Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
Napis: WspółpracaWspółpraca


Program operacyjny MKiDN - program rządowy „Badanie polskich strat wojennych”- projekt pt.: Badanie strat wojennych – opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie (więcej...)

Zakup dwóch tachymetrów manualnych” (nr 111/1/2023). Inwestycja sfinansowana z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (więcej...)

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie partenetnerem Województwa Mazowieckiego w projektach EFRR - RPO WM: pt.: "Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu” oraz pt.:„Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego”.(więcej...)

Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim. Inwestycja sfinansowana z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (więcej...)

Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego. Inwestycja sfinansowana z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt pt.: "Jartypory nad Liwcem – nekropola lokalnych elit ze schyłku starożytności. (więcej...)

Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Inwestycja z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt pt.: "Janówek, stan. XI. Osada i cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza. Opracowanie i publikacja badań archeologicznych.” (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt pt.: "Weryfikacja terenowa stanowisk z konstrukcjami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich w Jankowie-Skarbowie i Mątwicy, gm. Nowogród.” (więcej...)

Projekt EFRR - RPO WM - "Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych zbiorów archiwalnych i zabytkowych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie” ." (więcej...)

Publikacja 2. tomu serii Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Popularis , z funduszy MKiDNiS (w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) pt.:" Z GŁĘBIN CZASU. Opowieść o pewnej rybie . ” (więcej...)

Program operacyjny MKiDNiS - z Funduszu Promocji Kultury - projekt pt.: "Wielof azowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych. ” (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt pt.: "Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośrednio-wiecznego” (więcej...)

Program MKiDN - Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt pt.:„Unikatowe wczesnośrediowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku – Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia”. (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt pt.:„Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych północnej części mikroregionu Urzecze” (więcej...)

Współpraca pomiędzy Państwowym Muzeum Archeologicznym i Żydowskim Instytutem Historycznym w zakresie konserwacji (więcej...)

Program MKiDN - z Funduszu Promocji Kultury, 2019 - Ochrona zabytków archeologicznych – projekt „Wydanie monografii pt. 'Kopalnie krzemienia na stanowisku Za garncarzami w Ożarowie'”(więcej...)

Publikacja „Jaskinia Gvardjilas Klde. Opracowanie w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego”, powstała dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego (więcej...)

Publikacja „Zabytki archeologiczne ziemi przasnyskiej”, powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Promocji Kultury, w ramach programu ministerialnego Wspieranie Działań muzealnych 2018. (więcej...)

Publikacja "Piętnastowieczny skarb szelągów z Chomiąży Księżej" została sfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego. (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą – monografia" (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Wydanie książki "Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie." (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Łącząc brzegi. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie Środkowej Wisły."(więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy i Supraśli." (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Opatów - największe cmentarzysko kultury przeworskiej"(więcej...)

Projekt EFRR - RPO WM - "Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie." (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Nieinwazyjne rozpoznanie jaćwieskich ośrodków grodowych Pojezierza Ełckiego". (więcej...)

Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - "Katalog Biblioteki Państwowego Muzeum Archeologicznego w systemie Horizon". (więcej...)

Projekt MKiDN - "Opracowanie wyników badań archeologicznych "Dzieła nr 54", tzw.  Reduty Ordona i wydanie dwóch tomów publikacji". (więcej...)

Projekt Narodowego Centrum Nauki - "Między Wschodem a Zachodem. Cmentarzysko ze schyłku starożytności w Jartyporach nad Liwcem". (więcej...)

Projekt z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 - Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwieży" (więcej...)