské hradiště - Mikulčice, Gottvaldov 1959, str. 1-48 + 17 rycin (Zbigniew BUKOWSKI) 97
H. A. Stoll: Sen o Troi - opowieść o życiu Schliemanna, Warszawa 1959, str. 518 + 8 ilustracji, przekład z niemieckiego H. i S. Kowalewscy (Jerzy HALICKI) 97
Stanisław Trawkowski: Jak powstała Polska, Warszawa 1959, str. 1-293 + liczne ryciny i mapy w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 98
Bonifacy Zielonka: Zabytki archeologiczne województwa bydgoskiego, Bydgoszcz 1959, str. 1-36 + XII tablic (Zbigniew BUKOWSKI) 98
Altslawisches Handwerk, opr. E. Schuldt, Schwerin 1960, str. 1-102, w tym 70 tablic w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 99
Panorama der prehistorie. De jongste opgravingen Nederland, Haag 1960, str. 1-32+16 tablic (Zbigniew BUKOWSKI) 99
G. D. van der Heide: Zuyder Zee Archaeology, Haag b.d., str. 1-66+70 rycin w tekście (odbitka z "Antiquity and Survival") (Zbigniew BUKOWSKI) 99
Kronika
Gabriela MIKOŁAJCZYK, Muzeum w Gnieźnie 100
Aleksandra COFTA-BRONIEWSKA, Wystawa Archeologiczna w Kruszwicy 101
Jerzy POTOCKI, Obrady archeologów i historyków sztuki na terenie zamku w Przemyślu 101Tom XXVIII/2, 1962
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Materiały
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Ślady dawnego osadnictwa na Targówku w Warszawie 103
Róża MIKŁASZEWSKA, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Orchowie, pow. Łask 120
Jerzy GŁOSIK, Ślady osadnictwa kultury amfor kulistych w Strzyżowie nad Bugiem, pow. Hrubieszów 133
Sprawozdania
Teresa LIANA, Teresa PIĘTKA-DĄBROWSKA, Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych w 1959 r. na stanowisku I w Werbkowicach-Kotorowie, pow. Hrubieszów 142
Halina RÓŻAŃSKA, Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku w Sochaczewie-Trojanowie za lata 1959-1960 174
Odkrycia
Jacek MIŚKIEWICZ, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w miejscowości Borzęcin Mały, pow. Pruszków 192
Jacek MIŚKIEWICZ, Cmentarzysko kultury pomorskiej w miejscowości Borzęcin Duży, pow. Pruszków 193
Jacek MIŚKIEWICZ, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w miejscowości Jasieniec, pow. Grójec 194
Kazimierz MOSKWA, Nowe stanowiska archeologiczne na terenie Przeworska 195
Elżbieta KEMPISTY, Grób kultury wstęgowej ceramiki malowanej w Werbkowicach pow. Hrubieszów 198
Kronika
Kazimierz BIELENIN, Rezerwat starożytnego hutnictwa żelaza w Nowej Słupi 201
Gabriela MIKOŁAJCZYK, Nowa wystawa w Oddziale Gnieźnieńskim Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 204
Irena GÓRSKA, Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Gdańsku w dniach od 6 do 8 maja 1961 r. 206Tom XXVIII/3, 1962
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Wojciech SZYMAŃSKI, Wczesnośredniowieczne zausznice korkociągowate z terenu Polski a podobne ozdoby ze strefy środkowego Dunaju 207
Jerzy PIASKOWSKI, Metaloznawcze badania wyrobów żelaznych z osady w Wąsoszu Górnym, pow. Kłobuck 218
Materiały
Róża MIKŁASZEWSKA, Materiały z okresu halsztackiego oraz wczesnego okresu lateńskiego w dorzeczu górnej Warty i środkowej Pilicy ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego 230
Miscellanea
Jan DĄBROWSKI, Łucja OKULICZOWA, Skarb brązowy ze Stawiszyc, pow. Pińczów 243
Sprawozdania
Lechosław RAUHUT, Jadwiga RAUHUT, Czesław POTEMSKI, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na grodzisku "Wyszogród" w Fordonie, pow. Bydgoszcz w 1960 r. 251
Jacek MIŚKIEWICZ, Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych w dolinie Bugu na odcinku Granne-Serock 268
Odkrycia
Bogdan BALCER, Jan DĄBROWSKI, Komunikat o pracach wykopaliskowych, prowadzonych w 1959 r. na stanowisku 4 w Biskupinie, pow. Żnin 282
Elżbieta KEMPISTY, Pierwszy grób kultury wstęgowej ceramiki rytej na Lubelszczyźnie w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów 284
Krystyna WALSKA-ANDERSZ [błędnie: Wolska-Andersz], Nowe grodziska odkryte w powiecie grudziąckim 285
Wojciech ŚMIGIELSKI, Grób odlewcy z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Karcu, pow. Gostyń 285
Barbara BARANKIEWICZ, Cmentarzysko ciałopalne z okresu rzymskiego w Kłoczewie, pow. Ryki 289
Aleksandra COFTA-BRONIEWSKA, Średniowieczny zdobiony grot bełtu kuszy z Kruszwicy 290
Barbara ZAWADZKA, Wczesnośredniowieczne stanowiska archeologiczne z Mężenina, pow. Łosice, woj. warszawskie 291
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko szkieletowe koło Milicza 292
Janusz KUCZYŃSKI, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych we wsi Pawłowska Wola, pow. Lipsko, woj. kieleckie 293
Leszek GAJEWSKI, Grób kultury ceramiki promienistej w miejscowości Posądza, pow. Proszowice 292
Leszek GAJEWSKI, Osada z okresu rzymskiego w miejscowości Seselów, pow. Kazimierza Wielka 295
Elżbieta KEMPISTY, Naczynia z grobu ceramiki wstęgowej malowanej w Sępiechowie, pow. Busko Zdrój 296
Kronika
Jan DĄBROWSKI, Jerzy OKULICZ, Wystawa "Początki Państwa Polskiego" w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 297
Zdzisław RAJEWSKI, Międzyuczelniany Archeologiczny Obóz Szkoleniowy w Biskupinie w r. 1960 298
Zdzisław RAJEWSKI, Zdjęcia z helikopterów grodzisk polskich 299
Zdzisław RAJEWSKI, Korpus dyplomatyczny na wystawie o "Początkach Państwa Polskiego" w gmachu Państwowego Muzeum Archeologicznego 299
Zdzisław RAJEWSKI, Powołanie inspektora rzeczoznawcy zabytków archeologicznych na okręg wielkiej Warszawy 299Tom XXVIII/4, 1962
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Poświęcony Profesorowi Witoldowi Henslowi, przewodniczącemu Rady Redakcyjnej "Wiadomości Archeologicznych" z okazji 25-lecia pracy naukowej
Rozprawy
Jan KOWALCZYK, "Sondaż terenowy" w badaniach archeologicznych 301
Materiały
Kazimierz MOSKWA, Późnołużyckie cmentarzysko ciałopalne na stanowisku 2 w Grodzisku Dolnym pow. Leżajsk 308
Barbara JANKOWSKA, Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w Warszawie-Kawęczynie 330
Anna UZAROWICZOWA, Cmentarzysko łużyckie w Szwarocinie pow. Sochaczew 359
Odkrycia
Leszek GAJEWSKI, Nowe stanowisko z okresu lateńskiego w miejscowości Chroberz, pow. Pińczów 391
Anna UZAROWICZOWA, Naczynie z okresu rzymskiego z miejscowości Rzepne Doły, pow. Sochaczew 391
Jacek MIŚKIEWICZ, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych z miejscowości Góra, pow. Nowy Dwór 392
Jerzy GŁOSIK, Siekiera kultury amfor kulistych z miejscowości Iganie Nowe, pow. Siedlce 393
Bogdan BALCER, Popielnica twarzowa z Lublewa, pow. Lębork 393
Jerzy GŁOSIK, Fragment ceramiki "sznurowej" znaleziony w Ogrodnikach, pow. Siemiatycze 394
Jan DĄBROWSKI, Brązowa siekierka z brzegami z Podlasia 394
Jerzy GŁOSIK, Topór rogowy z Puław 395
Elżbieta DĄBROWSKA, Fragment naczynia typu terra sigillata znaleziony w czasie badań powierzchniowych w Radzanowie, pow. Busko 395
Jerzy GŁOSIK, Miniaturowa siekiera kamienna z miejscowości Sokołowo, pow. Włocławek 396
Jerzy GŁOSIK, Siekiera z krzemienia pasiastego znaleziona w Sompolnie, pow. Koło 396
Teresa DĄBROWSKA, Przyczynki do znajomości skarbu monet rzymskich ze Swaryczowa, pow. Tomaszów Lubelski 396
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1961 r. 398
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski