Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksówŻ
ycie ludzi w Epoce Kamienia od III klasy szkoły podstawowej, czas trwania ok.45 min.
Lekcja ta jest prowadzona w oparciu o początkową część wystawy stałej – Prahistoria ziem polskich. Uczestnicy poznają warunki życia, narzędzia pracy, broń pierwszych mieszkańców naszych ziem – łowców i zbieraczy. Dla dzieci, ogromną atrakcją są makiety przedstawiające życie naszych przodków w tym okresie (np. szałas zbudowany z kości mamutów, nosorożca włochatego i innych zwierząt epoki lodowej ; obozowisko łowców reniferów ).Dowiadują się również jak radzili sobie ludzie żyjący w okresie rewolucji neolitycznej, kiedy umieli już uprawiać rolę i hodować zwierzęta. Na zakończenie, każdy uczestnik ma okazję wziąć do ręki surowiec krzemienny oraz repliki narzędzi i broni wykonywanych przez naszych przodków w epoce kamienia.


do-druku