foobar foobar
Tom LIX, 2007 (2007)
(English and Lithuanian Summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Miscellanea
Barbara SAŁACIŃSKA, Sławomir SAŁACIŃSKI, Bibliografia prac Zespołu
do Badań Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie za lata 1985-2006
3
Anna DRZEWICZ, Ceramika malowana z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Biernatkach, pow. poznański, z kolekcji Aleksandra Guttmana 17
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Naszyjniki z Drohiczyna 31
Magdalena NATUNIEWICZ-SEKUŁA, Jerzy OKULICZ-KOZARYN, Wybrane groby z importami rzymskimi z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski,
stan. 7
45
Materiały
Barbara SAŁACIŃSKA, Anna ZAKOŚCIELNA, Pierwsze groby kultur ceramik wstęgowych w Polsce. Groby kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska Złota "Grodzisko I" i "Grodzisko II" 77
Grażyna ORLIŃSKA, Materiały osadnicze z Transboru, gm. Latowicz,
woj. mazowieckie
115
Ludwika SAWICKA, Gytis GRIŽAS, Mogiła Wielkoludów... Szwedów czy konfederatów. Cmentarzysko kurhanowe w Pakalniszkach (północna Litwa) w świetle badań Marii Butrymówny w 1897 roku 165
Kronika
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Marian Kaczyński (4.12.1932 - 17.10.2007) 203
Wojciech BRZEZIŃSKI, Najpierw były Ateny... 205
Bibliografia prac Mariana Kaczyńskiego (Anna BITNER-WRÓBLEWSKA) 206
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski