foobar foobar
Tom XXXVIII/1, 1973
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Elżbieta KEMPISTY, Kultura ceramiki "grzebykowo-dołkowej" na Mazowszu i Podlasiu 3
Kazimierz KRYSIAK, Rola zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka 77
Materiały
Kazimierz KRYSIAK, Alicja LASOTA, Szczątki zwierzęce z wykopu IV na neolitycznym stanowisku w Zawichoście-Podgórzu, pow. Sandomierz 83
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Jan KUCHARSKI, Analiza twardości wyrobów ceramicznych na podstawie materiałów wykopaliskowych z Brześcia Kujawskiego, pow. Włocławek 91
Odkrycia
Anna UZAROWICZOWA, Zabytki neolityczne z Gutanowa, pow. Puławy 102
Jerzy GŁOSIK, Grób szkieletowy z wczesnej epoki brązu w miejscowości Gogolina, pow. Konin 103
Anna UZAROWICZOWA, Siekierka neolityczna z Klementowic, pow. Puławy 104
Jerzy BĄBEL, Nowe znaleziska ze stanowiska IX w Stryczowicach, pow. Opatów 104
Tadeusz KALETYN, Grób ciałopalny kultury przeworskiej koło wsi Taczalin, pow. Legnica 105
Alina KIETLIŃSKA, Zabytki z cmentarza z okresu rzymskiego w Garlinie-Zalesiu, pow. Ciechanów 106
Tadeusz KALETYN, Groby ciałopalne z okresu rzymskiego w Głosce, pow. Środa Śląska 107
Alina KIETLIŃSKA, Grób w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska, pow. Syców 108
Leszek GAJEWSKI, Jan GURBA, Metalowa końcówka pasa znaleziona w miejscowości Stefankowice, pow. Hrubieszów 109
Tadeusz SZCZUREK, Grot włóczni z Jesionki, pow. Sulechów 110
Maria MIŚKIEWICZ, Kamienny krzyżyk z Zabuża Kolonii, pow. Łosice 110
Kronika
Alicja LASOTA, Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Muzeów Rolniczych 112
Iwo SAWICKI, "Pradzieje ziem polskich" wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 112
Zdzisław RAJEWSKI, Sympozjum w NRD poświęcone społecznemu podziałowi pracy we wczesnej dobie feudalizmu 119
Alicja LASOTA, Sprawozdanie z Sympozjum Archeozoologicznego pt. "Osiągnięcia i znaczenie badań archeozoologicznych" 119
Zdzisław RAJEWSKI, Sesja naukowa: "Warszawa Średniowieczna" 120Tom XXXVIII/2, 1973
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Państwowe Muzeum Archeologiczne 1923−1973
"Wiadomości Archeologiczne" 1873−1973
Arsenał 1643−1973
Krystyna MUSIANOWICZ, "Wiadomości Archeologiczne" przed stu laty 129
Marian KACZYŃSKI, W siedemdziesiątą rocznicę otwarcia wystawy zbiorów Józefa Choynowskiego w warszawskiej "Zachęcie" 139
Halina MODRZEWSKA, Dział Dokumentacji Naukowej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 161
Władysława KOLAGO, O zbiorach bibliotecznych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 165
Anna UZAROWICZOWA, Jan KOWALCZYK, Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Bieniewie, pow. Pruszków 169
Elżbieta KEMPISTY, Osada kultury trzcinieckiej w miejscowości Zdrojki, pow. Mińsk Mazowiecki 181
Jerzy GŁOSIK, Prace ratownicze na osadzie kultury łużyckiej w miejscowości Kaczkowo, pow. Żnin 193
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Halsztackie naczynie z ornamentyką figuralną 201
Jacek MIŚKIEWICZ, Cmentarzysko kultury łużyckiej z miejscowości Ożumiech, pow. Przasnysz 209
Halina RÓŻAŃSKA, Przyczynek do problematyki zdobnictwa naczyń kultury pomorskiej 235
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Szczątki zwierzęce z cmentarzysk epoki brązu i początków epoki żelaza na ziemiach polskich 239
Teresa DĄBROWSKA, Uwagi o początku okresu rzymskiego na Mazowszu Wschodnim 257
Jerzy HALICKI, Uwagi nad "Historią Naturalną" Pliniusza 269
Alina KIETLIŃSKA, Zagadnienie popytu na żelazo na naszych ziemiach w okresie rzymskim 281
Kazimierz KRYSIAK, Alicja LASOTA, Szczątki zwierzęce z osady z okresu rzymskiego w Mierzanowicach, pow. Opatów 293
Teresa LIANA, Wykopaliska Kaliksta Jagmina w Łęgonicach, pow. Opoczno 309
Ludgarda DŁUGOPOLSKA, Zdobione misy romańskie z Pokrzywnicy Wielkiej, pow. Nidzica 325
Olga LIPIŃSKA, Wczesnośredniowieczne bransolety szklane z Warszawy-Pelcowizny 329
Zdzisław RAJEWSKI, O niektórych hełmach wczesnośredniowiecznych 349
Lechosław RAUHUT, Nowe odkrycia grobów ciałopalnych na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych w obudowach kamiennych na Mazowszu i Podlasiu 361
Barbara ZAWADZKA-ANTOSIK, Pochówki dzieci w naczyniach glinianych 365
Alina WIERCIŃSKA, Badania nad zmiennością wysokości ciała w Polsce 373
Tom XXXVIII/3-4, 1973
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Materiały
Lechosław RAUHUT, Ludgarda DŁUGOPOLSKA, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Tańsku-Przedborach, pow. Przasnysz 383
Andrzej HUNICZ, Wyniki badań na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie w 1971 r. 443
Barbara ZAWADZKA-ANTOSIK, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w obudowie kamiennej w Grzebsku, pow. Mława 461
Odkrycia
Zofia SULGOSTOWSKA, Materiały krzemienne z Mongolii w zbiorach PMA 493
Tadeusz SZCZUREK, Siekierka neolityczna ze Strzelc Krajeńskich 494
Adam KOŁODZIEJSKI, Andrzej MARCINKIAN, Grot włóczni i siekierki z Mirocina Dolnego, pow. Nowa Sól 494
Tadeusz SZCZUREK, Grot strzały ze Słubic 496
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego w roku 1971 497
Iwo SAWICKI, Akcje odczytowe Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1972 r. 504
Jerzy GŁOSIK, Reportaże radiowe o Pogotowiu Archeologicznym 506
Jerzy GŁOSIK, 1.500 - meldunek do Pogotowia Archeologicznego 506
Jerzy GŁOSIK, Pogotowie Archeologiczne - "Na Warszawskiej Fali" Polskiego Radia 507
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski