foobar foobar
Tom XLIX/1, 1984/1988
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Uwagi o kulturze grobów kloszowych na Mazowszu i Podlasiu w świetle próby typologicznej klasyfikacji ceramiki 3
Alicja LASOTA-MOSKALEWSKA, Kości zwierzęce z osiedla obronnego kultury łużyckiej w Biskupinie 17
Verner ALEXANDERSEN, Krystyna SZLACHETKO, Alina WIERCIŃSKA, Badania anatomopatologiczne ludzkich szczątków kostnych z grobu 110 z cmentarzyska w Grodzisku, woj. siedleckie (XIII w. n.e.) 37
Materiały
Elżbieta KEMPISTY, Nowe materiały kultur paraneolitycznych na stan. 1 w Staczach, woj. suwalskie 45
Sławomir SAŁACIŃSKI, Marek ZALEWSKI, Materiały z odkryć przypadkowych z epoki kamienia znalezione w okolicach Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie 75
Grażyna DMOCHOWSKA, Materiały z odkryć przypadkowych z epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i średniowiecza znalezione w okolicach Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie 81
Andrzej MARCINKIAN, Wczesnołużyckie zespoły grobowe z dwu cmentarzysk w Otyniu, woj. zielonogórskie 93
Violetta LIS, Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej w Grodzisku Mazowieckim, woj. warszawskie 101
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Sulbinach, woj. siedleckie 109
Grażyna DMOCHOWSKA, Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych na terenie gm. Łomazy, woj. bialskopodlaskie 139Tom XLIX/2, 1983 (1989)
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Janusz BUDZISZEWSKI, Ryszard MICHNIAK, Z badań nad występowaniem, petrograficzną naturą oraz prahistoryczną eksploatacją krzemieni pasiastych w południowym skrzydle niecki Magoń - Folwarczysko 151
Miscellanea
Zofia SULGOSTOWSKA, Zbigniew POLAK, Ornamentowana motyka rogowa z Narwi pod Pułtuskiem woj. ciechanowskie 191
Materiały
Andrzej BOGUSZEWSKI, Narzędzia rogowe z neolitycznej i wczesnobrązowej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach, woj. kieleckie 197
Andrzej BOGUSZEWSKI, Narzędzia rogowe z wczesnobrązowej kopalni krzemienia w Krasnym Siole nad rzeką Roś 233
Andrzej BOGUSZEWSKI, Narzędzia rogowe z terenu kopalni krzemienia czekoladowego w Glinianach, "Wzgórze Kruk", woj. tarnobrzeskie 243
Sławomir SAŁACIŃSKI, Zbiór krzemiennych narzędzi retuszowanych z badań powierzchniowych S. Krukowskiego na stanowisku kultury pucharów lejkowatych "Gawroniec" w Ćmielowie, woj. tarnobrzeskie 247
Zygmunt KRZAK, Nowe stanowiska neolityczne i wczesnobrązowe w dorzeczu Gierczanki na Wyżynie Sandomierskiej 261
Kronika
Hanna WIĘCKOWSKA,
Prof. Stefan Krukowski
Wykaz prac S. Krukowskiego
273
274
Maria MIŚKIEWICZ, Dr Elżbieta Kempisty 275
Hanna KOWALEWSKA-MARSZAŁEK, Lech GAJEWSKI, Bibliografia prac dr Elżbiety Kempisty 277
Maria KUPSKA, Włodzimierz Grzegorz Zieliński 277
Halina MODRZEWSKA, Krystyna KRZECZKOWSKA, Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w latach 1979-1983 278
Zofia SULGOSTOWSKA, Wystawa "Technika i technologia w epoce kamienia" 281
Marek ZALEWSKI, Wystawa "Z dziejów ceramiki na ziemiach polskich" 282
Sławomir SAŁACIŃSKI, Wystawa "Pradzieje i wczesne średniowiecze dorzecza Kamiennej" 283
Wiesław ZAJĄCZKOWSKI, Wystawa "Biskupin - A Polish Iron Age Lake Village" w Wielkiej Brytanii 284
Wojciech PIOTROWSKI, Prace wojska na rzecz Biskupina 285
Anna GROSSMAN, Biskupin w filmie 287
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski