Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksów

Zapisy grup przyjmowane są codziennie w godzinach pracy muzeum:
Dział Wystaw i Popularyzacji PMA, tel. 22 831 15 37

Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku w godz.9-16
sobota : muzeum nieczynne
niedziele w godz. 10 - 16 - wstęp wolny

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca zapraszamy na zajęcia rodzinne :
- godz. 11.00 - tkactwo pradziejowe
- godz. 13.00 - odtwarzanie w modelinie paciorków szklanych

Koszt - 6,50,- od osoby za każde z zajęć.
Liczba uczestników na jednych zajęciach ograniczona  do 30 osób.

Ceny biletów:    

W okresie eksponowania wystaw stałych:
bilet normalny - 10,00 zł
bilet ulgowy - 5,00 zł

W okresie eksponowania wystaw stałych i czasowych:
bilet normalny - 12,00 zł
bilet ulgowy - 6,00 zł

Lekcje i zajęcia:
bilet na lekcje "bicie monety" - 5,50 zł
bilet na zajęcia "lepienie z gliny" - 7,00 zł
bilet na pozostałe zajęcia - 6,50 zł

Zajęcia muzealne:
Prowadzone są w specjalnie przygotowanych salach. Poprzedzone są zwiedzaniem fragmentu wystawy stałej związanego z tematem zajęć. Czas trwania ok. 1 godz.

Lekcje muzealne:
Wszystkie lekcje muzealne prowadzone są bezpośrednio na salach wystawowych.
Czas trwania ok. 45 min.

Wystawy stałe:
Grupy zorganizowane zwiedzają wystawy z przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu terminu. Czas zwiedzania ok.1 godz.


do-druku