Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksówO
powieść o płacidłach
Od klasy III szkoły podstawowej, czas trwania ok. 60 min.

Lekcja muzealna prowadzona w oparciu o wystawę Pradzieje ziem polskich. Uwaga grupy koncentruje się przede wszystkim na różnych przedmonetarnych środkach płatniczych (płacidłach), na wczesnych monetach obcych oraz monetach pierwszych władców dynastii piastowskiej. Na koniec nasi goście stają się średniowiecznymi mincerzami i własnoręcznie wybijają pamiątkową monetę , którą zabierają do domu..
Istnieje możliwość przeprowadzenia skróconej wersji lekcji, kryjącej się pod hasłem BICIE MONET.


do-druku