foobar foobar
Tom XXXIII/1, 1968
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Materiały
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Jacek MIŚKIEWICZ, Cmentarzysko kultury łużyckiej z miejscowości Podule, pow. Łask, stanowisko 1 3
Halina RÓŻAŃSKA, Cmentarzysko w miejscowości Wola Szydłowiecka-Kolonia, pow. Łowicz 114
Sprawozdania
Anna UZAROWICZOWA, Badania stanowisk neolitycznych w Klementowicach, pow. Puławy w 1965 r. 132
Halina RÓŻAŃSKA, Badania cmentarzyska w Pasikoniach, pow. Sochaczew w latach 1964 i 1965 134
Halina RÓŻAŃSKA, Cmentarzysko w Suchodole, pow. Sochaczew badane w 1965 r. 135
Jerzy FOGEL, A. MARCINKÓWNA [zapewne Anna Marciniakówna], Jan ŻAK, Badania wykopaliskowe w Bninie, pow. Śrem 135
Odkrycia
Jerzy GŁOSIK, Neolityczna siekiera z krzemienia w miejscowości Góry Wysokie, pow. Sandomierz 139
Jerzy GŁOSIK, Neolityczny toporek kamienny z miejscowości Knyszewicze, pow. Sokółka Białostocka 139
Jerzy GŁOSIK, Wczesnobrązowy grot krzemienny z miejscowości Danówka, pow. Radzyń Podlaski 140
Halina A. ZĄBKIEWICZ-KOSZAŃSKA, Nowe odkrycia na terenie woj. łodzkiego 140
Jerzy GŁOSIK, Grób ciałopalny z wczesnego okresu lateńskiego na Bródnie Starym w Warszawie 141
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Krajowie, pow. Legnica 142
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Raszowej, pow. Lubin 143
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w Bełczu Małym, pow. Góra 143
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w Piotrowicach, pow. Środa Śląska 143
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w Wykrotach, pow. Bolesławiec 144
Kronika
Marian KACZYŃSKI, I międzynarodowa wystawa "Kultura Słowian we wczesnym średniowieczu (w Polsce i krajach sąsiednich)" 145
Jerzy GŁOSIK, Ogólnopolska Sesja Neolityczna w Krakowie 149Tom XXXIII/2, 1968
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Stefan K. KOZŁOWSKI, Z problemu polskiego mezolitu - kultura majdanowska (czerwonoborecka) 153
Miscellanea
Henryk WIKLAK, Dwa miecze inkrustowane z Polski środkowej 167
Zdzisław SOCHACKI, Narzędzia robocze i broń kamienna z Albinowa, pow. Opatów 173
Anna UZAROWICZOWA, Nowy typ grobu kultury pucharów lejkowatych z Klementowic, pow. Puławy 179
Materiały
Maria CABALSKA, Z badań nad rozplanowaniem i konstrukcją domów mieszkalnych osady obronnej w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz 189
Ludgarda DŁUGOPOLSKA, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Piwonicach, pow. Kalisz 200
Anna UZAROWICZOWA, Grób kultury amfor kulistych na stanowisku I w Klementowicach, pow. Puławy 217
Elżbieta KEMPISTY, Cmentarzysko ciałopalne kultury trzcinieckiej w Laskach Starych, pow. Węgrów 224
Odkrycia
Leszek GAJEWSKI, Siekierka krzemienna z miejscowości Baranówka, pow. Lubartów 236
Leszek GAJEWSKI, Grot oszczepu z miejscowości Brzeźnica Bychawska, pow. Lubartów 236
Jerzy GŁOSIK, Znalezisko topora rogowego z okolic Gostynina 237
Anna UZAROWICZOWA, Neolityczna siekiera z miejscowości Klementowice, pow. Puławy 237
Leszek GAJEWSKI, Toporek kamienny z miejscowości Wielkie, pow. Lubartów 237
Bogusław ABRAMEK, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Dzietrzkowicach, pow. Wieluń 238
Leszek GAJEWSKI, Stanowisko kultury łużyckiej w miejscowości Nowy Dwór, pow. Lubartów 239
Teresa DĄBROWSKA, Grób ciałopalny z okresu rzymskiego z miejscowości Radzice, pow. Opoczno 239
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Szarzyna, pow. Milicz 240
B. GÓRECKI, Wczesnośredniowieczny grot włóczni z miejscowości Św. Katarzyna, pow. Wrocław 241
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne nr II w Witostowicach, pow. Strzelin 241
Leszek GAJEWSKI, Monety wczesnośredniowieczne z nieznanej miejscowości w pow. Lubartów 242
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko w Paździornie, pow. Środa Śląska 242
Alina KIETLIŃSKA, Dwa groby późnolateńskie z miejscowości Dziadowo, pow. Włocławek 243
Zdzisław SOCHACKI, Stanowisko archeologiczne w Przemykowie, pow. Kazimierza Wielka 244
Kronika
Zdzisław RAJEWSKI, Międzynarodowy Kongres Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych w Pradze w Czechosłowacji 248
Zygmunt W. PYZIK, Wystawa historyczno-archeologiczna w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach 248
Zdzisław RAJEWSKI, Stoisko archeologiczne w Teatrze Wielkim w Warszawie 249
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawa "Tysiąc lat kultury polskiej na Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu, Warmii i Mazurach" 249
Zdzisław RAJEWSKI, Kongres Kultury Polskiej w Warszawie 250
Zdzisław RAJEWSKI, Sympozjum w Berlinie poświęcone plemionom słowiańskim zamieszkałym na zachód od Odry i Nysy 250
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawa i sesja naukowa poświęcona "Wielkiej Morawie" we Wrocławiu 250
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja muzealna w Kielcach 250
Zdzisław RAJEWSKI, Materiał archeologiczny na wystawie w Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie 250
Zdzisław RAJEWSKI, Sesja archeologiczna niemieckiego towarzystwa historyków w Poczdamie 251
Zdzisław RAJEWSKI, Pokaz warszawskich zabytków archeologicznych 251Tom XXXIII/3-4, 1968
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Zeszyt wydany z okazji 45 lat Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 1923-1968
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Zdzisław RAJEWSKI, Państwowe Muzeum Archeologiczne w latach 1923-1968 255
Materiały
Anna UZAROWICZOWA, Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy na stanowisku XIII 295
Jacek MIŚKIEWICZ, Cmentarzysko kultury łużyckiej z miejscowości Kraszewo, pow. Ciechanów 303
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Badania na stanowiskach 17, 17a oraz 18 w Biskupinie, pow. Żnin 315
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Materiały z cmentarzyska w Woli Kisielskiej, pow. Łuków 325
Krystyna MUSIANOWICZ, Umocnienia brzegu osady w Warszawie-Bródnie Starym 332
Krystyna MUSIANOWICZ, Wczesnośredniowieczny kurhan w Rekanciszkach, rejon Nowowilejka na tle wschodniolitewskich kurhanów 338
Barbara ZAWADZKA-ANTOSIK, Materiały wczesnośredniowieczne z osady w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów 355
Barbara ZAWADZKA-ANTOSIK, Badanie grodziska wczesnośredniowiecznego w miejscowości Serock, pow. Nowy Dwór Mazowiecki 362
Miscellanea
Jan KOWALCZYK, Dwa zespoły neolityczne datowane radiowęglem 368
Elżbieta KEMPISTY, Odkrycie ceramiki kultury trypolskiej na zachód od Wisły 377
Teresa LIANA, Niektóre zwyczaje pogrzebowe ludności kultury przeworskiej 381
Halina RÓŻAŃSKA, Wyobrażenie wojownika na naczyniu kultury pomorskiej 386
Teresa DĄBROWSKA, Zagadkowe narzędzia metalowe z okresu wędrówek ludów 389
Leonid POBOL, Fibule zarubinieckie w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego 394
Lechosław RAUHUT, Daniel TWOREK, Henryk ZIENCIK, Wczesnośredniowieczny miecz z Machowa, pow. Tarnobrzeg 398
Alina WIERCIŃSKA, O zmienności długości trwania życia ludzkiego na terenie Warszawy i okolic 410
Recenzje
"Frühgeschichtliches Kunstgewerbe", Sonderausstellung 1961, opracował E. Schuldt, Schwerin b.d., tekst+71 tablic (Zbigniew BUKOWSKI) 415
J. Poulik: Velkomoravské hradište Mikulčice, Brno 1962, ss. 80+liczne ryciny w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 415
"Slawische Burgen in Mecklenburg", Sonderausstellung 1962, opracował E. Schuldt, Schwerin 1962, liczne mapy, fotografie i ryciny rekonstrukcji w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 415
"Technik der Steinzeit", Sonderausstellung 1963, Museum für Ur- und Frühgeschichte Schwerin, 1962, tekst+83 ryciny (Jerzy GŁOSIK) 416
Výstava - Velká Morava, 1100 let tradice státního a kulturního života (opracowanie zbiorowe), Praha 1964, ss. 48+64 tablice (Zbigniew BUKOWSKI) 416
"Alte Gräber - frühe Burgen", Sonderausstellung 1964, opracował E. Schuldt, Schwerin b.d., tekst+74 fotografie i mapy (Zbigniew BUKOWSKI) 417
Henri Lhote: Malowidła kwitnącej pustyni, przekład O. Nowakowskiej, Wyd. Iskry, Warszawa 1964, str. 200 (Jan GROMNICKI) 417
Odkrycia
Leszek GAJEWSKI, Zabytki kamienne z miejscowości Samoklęski, pow. Lubartów 419
Teresa DĄBROWSKA, Ceramika kultury trzcinieckiej z Karczewca, pow. Węgrów 419
Elżbieta KEMPISTY, Nowe stanowisko kultury trzcinieckiej w pow. Nowy Dwór Mazowiecki 420
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Bolesławcu 420
Tadeusz KALETYN, Znaleziska wczesnośredniowieczne w Gruszkowie, pow. Milicz 421
Maria MIŚKIEWICZ, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Jaksicach, pow. Kazimierza Wielka 421
Tadeusz KALETYN, Osada obronna kultury łużyckiej i grodzisko wczesnośredniowieczne w Kretowicach, pow. Wołów 423
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Osieku Małym, pow. Milicz 424
Jerzy GŁOSIK, Grot bełtu do kuszy znaleziony w Warszawie nad Wisłą w pobliżu Cytadeli 424
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne na górze Wielisławka koło Sędziszowej, pow. Złotoryja 424
Jerzy GŁOSIK, Nowe znaleziska archeologiczne z Białostocczyzny 425
Jerzy GŁOSIK, Znaleziska archeologiczne z miejscowości Biskupice, pow. Błonie 427
Marian KACZYŃSKI, Nowa łódź-dłubanka odkryta w Piotrowicach, pow. Ryki 428
Kronika
Zdzisław RAJEWSKI, Międzynarodowa konferencja ICOM w New-Yorku 431
Krzysztof NOWIŃSKI, Dział archeologiczny Muzeum Ziemi Rawskiej 431
Ryszard WOŁĄGIEWICZ, "Polska nad Bałtykiem przed tysiącem lat" 431
Ryszard ROGOSZ, Nowe Muzeum Regionalne w Cedyni, pow. Chojna 432
Zdzisław RAJEWSKI, Odznaka 1000-lecia dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 433
Eugeniusz CNOTLIWY, Nowa ekspozycja archeologiczna w Wolinie 434
Zdzisław RAJEWSKI, Kolokwium Międzynarodowe ICOM'u w Polsce 434
Halina GOSŁAWSKA, "Wierzenia dawnych Słowian" 435
Zdzisław RAJEWSKI, IX Ogólnopolska Konferencja Archeologiczna w Zielonej Górze 436
Zdzisław RAJEWSKI, Sesja naukowa w Kielcach: "Religia pogańskich Słowian" 436
Krzysztof NOWIŃSKI, "Archeologia o Warszawie" 436
Ina KUNICKA, Wystawa numizmatyczna w Kaliszu 437
Zdzisław RAJEWSKI, "Zabytki - ośrodkami turystyki". Ogólnopolskie sympozjum 437
Zdzisław RAJEWSKI, Sympozjum w N.R.D. poświęcone kulturze łużyckiej 437
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego
w 1966 r.
438
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski