foobar foobar
Tom LIII/1, 1993-1994 (1995)
(English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Teresa DĄBROWSKA, Późne odmiany fibul silnie profilowanych w Polsce 3
Miscellanea
Sylwia MAŁACHOWSKA, Srebrne ozdoby z wczesnośredniowiecznego skarbu z Góry Strękowej, gm. Zawady, woj. łomżyńskie 35
Materiały
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Osada kultury łużyckiej w Gośniewicach Nowych, woj. radomskie 47
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Teresa WĘGRZYNOWICZ, Osadnictwo z epoki brązu i cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Warszawie-Zerzniu 57
Zbigniew NOWAKOWSKI, Cmentarzysko ciałopalne w Zdunach, woj. skierniewickie 113
Wojciech NOWAKOWSKI, Osada z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza w Bałowie, woj. olsztyńskie, stan. 2 139
Kronika
Wojciech NOWAKOWSKI, Konferencja "Osadnictwo Białorusi i sąsiednich terytoriów w epoce żelaza - w osiemdziesiątą rocznicę urodzin A.G. Mitrofanowa", Mińsk, 10-12 grudnia 1992 r. 145
Wojciech PIOTROWSKI, IV konferencja "Metody chronometrii bezwzględnej", Gliwice, 2-4 kwietnia 1992 r. 147
Wojciech BRZEZIŃSKI, Konferencja "Museum Archaeology in Europe 1992" 147
Wojciech BRZEZIŃSKI, Międzynarodowa konferencja "Medieval Europe 1992" 148
Agnieszka JASKANIS, Międzynarodowa konferencja CAA92 (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) w Aarhus 149
Witold HENSEL, Pamięci Profesora Giuseppe Donato 149
Wojciech BRZEZIŃSKI, Maria KRAJEWSKA, Wojciech Krajewski (1967-1993) 150Tom LIII/2, 1993-1994 (1997)
(English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Witold BENDER, Rybno - ośrodek Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 3
Sławomir SAŁACIŃSKI, Krzemionki 1984-1992 19
Iosif V. KOBAL, Kultura przeworska na Ukrainie Zakarpackiej 31
Miscellanea
Grażyna ORLIŃSKA, Zapinka kultury łużyckiej ze Strzyżowa, województwo zamojskie 57
Janusz T. PODGÓRSKI, Kurhan z popielnicą domkową w Osiekach Lęborskich/Lubiatowie, gm. Choczewo, województwo gdańskie 63
Materiały
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Warszawie-Marcelinie 69
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Jacek ANDRZEJOWSKI, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 6 w Starych Koczargach, gmina Babice Stare, województwo warszawskie 85
Jacek ANDRZEJOWSKI, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Todzi, gmina Kadzidło, województwo ostrołęckie, stan. 2 101
Odkrycia
Jacek ROGATKO, Topór rogowy z Gródka nad Bugiem, województwo zamojskie
Grażyna ORLIŃSKA, Naczynie kultury łużyckiej z Warszawy-Służewa
Jacek ANDRZEJOWSKI, Unikatowa zapinka z okresu wpływów rzymskich w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 129
Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, Paciorki z okresu rzymskiego znalezione w okolicy Włocławka 130
Marcin RUDNICKI, Nowe znaleziska importów rzymskich z terenów północnego Mazowsza 131
Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, Późnorzymska zapinka z Ciuślic, województwo kieleckie 132
Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, Fibula z podwiniętą nóżką z Woli Duchackiej w Krakowie 133
Elżbieta KOWALCZYK, Ponowne odkrycie Starego Wału - umocnienia obronnego brodu Zgierz na Orzycu 134
Kronika
Kazimierz GODŁOWSKI, Joachim Werner (1909-1994) 137
Krystyna HAHUŁA, In memoriam Ryszard Wołągiewicz 138
Jan JASKANIS, Ryszard Wołągiewicz (1933-1994) 140
Jerzy BĄBEL, Kazimierz Salewicz (1907-1993) 141
Teresa DĄBROWSKA Jan DĄBROWSKI, Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Godłowskim 143
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski