foobar foobar
Spis Rzeczy Tomu I


1. Niedźwiedź jaskiniowy przez Jana Zawiszę 1
2. Z epoki kamiennéj w Sandomierskiem przez Józefa Przyborowskiego 9
3. Zabytki krajowe z okresu bronzowego przez J.T. Lubomirskiego 17
4. Wycieczki archeologiczne po prawym brzegu Wisły, przez Przyborowskiego 37
5. Osady nad Niemnem i na Podlasiu z czasów użytku krzemienia przez Zygmunta Glogera 97
6. Przyczynki do archeologii przedhistorycznej, zebrane w okolicach Sieradza i Radomska przez Edmunda Stawiskiego 125
7. Opis mogiły-kurhanu pod Łęgonicami przez Kaliksta Jagmina 141

Spis Rzeczy Tomu II


1. Jaskinia Mamuta w dolinie Wiérzchowskiej przez Jana Zawiszę. Résumé français 5
2. Wycieczki archeologiczne nad Świder przez Józefa Przyborowskiego 25
3. Notatki archeologiczne z r. 1873/4 przez Edmunda Stawiskiego 55
4. O dwóch zabytkach z Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego przez J. T. Lubomirskiego 71
5. Starożytności Dobrzyńskie przez Gustawa Zielińskiego 79

Spis Rzeczy Tomu III


1. Wycieczki Archeologiczne, nad Tyśmienicę i Wieprz przez Józefa Przyborowskiego 1
2. Grot z runicznym napisem, z Suszyczna, przez Aleksandra Szumowskiego 49
3. Brzegi Buga. Groby pogańskie w Kostomłotach, przez Józefa Łoskiego 63
4. Żale Żurawickie, przez Natalię Kicką 79
5. Opis Mogiły (kurhanu), pod Łęgonicami, przez Kaliksta Jagmina 83
6. Grób przedhistoryczny w Drzewcach, pod Markuszowem, w Lubelskiém, przez Stanisława Wołk-Łaniewskiego 95
7. O niektórych zabytkach kamiennego wieku na Wołyniu, przez Gotfreda Ossowskiego 101
8. Osady z czasów użytku krzemienia, pod Kobylinem, Zambrzycami i Zalesiem, przez Zygmunta Glogera 115
9. Osady z czasów użytku krzemienia, pod Sieniawą, Szczakową i Borkiem falęckim, przez Zygmunta Glogera 120
10. Dalsze poszukiwania w Jaskini Mamuta w czerwcu 1874, przez Jana Zawiszę 125

Zawartość Tomu IV (tom nie zawiera Spisu Rzeczy)


1. Poszukiwania w Jaskini Mamuta. 1877 i 1878 r. Dokończenie poszukiwań w jaskini Mamuta. 1879 r. Jan Zawisza 1
2. Jeleń olbrzymi - Cervus megaceros-hibernicus. Jan Zawisza 31
3. O głowach tura (Bos primigenius. Bojanus) znalezionych w Królestwie Polskiem. Antoni Slósarski 40
4. Mogiły w Sobanicach. Dr. Leon Dudrewicz 56
5. Wycieczka nad Świder. Dr. Leon Dudrewicz 66
6 Cmentarzysko ciałopalne w Sikucinie. Dr. Leon Dudrewicz 75
7. Wołyń i wykopaliska Moszczanickie ze zbioru ś.p. Ludwika Pawłowskiego przez Zygmunta Glogera 80
8. Skorbicze. Kalikst Jagmin 99
9. Cmentarzysko starożytne w Żarnówce. Tymoteusz Łuniewski 109
10. Cmentarzysko starożytne w Popowie. Tymoteusz Łuniewski 127
11. Żalnik w Stawiskach. Tymoteusz Łuniewski 133
12. Jaszczow pod względem archeologicznym. Zamczysko, Horodyszcze i Żalnik. Natalia Kicka 137
13. Notatki Archeologiczne. E. Stawiski 151
14. Ostatnie poszukiwania w Jaskini Mamuta. Jan Zawisza 167
15. Ościenie rybitwie znalezione nad Uświatą. J. T. Lubomirski. 176
16. Wycieczki nad Wieprz. Józef Przyborowski. 179
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski