foobar foobar
Tom XXXII/1-2, 1966
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Zeszyt wydany z okazji XX-lecia ICOM, II Międzynarodowej Kampanii Muzeów 1967-1968.
Rozprawy
Maria CABALSKA, Wczesnośredniowieczne wędzidło żelazne z grodziska w Chełmcu, pow. Nowy Sącz 3
Elżbieta NOSEK, Badania metalograficzne wędzidła z Chełmca, pow. Nowy Sącz 12
Tadeusz MALINOWSKI, Niektóre wyobrażenia na popielnicach (zwłaszcza twarzowych) kultury pomorskiej, a płeć pochowanych w nich osobników 16
Andrzej MALINOWSKI, Ekspertyza antropologiczna przepalonych kości ludzkich z wybranych popielnic ludności kultury pomorskiej 25
Materiały
Krystyna MUSIANOWICZ, Ślady osadnictwa VI-VIII wieku w Drohiczynie, pow. Siemiatycze 31
Bogusław GEDIGA, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Czarnowąsach, pow. Opole 54
Brunon MISZKIEWICZ, Analiza antropologiczna grobów ciałopalnych z miejscowości Czarnowąsy, pow. Opole 80
Barbara CZERSKA, Celtyckie cmentarzysko szkieletowe koło wsi Sobocisko, pow. Oława 88
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Osada kultury łużyckiej w Gośniewicach Nowych, pow. Grójec 104
Melania KLICHOWSKA, Wyniki badań odcisków roślinnych na polepie odkrytej w Gośniewicach Nowych, pow. Grójec 124
Henryk WIKLAK, Próba chronologii "Wału św. Rocha" w Podzamczu, pow. Wieruszów 127
Elżbieta KEMPISTY, Materiały do osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na terenie Gór Pieprzowych w pow. Sandomierz 137
Wiesława SZENICOWA, Wczesnośredniowieczna osada wiejska w Wesółkach, pow. Kalisz 149
Anna UZAROWICZOWA, Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy 156
Teresa DĄBROWSKA, Teresa LIANA, Ślady osadnictwa z okresu późnolateńskiego na stanowisku 15a w Biskupinie, pow. Żnin 168
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Teresa WĘGRZYNOWICZ, Wyniki badań powierzchniowych w okolicy wsi Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecka 174
Włodzimierz BŁASZCZYK, Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w kościele Najświętszej Marii Panny w Mysłowicach, woj. Katowice 181
Teresa DĄBROWSKA, Sprawozdanie z badań powierzchniowych nad Bugiem na odcinku Włodawa-Kodeń 187
Jerzy PIASKOWSKI, Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych ze stanowiska 4 w Biskupinie, pow. Żnin 193
Franciszek WOKROJ, Szczątki kostne ludności z okresu kultury łużyckiej znalezione w Sobiejuchach, pow. Żnin 215
Jerzy FILUK, Szczątki ryb z grodziska kultury łużyckiej w Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym 223
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Zdzisław RAJEWSKI, O kopiach zabytków wykopaliskowych 235
Odkrycia
Włodzimierz WOJCIECHOWSKI, Nowe materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej z Sobociska, pow. Oława 238
Leszek GAJEWSKI, Zniszczony grób kultury łużyckiej w Ciuślicach, pow. Kazimierza Wielka 239
Krzysztof NOWIŃSKI, Grób podkloszowy z ul. Białołęckiej w Warszawie 239
Wojciech SZYMAŃSKI, Piec z okresu rzymskiego na stanowisku 2 w miejscowości Grodnia, pow. Sierpc 240
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w pobliżu wsi Bartodzieje, pow. Góra Śląska 242
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Będkowicach, pow. Wrocław 242
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne(?) w Chałupkach, pow. Ząbkowice Śląskie 243
Jerzy LODOWSKI, Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Chróścina, pow. Góra Śląska 244
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne we wsi Grabowno Wielkie, pow. Oleśnica 245
Czesław POTEMSKI, Gerard WILKE, Zniszczone grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Więcbork, pow. Sępólno Krajeńskie 245
Jerzy GŁOSIK, Grot żelazny włóczni wczesnośredniowiecznej z Żerania w Warszawie 246
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w miejscowości Borów, pow. Strzelin 246
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko w okolicy Czernicy Wrocławskiej, pow. Wrocław 247
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w okolicy wsi Gąsiorów, pow. Środa Śląska 247
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko we wsi Głoska, pow. Środa Śląska 248
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko w okolicy Kadłub, pow. Środa Śląska 249
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko w okolicy Maniowa, pow. Wrocław 249
Gerard WILKE, Nowe znaleziska na terenie woj. bydgoskiego 250
Czesław POTEMSKI, Gerard WILKE, Nowe stanowiska archeologiczne w miejscowości Pałcz, pow. Bydgoszcz 252
Czesław POTEMSKI, Nowe odkrycia na terenie woj. bydgoskiego 252
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w 1965 r. 255
Zdzisław RAJEWSKI, Renesans zabytków 1000-lecia w Polsce Ludowej 262Tom XXXII/3-4, 1966-1967
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Janusz K. KOZŁOWSKI, Uwagi o górnopaleolitycznych przemysłach z ostrzami tylcowymi na terenie Polski 265
Włodzimierz WOJCIECHOWSKI, Rozmieszczenie osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku na tle warunków geograficznych 279
Materiały
Bogdan BALCER, Stanowiska Pieczyska (Zbrza Wielka) w Zawichoście-Podgórzu, pow. Sandomierz w świetle pierwszych wykopalisk 290
Kazimierz KRYSIAK, Szczątki zwierzęce z osady neolitycznej w Zawichoście-Podgórzu, pow. Sandomierz 376
Jan DĄBROWSKI, Wyniki prac wykopaliskowych na grodzisku Łęcze, pow. Elbląg 385
Jerzy FILUK, Pozostałości ryb z grodziska w miejscowości Łęcze, pow. Elbląg 405
Andrzej KEMPISTY, Birytualne cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w miejscowości Brulino-Koski, pow. Ostrów Mazowiecka 409
Andrzej WIERCIŃSKI, Analiza antropologiczna czaszek z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Brulinie-Koskach, pow. Ostrów Mazowiecka 451
Maria CABALSKA, Grodzisko w Chełmcu, pow. Nowy Sącz w świetle dotychczasowych badań archeologicznych 457
Jerzy PIASKOWSKI, Dalsze badania metaloznawcze przedmiotów żelaznych z Igołomii, pow. Proszowice 465
Alina WIERCIŃSKA, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z dwóch cmentarzysk ciałopalnych z okresu rzymskiego w Brzeźcach, pow. Białobrzegi 480
Alina WIERCIŃSKA, Analiza antropologiczna ludzkich szkieletów kostnych z okresu rzymskiego z Mierzanowic, pow. Opatów 486
Krystyna SZLACHETKO, Analiza uzębienia czaszki ludzkiej z okresu rzymskiego z Mierzanowic, pow. Opatów 491
Miscellanea
Zdzisław SOCHACKI, Nowe materiały do chronologii osadów w Jaskini Maszyckiej 496
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Znaleziska przedmiotów halsztackich z Teklina, pow. Otwock 505
Jerzy FOGEL, Pracownia odlewnictwa brązu z okresu wczesnożelaznego w Bninie, pow. Śrem 512
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Zdzisław RAJEWSKI, Adaptacja budowli zabytkowych dla celów muzealnych 532
Odkrycia
Maria CABALSKA, Epipaleolityczny rdzeń dwupiętowy z Maszkowic, pow. Nowy Sącz 540
Jerzy LODOWSKI, Włodzimierz WOJCIECHOWSKI, Grób kultury pucharów dzwonowatych z Żernik Wielkich, pow. Wrocław 540
Antoni JODŁOWSKI, Narzędzia neolityczne z okolic Bochni 541
Zdzisław SOCHACKI, Toporek kamienny kultury łużyckiej ze Skierniewic 544
Zdzisław RAJEWSKI, Siekierka brązowa z okolicy Szubina 545
Barbara BALKE, Dwa cmentarzyska ciałopalne z okresu rzymskiego w miejscowości Brzeźce, pow. Białobrzegi 546
Leokadia WROTEK, Groby szkieletowe z późnego okresu rzymskiego odkryte na stanowisku 5 w Mierzanowicach, pow. Opatów 547
Halina A. ZĄBKIEWICZ-KOSZAŃSKA, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Walichnowych, pow. Wieruszów, stanowisko 2 548
Kronika
Daniel TWOREK, Kronika muzealnictwa archeologicznego za lata 1962-1964 552
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski