foobar foobar
Tom V, 1920
(French summaries)


Od redakcji 1
Rozprawy
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Jak wyzyskać reformę rolną dla prahistorji? 24
Włodzimierz ANTONIEWICZ, O inwentaryzacji zabytków przedhistorycznych za granicą 30
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Ochrona zabytków przedhistorycznych za granicą 114
Jan CZEKANOWSKI, W sprawach organizacji muzeów 109
Włodzimierz DEMETRYKIEWICZ, W sprawie gruntownej reformy
i nowego urządzenia instytucji publicznych przeznaczonych do badań naukowych nad wykopaliskami archeologicznemi w Polsce,
jakoteż dla umiejętnej ich ochrony
3
Józef KOSTRZEWSKI, W sprawie instytutu Prehistorycznego 27
Józef KOSTRZEWSKI, Metoda badań osad przedhistorycznych 36
Stefan KRUKOWSKI, Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu
i handlu w holocenie Polski
185
Materiały
Roman JAKIMOWICZ, Zbiór wykopalisk przedhistorycznych w Muzeum Piotrkowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 56
Roman JAKIMOWICZ, Zbiór wykopalisk przedhistorycznych w Muzeum djecezjalnem w Sandomierzu 213
Józef KOSTRZEWSKI, Dział przedhistoryczny Muzeum ziemi kaliskiej
w Kaliszu
207
Leon KOZŁOWSKI, Cmentarzysko ciałopalne łużyckie z III-go okresu epoki bronzowej na uroczysku Wysyłek w Iwanowicach, pow. Miechowskim 43
Leon KOZŁOWSKI, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej
z ceramiką żłobkowaną we wsi Smolice i Nagórki w pow. Łęczyckim
142
Erazm MAJEWSKI, Notatki prehistoryczne z pow. Stopnickiego 40
Ludwik SAWICKI, Groby megalityczne w Potyrach w pow. Płońskim,
z. Warszawskiej
125
Józef ŻUROWSKI, Zabytki merowingskie w Muzeum Książąt
Czartoryskich w Krakowie
157
Drobne wiadomości
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Zabytki przedhistoryczne z ziem Polski w zbiorach cesarskich we Wiedniu 91
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Wykopaliska w Iwaniu w pow. Zaleszczyckim 95
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Fibula bronzowa rzymska w Zawadach w pow. Częstochowskim 95
Włodzimierz ANTONIEWICZ, O czyszczeniu i konserwowaniu żelaza 96
Edmund BULANDA, Projekt statutu Państwowego Instytutu Archeologicznego 84
Roman JAKIMOWICZ, W sprawie t. zw. skarbów srebra siekanego 97
Stefan KRUKOWSKI, Materiały archeologiczne z b. Królestwa Polskiego w Rosji 85
Erazm MAJEWSKI, Bransoleta bronzowa z Krasek, pow. Turekski 95
Ludwik SAWICKI, Zabytki przedhistoryczne z okolic Wrociszewa w pow. Grójeckim 94
Polskie Towarzystwo Prehistoryczne 97
Dział urzędowy
Organizacja ochrony zabytków przedhistorycznych w Polsce 77
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych 78
Sprawozdanie z działalności Prezydium Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych w r. 1920 222
Tymczasowy skład Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych 82
Tymczasowe okręgi konserwatorskie 82
W sprawie Muzeum prof. Erazma Majewskiego w Warszawie 228
Nekrologi
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Prace W. Szukiewicza z zakresu prehistorii 70
Julian TALKO-HRYNCEWICZ, J. W. Szukiewicz jako prehistoryk Litwy 65
Marian WAWRZENIECKI, Wyimki z listów ś. p. W. Szukiewicza 73
Sprawozdania z literatury
Włodzimierz Antoniewicz, O opiekę państwową nad archeologią przeddziejową
w Polsce, Lwów 1919 (Włodzimierz DEMETRYKIEWICZ)
98
E. Frankowski, Horreos y palafitos de la Peninsula Iberica, Madrid 1918 (Julian TALKO-HRYNCEWICZ) 238
A. Götze, Die vor- u frühgeschichtlichen Denkmäler des Kreises Westprignitz.
"Die Kunstdenkmäler der Prov. Brandenburg". Bd. I (Włodzimierz ANTONIEWICZ)
100
M. Gumowski, Muzealna polityka rządu (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 100
Józef Kostrzewski, Potrzeby prehistorii polskiej (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 99
G. Kyrle, Urgeschichte des Kronlandes Salzburg, Wien 1918
(Włodzimierz ANTONIEWICZ)
100
O. Menghin, Archäologische Abteilung. "Führer durch die Schausammlungen des Niederösterreichischen Landesmuseums in Wien" 1919
(Włodzimierz ANTONIEWICZ)
101
W. O. Szczepański, Jeruzalem i Jerycho w świetle dziejów i wykopalisk,
Kraków 1917 (Piotr BIEŃKOWSKI)
105
N. N. Żupanic, Les premiers habitants des pays jougoslaves, Paris 1919
(Julian TALKO- HRYNCEWICZ)
101
_________________
Do współpracowników 240
Do czytelników 240
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski