Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksówG
roby pierwszych władców i dostojników państwa polskiego
Zajęcia przeznaczone dla klas gimnazjalnych i licealnych, czas trwania ok. 45 min.

Lekcja realizowana jest na wystawie Alfabet architektury romańskiej. Uczniowie poznają historię i wyniki badań miejsc pochówków twórców Państwa Polskiego, a także pierwszych biskupów i opatów.


do-druku